Etikettklimat
Läst 10760 ggr
Sehvrin
2009-03-19, 09:21

Urbana värmeöar

Vad är det?

Fenomenet heter "urban värmeö". Det påverkar det lokala klimatet och höjer temperaturen inne i en stad genomatt fånga upp solens

värme. Det som påverkar hur mycket temperaturen höjs är bland annat hur bra material i staden är på att behålla värme, hur höga husen är och hur tätt de står samt luftföroreningar. Dessutom har det visat sig att upp till 2-3ºC av temperaturhöjningen kan bero på mänskliga aktiviteter så som uppvärmning av byggnader och fordon. Temperaturskillnaden kan vara över 10ºC.

!Variation av temperatur i en stad. [Källa: svenskspråkiga Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Urban_v%C3%A4rme%C3%B6]

Vad är problemet?

Den ökade temperaturen gör att det krävs mer energi för att kyla av byggnader med luftkonditionering. För varje 1ºC som temperaturen stiger över ett tröskel värde på 15-20ºC ökar energianvändningen i en stad med 2-4 %. Värmen kan dessutom vara ett alvarligt hot mo!New York - View from Empire State Buildung, foto av Bernd Untiedt [källa: svenskspråkiga Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:New-York-Jan2005.jpg]t människors hälsa.

De urbana värmeöarna ökar inte alltid energianvändningen över ett helt år. I städer där man behöver värma upp byggnader på vintern kan energianvändningen minska, ju längre norr ut staden ligger ju mer energi sparas.

Urbana värmeöar är ett problem då de ökar energianvändningen, ökar risken mot hälsan och dessutom indirekt bidrar till den globala uppvärmningen.

Finns det lösningar?

Ja, det finns lösningar för att minska temperaturskillnaden!

Man kan öka stadens vithetsgrad, alltså göra den ljusare, då en mörk yta blir varmare än en ljus. De ytor som främst är aktuella för att öka vithetsgrad på är tak och gator. Genom att öka vithetsgraden får man en ökad reflektion och på gator får detta en sekundär effekt att gatubelysningen blir mer effektiv och således kan man använda färre lampor, och mindre energi, för att få samma upplysning som idag.

Ett annat sätt att minska effekterna av urbana värmeöar är att anlägga grönområden och plantera träd. Ett träd ger skugga och kyler ner genom avdunstning så länge det har vatten att tillgå. Simuleringar visar att träd skulle kunna sänka temperaturen med 0.3-1ºC i en stad och med hela 3.0ºC i vissa fall. Man kan också anlägga ett "grönt tak", det vill säga anlägga ett grönområde på taket av en byggnad. Detta gör att man kan få grönområden även om husen står tätt och förutom den avkylande effekten så isolerar det även huset och där igenom sparar energi.

Så genomförs åtgärder mot urbana värmeöar så minskar energianvändningen och dessutom blir det en trevligare, ljusare och grönare stadsmiljö.

Källor:

http://www.urbanheatislands.com/

Artiklar:
Akbari, H. et al. (2001). Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air qulity in urban areas. Solar Energy Vol. 70, No. 3, pp. 295-310.

Davies, M., et al. (2008). Strategies for the modification of the urban climate and the impact on building energy use. Energy Policy 36, pp. 4548-4551.

Niachou, A. et al (2001). Analysis of the green roof thermal propeties and investigation of its energy performance. Energy and Buildings 33, pp. 719-729.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus
moondancer
2009-03-25, 14:25
#1

Lika intressant som den muntliga framställningen du hade! Man får ett lite annat perspektiv på staden när man läser det här…

//Olle Sajtvärd för svensknatur.ifokus, miljö.ifokus och studier.ifokus
SussieSt
2009-07-23, 14:22
#2

Intressant. Och viktigt!

Bjornen
2009-07-24, 14:35
#3

Fenomenet är mera komplicerat och största problemet är att det vissa tider kan vara större skillnad på temperaturen jämfört med omgivningen. Det är alltid den största skillnaden som är farligast.

En viktig sak för höjlningen av temperaturen är att många människor vistas på platsen och bara människan i sig själv (utan fordon och tillbehör) alstrar värme (inomhus eller utomhus).

Vatten har en viktig funktion för att minska de stora skillnaderna. Avledning av vatten från gator, grönområden höjer temperaturen snabbare. Under vintern är noggrann snöröjning också onödig. Vatten och fukt minskar uppvärmningen genom vattens kemiska fysikaliska egenskaper. Mörka ytor blir bort torra genom snabb vattenavledning. Anordna dammar och all växlighet håller fukten och förbättrar också luftkvaliten om man väljer rätt sorts växter.

Varför inte ordna solfångare på taken som kan användas i elnätet. Både kylning och mindre energiförbrukning.

Från stadsområden var det förr större stoftutsläpp som hindrade solinstrålningen men nu har den minskats och det betyder att stoftfriare utsläpp förhöjer värmeeffekten. Jag vill inte att stoftutsläppet ska ökas utan man borde ha effektivare rening av gasutsläppen (O3, NOx, SxOx osv)

Maria
2009-07-24, 20:42
#4

Lite OT.

Jag har just tittat på semesterbilder (tyvärr inte mina). Det var mycket bilder på storstäderna Kuala Lumpur och Bankok. Det slog mig med en gång vilken otrolig skillnad det var emellan dessa städer.

Bankok var en stor betongstad med massor av skyskrapor osv. medan Kuala Lumpur också var det. Skillnaden var bara all otrolig grönska överallt i Kuala Lumpur mellan dessa stora byggnader. Småparker, träd, vatten och planteringar överallt.

/Maria
Upp till toppen