Etikettallmänt-om-miljö
Läst 245 ggr
Magi-cat
2020-02-07, 08:00

Humlorna på väg mot utrotning

Så sorgligt. 😢

Forskare skriver i ny metastudie att antalet humlor sjunkit drastiskt de senaste 50 åren. 

Det är allvarligt på många sätt, bl.a. är de viktiga pollinerare.

https://omni.se/forskare-varnar-humlorna-ar-pa-vag-mot-utrotning/a/MRBzOB?fbclid=IwAR2FtR71WsXT-vJ3kNblpsxHsJVJ6ZtjfBMuGPtEEaQzI6Q7D47DXyomx2k

💓

LBB
LBB 
2020-02-08, 15:57
#1

Skönt att inse att jag är en humlehjälpare….marken odlas enligt krav.  stora delar av tomten är naturtomt som bara slås ngr ggr per år.. ;)

Magi-cat
2020-02-08, 16:52
#2

#1 Så bra!

💓

LBB
LBB 
2020-02-08, 19:17
#3

Vägverket kunde ju bidraga med att slå vägrenarna EFTER det att ängsblommorna blommat ut…det skulle göra mycket..handlar om många Ha i Sverige.

Magi-cat
2020-02-08, 19:37
#4

I länken finns några förslag för hur man kan rädda humor:

"

  • Se till att det finns breda och blomrika kantzoner och åkerholmar.
  • Spara stenrösen och partier med högt gräs.
  • Behåll öppna diken och meandrande små vattendrag.

"

Lär mer:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/nyttodjur/humlor.4.37e9ac46144f41921cd150e9.html

💓

Upp till toppen