Etikettmiljömål
Läst 11947 ggr
Sehvrin
2009-09-18, 21:32

Miljömål: Begränsad klimatpåverkan

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” är det första av Sveriges 16 miljömål och det enda som har målår 2050 istället för 2020. Med detta miljömål vill man minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Definition enligt riksdagen

"Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås." [källa]

Mål
Klimat-stor.jpg

Miljömålets delmål är att medelvärdet av utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 ska vara minst 4 procent lägre än de var 1990. Detta delmål verkar än så länge kunna uppnås, då utsläppen minskat med 9 procent sen 1990.

Det totala målet är att halvera utsläppen till 2050, men detta anses svårt att uppnå.

Vill du läsa mer om miljömålet? Besök då miljömålsportalen!

Illustrationer: Tobias Flygar

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

ljushuvudet08
2009-09-22, 20:54
#1

Halvera utsläppen till 2050? Svårt att uppnå?

nyborjare08
2009-10-09, 13:15
#2

Det kan vara svårt för vissa sektorer (alltså vad de själva uppger) eftersom man naturligtvis vill öka produktionen och sina vinster samtidigt. Ny teknik är på frammarsch men inom vissa branscher är utvecklingen alltför långsam. Det behövs mer stöd till forskning och teknikutveckling.

 

 

Sarah
2010-03-11, 13:41
#3

Jag skriver om de här miljömålen i min masteruppsats, hur en skatt på animaliska livsmedel ska hjälpa oss att uppnå dem. Är väldigt intressant. Kött och mejeriindustrin påverkar som jag hittat 15 av 16 mål.

Upp till toppen