Etikett04-klimat
Läst 789 ggr
Kimda
2019-08-02, 22:56

Upptrappad skövling. Amazonas.

" Sedan Jair Bolsonaro valdes till president har avverkningen tilltagit och skyddet för skogen försvagats. De senaste månaderna har statistik duggat tätt om att skövlingen av Amazonas har intensifierats. I början av juli kom siffror från Brasiliens rymdforskningsinstitut Inpe som visade att under juni månad fälldes 88 procent mer skog än samma månad förra året." " Amazonas träd binder kol och när de huggs ner frigörs koldioxid som bidrar till klimatförändringarna. Men regnskogen fungerar också som en stor vattenpump som skapar regn och påverkar jordklotets kretslopp av vatten." " – Först måste ni förstå att Amazonas tillhör Brasilien. Det är inte ert. Vi tillvaratar miljön mer än något annat land i världen, sade Jair Bolsonaro på en presskonferens nyligen." Nu - Amazonas regnskog. Framtiden - Amazonasöknen. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forskare-varnar-amasonas-i-fara

LBB
LBB 
2019-08-03, 08:48
#1

#0

" Först måste ni förstå att Amazonas tillhör Brasilien. Det är inte ert."

Just där måste man börja. att acceptera att marken ligger i Brasilien och under Brasiliansk överhöghet. På samma sätt som våra gruvor, vår skog och våra vattenkraftverk ligger under svensk överhöghet.

Man måste alltså förhandla fram en lösning, där alternativen kompenserar Brasilien för de presumtiva inkomster som en exploatering innebär.

Brasilien produceras syre, binder kol som i förlängningen gynna hela världen, framförallt de industrialiserade staterna.  Betala då för den tjänsten..i förlängningen bör samma erbjudande gå till alla som har möjlighet att plantera skog..även i Sverige.

Condor
2019-08-05, 11:56
#2

#0

Jag tror inte att vi kan rädda regnskogen, miljön och hela planeten längre.  Anledningen är att majoriteten människor inte är tillräckligt intelligenta, men för många som är egoistiska, dumma och skrupelfria.

Jag är glad att jag pga min ålder inte kommer att uppleva den stora katastrofen, men jag tycker synd om de som idag är barn.

#1

LBB, vad skulle du säga om jag köper all mark jämte din skog.  Sen gräver jag på min egen mark kanaler, så att bäckerna och åarna inte rinner till din skog längre. Din mark torkar ut. Om du har sjöar där, torkar de ut. Jämte din skog bygger jag kraftverk och fabriker och sen skulle jag kunna hitta på en massa saker som jag skulle kunna göra med min egen mark, som gör att din mark blir värdelös. Sen säger jag "med min mark kan jag göra vad jag vill". Det är ungefär på det här viset som du argumenterar.

LBB
LBB 
2019-08-05, 17:13
#3

#2 OK nu är folk inte längre intelligenta, bara för de inte delar dina åsikter…anser du  ….

Vad jag skulle säga? Absolut ingenting. Däremot skulle jag göra en anmälan så det hela skulle följa den rättsprocess som passar. Vattendom och tillstånd för dikning har du ji inte på din sida..så jag är inte orolig.  Men skulle vi leva i din värld, där var och en gör det som passar bäst så skulle jag förmodligen agera på passande sätt.

Condor
2019-08-06, 13:18
#4

#3

Det är inte intelligent att såga av grenen som man sitter på, men du verkar att tycka att det är intelligent.

Men tänk om Sverige skulle ha Brasiliens regering. Jag ger Bolsonaro en summa pengar för att få tillstånd för dikning och för att göra vad jag vill med min mark?  Skulle du fortfarande anse att jag kan göra med min mark vad jag vill? Med tanke på vad du skrev i den andra tråden, skulle du betala pengar till mig så att jag låter bli att göra vad jag vill med min mark?  För det är ju inte logiskt att anse att vi ska betalar pengar för att låta regnskogen stå kvar, samtidigt som du anser att du inte behöver att betala pengar till mig för att göra med min mark vad jag vill.

LBB
LBB 
2019-08-06, 16:37
#5

#4 I Sverige idag, får skogsägare ersättning för den skog samhället vill att han ska bevara, När en nationalpark bildas löses skogsägaren ut.

Det hjälper inte vilka tillstånd du har för din mark..om detta negativt påverkar andras mark. Så jag behöver inte betala pengar. Kan tom. vara så att om dina diken får mina brunnar att sina så får du stå för skadorna .

Så sluta dikta ihop sagor och se på vad som är lagligt möjligt istället.

Condor
2019-08-07, 10:10
#6

#5

Du missade kanske att jag skrev  "Men tänk om Sverige skulle ha Brasiliens regering".

LBB
LBB 
2019-08-07, 10:11
#7

#5  Och jag skrev . "-Så sluta dikta ihop sagor och se på vad som är lagligt möjligt istället." 😎

Condor
2019-08-08, 10:23
#8

#7

Jag diktar inga sagor, utan tar upp ett spekulativt exempel. Det verkar som om du mäter med andra mått när det är du själv som drabbas än om hela världen drabbas. Du visar din karaktär.

LBB
LBB 
2019-08-08, 11:39
#9

#7 nej du säger det ju, men det finns ju de som tror på tomte också. Vad som står utom tvivel är, att vi överexploaterar jordens resurser. Men hur vi ska reglera detta, demokratiskt och på sikt fungerande har du tydligen ingen som helst verklighetsuppfattning om.

Att jag inser detta visar inte på min karaktär, utan på min verklighetsuppfattning.😎

Condor
2019-08-09, 09:43
#10

Du missar den delen av verkligheten som leder till vår undergång. Du missar den delen av verkligheten, att du inte har haft ett enda realistiskt förslag om hur regnskogen skulle kunna räddas.

Det är också en del av verkligheten att du anser att alla kan göra vad de vill på deras mark, så länge det inte skadar dig själv.  Allt annat skiter du i. Det kallar jag skithuskaraktär.

LBB
LBB 
2019-08-09, 13:16
#11

#10  Vad som kännetecknar en demokrati är bla följande. Samhällets intressen måste få gå före den enskildes. Men aldrig på den enskildes bekostnad.

Översatt till situationen med Brasilien **. Världssamfundets intressen måste få gå före den enskilda nationens. Men aldrig på den enskilda nationens bekostnad.
**

Så länge du inte förstår detta så lär du vara kvar i din sagovärld med enkla lösningar.

Så använd det skithus du talar om, och ta papperet därifrån och torka dig bakom öronen , väx upp och inse hur verkligheten fungerar.

Condor
2019-08-10, 10:31
#12

#11

Vilken "bekostnad"?  Vilken nytta har Brsiliens folk av att regnskogen förstörs? Viken nytta har infödingarna i regnskogen när de blir bortjagade, mördade och utrotade? Vilken nytta har någon av att vi sågar av grenen som vi sitter på? 30 % av alla djurarter och växtarter lever i Sydamerikas regnskogar. Om vi förstör den, utrotar vi 30 % av alla species på jorden. Vi orsakar massdöd som till slut kommer att drabba oss alla. Men speciellt de som är unga idag.  De har ingen framtid.

De enda som har nytta av att förstöra planeten är agrarstorindustrin, Bolsonaro och hans kumpaner (och kanske du?).  Varför vill du ta hänsyn till dessa?  Är du rädd att inte kunna importera billigt soja för att mata dina djur? Varför ska hela jorden ta hänsyn till dig och offra sig själva?

För övrigt ska alltid samhället gå före de enskiljda och om dessa enskiljda är skrupelfria brottslingar och mördare som förstör jorden är det inget problem att rädda jorden på deras bekostnad. Tänk vilken bekostnad, att deras miljarder ökar lite långsammare. Man kan ju nästan tycka synd om dom. De enskiljda som blir mördade och förgiftade är väl inte så viktiga för dig. För dig verkar de ju "bara" vara infödingar, som du verkar att se som en lägre ras, som apor och sånt, precis som Bolsonaro ser det. Man skulle kunna spy.

LBB
LBB 
2019-08-10, 13:51
#13

#12 du tror väl inte på fullaste allvar att exploateringen inte genererar kapital och arbetsplatser?  Där har du vad Brasilien, kortsiktigt tjänar. Och där har det pris VI måste bara beredda att betala. I stort sett all animalieproduktion i USA, Europa är beroende av kraftfoder. Vilket bla. innebär soja.

"Brasilien har enorma tillgångar av malm och mineraler. Närmare två tredjedelar av jordens järnmalm beräknas ligga i Carajásbergen utanför staden Belém i östra Amazonas. Järnmalmen är av hög kvalitet och bryts i dagbrott vilket gör produktionen billig relativt sett. Olja utvinns i landet, som också är en av världens största producenter av vattenkraft."

"Brasilien är en av världens största jordbruksnationer. Där odlas och exporteras mer kaffe och socker än i något annat land. Brasilien är världens näst största producent av sojabönor och över 80 procent av världens apelsinjuicekoncentrat tillverkas där. Landet är också världens största exportör av etanol, från främst sockerrör, och näst största exportör av tobak."

Vilket gör att Brasilien bör behandlas som en jämbördig partner vid förhandlingar och vid respekt av ingångna avtal. Det enda som skulle hända om Sverige blockerade import via strafftullar är väl att Sverige skulle få köpa varorna till högre pris, efter förädling från Kina.

Condor
2019-08-11, 11:20
#14

#13

Där sköt du dig ett par ordentliga självmål. 😂

Om Brasilien har så många exportvaror, är sannolikheten att de börjar ett handelskrig ännu mindre.

Om det finns så många råvaror i Regnskogen (för att inte glömma guld, silver, turmalin, specielt paraibaturmalin som kostar mer än diamant osv.) är det ännu dyrare att köpa upp regnskogen.

Dessutom har du inte förstått att tullar och skatter på regnskogsvaror inte riktar sig mot Brasilien, utan alla världens länder. Du saknar också förståelse för att min argumentation och kritik inte har med Sveriges politik att göra, utan jag kritiserar EU regeringen.

Alternativet vore en köttskatt. Den skulle också drabba Europas bönder, helt onödigt, precis som avtalet kommer att drabba bönderna.

Men din förståelse brister även för konsekvenserna av att regnskogen skövlas. Klimatkatastrofen kommer att leda till att varken Brasilien eller de andra länderna i världen komer att kunna producera viktiga livsmedel i den mängd som nu och som behövs. Allt det där som du nämnde, apelsinjuice, kaffe, soja, tobak, socker och vilken mat som helst. kommer att bli till lyx, som bara de rikaste kommer att ha råd med. ända tills derar pengar blir värdelösa och det blir anarki.

Du kanske är för gammal för att uppleva den tiden, men om du inte är det, kommer du att uppleva hur tusentals hungriga människor plundrar din mark, dina åkrar och hugger ner din skog för att de behöver mat och ved.  Men om du har barn och om dessa ärver din mark, kommer de att uppleva det. Din mark kommer bara att vara din mark på ett papper som inte är mer värd än ett nerskitet WC papper. Du saknar förståelse för orsak och verkan.

LBB
LBB 
2019-08-11, 13:06
#15

#14 priset på att köpa upp regnskog ska och jag menar ska vara avhängigt av det värde som finna i skogen.  Så som det fungerar i en demokrati.  Det var ju i de gamla öststaterna (och ibland Sverige)där staten (köparen) satte priset oavhängigt fastighetens värde.

Jag är såpass mycket realist för att vara medveten om att det nästa större kriget kommer att handla om just resurser som vatten o brukbar mark. Just därför är det viktigt att vi i väst har ett fungerande och modernt försvar. Som kan hantera invasioner, både militära och folkvandringar. För oavsett hur vi hanterar frågan med regnskogen så lever människorna på korden över sina tillgångar..vi är ngr miljarder för många. 

Och en stat med fungerande civilsystem ger en stat med ett fungerande skydd.

Condor
2019-08-11, 14:36
#16

#15

Om priset är avhängigt av värdet är det omöjligt att köpa upp regnskogen för att rädda den. Det skulle vara an astronomisk stor summa pengar. Därför kommer den att skövlas så länge det lönar sig, dvs. så länge den står kvar.

Aha, du menar att vi kan fortsätta att förstöra regnskogen, klimatet och planeten och om folk flyr från obebobara områden som vi har förstört, ska vi försvara våra länder med militär, dvs. förinta miljarder människor. Du skulle kunna vara Hitlers reinkarnation.

LBB
LBB 
2019-08-11, 20:04
#17

#16  Vad du inte verkar ha förmågan att ta in , är att Brasiliens regnskog är just Brasiliens. Oberoende hur viktig den är för resten av världen. På exakt samma sätt som den svenska järnmalmen är svensk eller den Saudiska oljan saudisk.

Det betyder, att om, världssamfundet vill ha kontroll över den resursen så får man vara bredd att betala marknadspriset för den. För så fungerar det hela idag. Och alla de drömmar och idéer du har måste passa in i den mallen annars fallerar de per omgående.

Vill Sverige införa strafftullar på varor producerade i Brasilien så kan naturligtvis Sverige göra detta, men det har ett pris, andra länder har då samma rätt att införa strafftullar på Svenska varor.

Och om du menar att det skulle vara "Hitlers reinkarnation." om länder med vapen försvarar sina gränser gentemot ockupation, antingen av militära eller civila aggressioner…så vakna för det skulle alla länder i väst göra om det utsattes.

På samma sätt som du skulle göra om ngn med våld skulle försöka ta dina leksaker…

Kimda
2019-08-11, 21:54
#18

LBB. Det är tråkigt att du går in för att tjafsa sönder trådarna här på Miljö iFokus. Resultatet blir att ingen orkar läsa trådarna.

LBB
LBB 
2019-08-12, 07:07
#19

#18 Verkligheten är tråkig , om man lever i en drömvärld…så vakna upp.  Jag har påpekat det har ett otal ggr. Vi kan inte , på lång sikt ändra länders beteendemönster på annat sätt än genom avtal och demokratiskt fattade beslut. Och sedan hålla ingångna avtal….  Fast..om man ser till antalet inlägg i de 3 trådar där jag varit aktiv, så har den ena väl slagit rekord.  😉 I de andra trådarna kan man ju räkna antalet inlägg på den ena handens fingrar.. Är det tråkigt, normalt har du 0till 5 inlägg. nu har du ju brutit 100 taket i den ena och 10 taket i de 2 andra…

Condor
2019-08-12, 10:36
#20

#17

Du har inte fattat att tullar eller skatter inte handlar om att ha kontroll över resurserna, utan att rädda regnskogen.  Dessutom har du inte fattat att inte Sverige ska införa strafftullar, utan EU.  Det har jag nog talat om för dig minst 10 ggr nu, utan att du har fattat. Snälla, ge mig inte känslan att debattera med en idiot.

Om någon skulle ta mina "leksaker", efter att jag har förstört hans leksaker, så skule det vara helt ok. Man behöver ju inte förstöra andras leksaker. Men nu handlar det inte om leksaker, utan om förstörelsen av regnskogen, utrotning av först 30 % av alla species på jorden och till slut utrotning av oss.

LBB
LBB 
2019-08-12, 14:36
#21

#20  och hur vill du få till detta? Varken i Sverige eller EU har du en parlamentarisk majoritet som stöder dina förslag…så de lär nog stanna kvar på sandlådenivån.

Om du läser vad jag skriver så ser du att jag inte på ett enda ställe förnekat vikten av regnskogen, dess artrikedom, dess förmåga att skapa väder och binda co2. Vad jag gång på gång efterfrågat är realistiska, genomförbara förslag som kan accepteras av alla parter i målet. Det är ju den enda vägen att få till lösningar. Vill vi neutralisera/binda resurser i ett land, för att detta gynnar oss så måste vi vara beredda att ersätta det aktuella landet för dess förluster. Om EU tackar nej till mineral, soja eller kött från Brasilien så lär Kina istället tacka ja. Ska vi starta ett handelskrig mot Kina då också?

Condor
2019-08-13, 10:52
#22

#21

Nu har vi diskuterat med varandra i 2 trådar med över 100 inlägg och du har fortfarande inte fattat vad hela diskussionen handlar om.  Diskussionen handlar om att jag kritiserar EU pga det nya avtalet som leder till mer skövling av regnskog och jag anser att EU i stället borde besluta åtgärder för att rädda regnskogen.  Jag har otaliga ggr talat om för dig att det inte handlar om vad Sverige gör, som ju inte ens kan besluta egna tullar som aviker från andra EU länders tullar. Dessutom skulle det inte ha stor effekt om bara Sverige skulle besluta åtgärder. Och sen argumenterar du med "parlamentarisk majoritet". Tills nu har EU länderna inte ens blivit frågade, utan EU kommissionen har bara förhandlat saken med Mercosur staterna, så det där med "majoriteten" är dina egna fantasier. 

Dina "realistiska" förslag var att du först ansåg att folket ska undvika regnskogsvaror. Det betyder att du anser att EU inte ska göra någonting och det betyder att skövlingen kommer att fortsätta och öka. Ditt nästa förslag var att köpa upp regnskogen, fast utan att tala om varifrån dessa astronomiska summor pengar ska komma ifrån.  Om du kallar det realistiskt, lever du i en egen fantasivärld.

EU länderna kan tillsammans besluta åtgärder och det skulle minska skövlingen med minst 10-20 %.  Men EU har inte makten att bestämma över Kina och det är heller inte meningen.

Ditt svammel om ett handelskrig har jag också avfärdat fleara ggr. Brasilien skulle aldrig börja ett handelskrig, för det skulle leda till en katastrof för Brasilien. Det skulle leda till att Europa inte investerar i Brasilien längre.  De flesta europäiska bilmärken har fabriker i Brasilien och därför är Brasilien den fjärdstörsta bilproducenten i världen.  Det är hundratals miljarder Dollars som Brasilien skulle tacka nej till om de börjar ett handelskrig.

Till slut har du trots upprepningar inte fattat att EU´s åtgärder inte skulle rikta sig mot ett visst land (Brasilien), utan om regnskogsvaror helt allmännt, från alla länder. Hur ofta måste jag upprepa allt det där tills du fattar?

LBB
LBB 
2019-08-13, 13:30
#23

#22 Att DU vill en massa saker har jag förstått från början. Men vad jag inte förstår är hur DU vill implementera DIN vilja på Sveriges riksdag, EU;s parlament o kommission samt de andra EU ländernas parlament.. Därför har ju efterfrågat DIN lösning på detta…Den har dock lyst med sin frånvaro😎

Condor
2019-08-13, 13:59
#24

#23

Att JAG vill att politiken räddar regnskogen är inte svårt att förstå, lika lätt som det är att förstå att du prioriterar andra saker.

Att DU fortfarande inte har förstått att det inte har med Sveriges riksdag att göra är också uppenbart.

Att DU tror att min intention är att implantera min vilja på Sveriges riksdag eller EU parlamentet beror på att du inte förstår ett skvatt av mina inlägg. Ingen enskiljd människa kan implantera sin vilja i en regering.  Det kan bara folket, men för den sakens skull måste folket inse att EU inte är en trevlig "förening" som gör politik för folket och allmänheten, utan för storindustrin. Folket måste inse att det är skurkar som regerar EU och inte svälja allt med hull och hår. Folk måste bli mer EU kritiska. Då kanske ländernas politiker inser att om de vill att folk röstar på dem, att de måste bry sig mer om folket och miljön och inte dansa efter Bryssels pipa.  Tills nu bemöter Bryssel EU kritik bland folket genom att gör reklam för EU och få dem att tro att de jobbar för folket, dvs. att lura folket.

Jag kan inte göra mer än att belysa detta, medan du strör sand i ögonen på folk. Egentligen tror jag att det redan är för sent för att rädda regnskogen, men jag skriver ändå för kanske det inte är det. De flesta storföretagare och EU politiker är ju så gamla att de inte kommer att uppleva undergången och de skiter i vilken värld de lämnar åt nästa generation. De tänker precis som du. Huvudsaken att skaffa ännu mer pengar för att leva bra. Jag ser det som stöld och de bestulna är dagens ungdom. Man stjäler planeten bara för att tilfredställa deras egna låga begär. Människan är ju ingen intelligent species, bara för att det existerar en minoritet intelligenta människor. Men pengar gör mänskor ännu dummare.

LBB
LBB 
2019-08-13, 16:48
#25

#24  "Allt jag vill är att man agerar som jag vill"  Så kan man beskriva vad du säger.. Och jag är den motvalls käring som pekar på de spelregler som råder ute i den verkliga världen..Tro faan att du blir sur.

Att du som vanligt kör de opportunistiska partiernas slogan , den om att det är skurkar som styr är ju heller inget nytt. Den använde sig Goebels, Stalin och andra potentater sig av för 80 år sedan. Numera är det SD, AFD och andra liknande grupperingar som återanvänder det unkna budskapet.

Jag vet inte hur många ggr jag måste slå fast min åsikt, om just miljö och exploatering av naturresurser. Att vi som art kraftigt överexploaterar Jorden.

Men samtidigt så inser jag och anser följaktligen, att man måste följa de spelregler som gäller för att ha en gnutta av en chans att nå resultat.

Din åsikt, så vitt jag förstår, är att vi med de medel vi har till förfogande, Tvinga Brasilien och andra "urskogsstater" att avstå från exploatering av dessa resurser. Samtidigt som vi exploaterat mellan 80 och 90 % av den mark som kan exploateras.

Ar det då förvånansvärt att Brasilien anser oss för vara hycklare?

Ar urskogen livsviktig för väst, ja då får väl väst skära i sin sociala omsorg och börja köpa in sig i Urskogen. Med en kraftigt sänkt standard lösgör vi de resurser som (enligt dig) räddar den livsviktiga skogen.

Condor
2019-08-13, 18:08
#26

#25

Allt jag vill är att EU inte gör avtal som leder till att mer regnskog skövlas och att de i stället inför åtgärder att minska skövlingen.  Om du ser det som något negativt, som bara är "min vilja" och inte som folkets vilja, speciellt den yngsta generationens vilja, visar du ju bara att du inte vill rädda regnskogen och att du går över lik för dina pengars skull.

Om jag tar upp exempel som visar att EU inte regerar för folket, utan för storindustrin och därför är skurkar, är det inget motargument om du säger att de inte är skurkar, bara för att Stalin osv. kallade någon som styr skurk. Det som du gör är, att i stället för att bemöta argumentet, använder dig av metoder att tysta ner kritik genom att attackera den som krtiserar på okvalifierat sätt.  Det gjorde STASI, Hitler, och idag Nordkorea och Brasiliens Bolsonaro.

Du skriver nog om att vi överexploaterar jorden, men du visar att du tycker att vi ska låta det ske. Du vet ingenting om "spelregler" och du trodde att vi har ett kontrakt med Mercosur staterna som förbjuder åtgärderna som jag föreslog och som förpliktar oss till det nya avtaler som EU gör med dessa stater.  Fast jag visade dig att vi inte har sådana avtal, fortsätter du att prata om dom. Men dom existerar bara i din inbillade fantasivärld.

Min åsikt förstår du fortfarande inte. Det handlar inte om att tvinga någon, utan att sluta upp att importera regnskogsvaror och att sluta äta upp regnskogen.

Vill du kanske bidraga till att köpa regnskogen? Sälj dina skogar och köpa regnskog i Sydamerika, som du bevakar med dina egna pengar.  Det gör du säkert inte. Men säkert vill du att andra ska sänka sin standard. Vilka menar du då? De som har pengar vil inte och de som inte har pengar kan inte.  Det skulle nog kosta så mycket pengar att var och en i Europa måste offra hälften av sin inkomst resten av livet, medan Bolsonaro skulle bada i pengar som Joakim von Anka. Kallar du det "realistiskt"? Jag kallar det totalt ovetande och undrar om du är nyktern när du skriver en sån smörja.

LBB
LBB 
2019-08-13, 18:59
#27

"Det som du gör är, att i stället för att bemöta argumentet, använder dig av metoder att tysta ner kritik genom att attackera den som krtiserar på okvalifierat sätt.  Det gjorde STASI, Hitler, och idag Nordkorea och Brasiliens Bolsonaro."

Det var alltså det du gjorde när du jämförde mig med Hitler? 😃

Du vet väl att man inte ska kasta sten i glashus….

Condor
2019-08-14, 10:24
#28

#27

LBB,  eftersom du inte är tillräckligt intelligent att förstå sådana här saker, ska jag belysa det år dig.

Jag jämförde dig med Hitler för att du anser att om människor flyr till oss för att vi gör deras länder obebobara, att vi ska använda oss av militär för att stoppa dom, dvs. mörda dom. Dessutom anser du ju att det är ok att utrota infödingsstammar bara för att odla soja och boskap. Infödingstammar verkar för dig vara en lägre ras. Därför är du en faschistisk rasist.

Du jämför mig med Stalin och andra "potentater" för att jag kritiserar EU regeringen och kallar dom för skurkar. Stalin ska ju enligt dig också ha kritiserat regeringar. Säkert borstade Stalin också sina tänder. Ska man nu sluta upp att borsta tänderna?

Du ska veta att kritik på regeringar är ett demokratiskt verktyg, medan det är faschistiskt att göra det som du föreslog. Jag tystar inte ner kritik när jag jämför dig med Hitler, utan du visar själv din faschistiska personlighet med det som du skriver.

LBB
LBB 
2019-08-14, 10:54
#29

#28

Jag börjar med 2 citat

1 "Det som du gör är, att i stället för att bemöta argumentet, använder dig av metoder att tysta ner kritik genom att attackera den som krtiserar på okvalifierat sätt.  Det gjorde STASI, Hitler, och idag Nordkorea och Brasiliens Bolsonaro."

2 "
LBB,  eftersom du inte är tillräckligt intelligent att förstå sådana här saker, ska jag belysa det år dig."

Bättre kan man ju inte belysa din teknik eller hur?**😃
**

Sedan ska jag vara elak.

Kan du citera mig där jag hävdar "Dessutom anser du ju att det är ok att utrota infödingsstammar bara för att odla soja och boskap. Infödingstammar verkar för dig vara en lägre ras. Därför är du en faschistisk rasist."

Kan du inte är du ju avslöjad som en lögnare + att använder dig av samma teknik som Goebels och andra potentater gjort i diskussioner.

Till slut, det är en demokratisk rättighet att kritisera meningsmotståndare, regeringar etc. Samtidigt så vet alla med en smula vett och kunskap att de som använder uttryck som skurkar o banditer i sin kritik oftast inte har rent mjöl i påsen utan unket sådant influerat av olika internationalistiska och nationalistiska socialistiska idéer.

FataMorgana
2019-08-14, 12:28
#30

#29  

Det är också en demokratisk rättighet att kritisera EU och vad dom gör.  Tycker snarare att det är dom som inte har rent mjöl i påsen, med tanke på det nya avtalet som bara gynnar storindustrin utan att ta hänsyn till regnskogen och dess invånare. Sen är det faktiskt även intrycket som jag fick av dina inlägg, att du inte bryr dig särsklit mycket om infödingarna som utrotas när du kallar dem för ockuperare och tycker det är rätt att fördriva dem från deras mark. I inlägg 82 i den andra tråden tyckte du det var rätt att använda sig av våld. Du godkänner alltså mördandet och utrotningen av infödingsstammar som sker i Brasilien. Det är i allafall intrycket jag fick när jag läste dina inlägg.

LBB
LBB 
2019-08-14, 15:11
#31

#30 Som sagt det är skillnad mellan kritik och kalla folk eller organisationer för skurkar o bantider bara för att man inte delar deras åsikter…den insikten lär du nog få när du blir torr bakom öronen.

Vad inläggen handlade om, var att de rättmätiga, dvs de som hade papperen för marken försvarade sin rätt. Mot människor som ockuperade marken…inte om att utrota ursprungsbefolkningen…men du gjorde som vanligt….fabulerade ihop en massa åsikter…..

Condor
2019-08-14, 15:43
#32

29+31

Har du lagt märke till att du inte svarade på mitt inlägg i inlägg 31? Eller har du hallucinationer om att du tidigare har debatterat med Fata Morgana, med tanke på att du skrev "som vanligt"?

Indianerna bor i regnskogen sen många generationer. Det är deras hem och det har alltid varit deras hem, tusentals år innan Brasilien existerade som stat.  Det existerar inga papper på att Indianerna har sålt deras mark till någon.  Bolsonaro har inga underskrifter av Indianerna att de har sålt deras hem till honom. Det är som om du skulle sälja en lägenhet som en annan äger och ge köparen papper på att det nu är hans lägenhet och sen mördar köparen de som bor i lägenheten. 

Dessutom gav jag dig en länk i inlägg 80 i den förra tråden där du kan läsa att marken egentligen tilhör Indianerna enligt brasiliansk rätt.

I inlägg 102 gav jat dig en länk till ett beslut av förenta nationerna, att Indianerna där måste skyddas. Bolsonaro bryter mot alla dessa avtal!

Att du ser Indianerna och inte Brasiliens regering som ockuperare och tycker att det är rätt att mörda dom visar ju tydligt att du är rasist och faschist. Du försöker inte ens mörklägga det och sen undrar du varför du blir kallad faschist.

Det är en stor skillnad mellan att kalla någon att vara en skurk och att argumentera för det.  Vem som missbrukar sin politiska position genom att förräda folket och göra politik mot folket och för storindustrin är en skurk. Speciellt om han gör avtal med faschister som leder till att regnskogen utplånas, att hela folkstammar utrotas, att 30 % av alla jordens species utrotas, klimatet förändras och till slut stjäla barnens och ungdomarnas framtid.

Det är argumenten som talar för att EU styrs av skurkar och det är argument som du inte kan bemöta. Du kan bara svamla om kontrakt som bara existerar i din fantasi och dina egna spelregler. Allt det där som händer går inte ihop med mina spelregler. Enligt mina spelregler ska EU regeringen göra politik för folket och de ska rädda regnskogen och klimatet i stället för att göra kontraproduktiva avtal.

LBB
LBB 
2019-08-14, 15:53
#33

#32

Du har samma problem i de flesta länder där det finns sk. ursprungsbefolkning.

Till och med i Sverige.

Vad du kritiserar Brasiliens nuvarande styrelse för, är just att man i kraft av sin majoritet i sitt parlament öppnar delar av urskogen för exploatering….en i praktiken demokratisk process..

Samma process som man genomdrivit/genomdriver i Sverige.

Så till frågan om att förråda folket. Vem förråder vem och framförallt vilka är "folket" du talar om? Den lilla grupp med dina åsikter? 😉

Condor
2019-08-14, 16:10
#34

#33

Du försvarar alltså mord på Brasiliens ursprungsbefolkning genom att påpeka att problemen även existerar i andra länder. Ska det vara en fribiljett på att mörda helt allmänt eller bara en fribiljett på att mörda andra raser?  Ser du det som en demokratisk process om en majoritet mördar en minoritet och därför är det ok för dig?  Med den sortens argumentation skulle man också kunna framställa Hitlers Holocaust som en "demokratisk process".

Jag vet inte vilken "liten grupp" som du talar om. Menar du att det är en liten grupp som drabbas av att  regnskogen utplånas, att hela folkstammar utrotas, att 30 % av alla jordens species utrotas, klimatet förändras och till slut stjäla barnens och ungdomarnas framtid?

Om man gör avtal som leder till detta är man ansvarig för det. I stället för att bemöta dessa argument hävdar du att det bara är "en liten grupp" som det som händer stör. Du har helt och hållet förlorat anknytningen till verkligheten.

Condor
2019-08-14, 16:22
#35

Den här länken en gång till. Du ser, indianerna har rättigheter. Det är inga kräk som man ska förinta, för att kunna odla soja. Det är människor precis som du och jag, men vad som gäller dig är jag inte helt säker. De har hem, familjer och barn. De älskar precis som alla människor och de som överlever måste se på hur deras käraste blir mördade. De gråter och är förtvivlade, precis som alla människor som drabbas av detta.

http://www.un-documents.net/a61r295.htm

UN Documents
Gathering a body of global Agreements  

Resolution adopted by the General Assembly

61/295. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

FataMorgana
2019-08-14, 16:36
#36

#31 

"Vad inläggen handlade om, var att de rättmätiga, dvs de som hade papperen för marken försvarade sin rätt"

Inte alls.  Det handlade om hur agrarindustrin i Brasilien utan hänsyn till lag och rätt fördriver bönder och indianer från deras byar och reservat. Landytor som enligt brasiliansk rätt tillhör dessa bönder och indianer. Det är alltså du som fabulerar ihop egna påhittade åsikter som vanligt. 

Jag citerar  ur länken det var på tal om i inläg 82 : 

"Antônio Bento kämpft um ein Stück Land, das ihm nach brasilianischem Recht längst gehören müsste – ihm und den knapp 100 Familien im Übergangslager, das sie das "Camp der Guten Hoffnung" nennen."

"Doch dies ist auch das Kernland der brasilianischen Agrarproduktion: ein Bundesstaat namens Mato Grosso, zweieinhalbmal so groß wie Deutschland und einer der weltgrößten Produzenten von Mais, Soja und Rindfleisch. Es ist das Herzstück des brasilianischen Agrobusiness mit seinen riesenhaften Ländereien, die sich von Jahr zu Jahr weiter ausdehnen – in die Wälder, in die Reservate von Indianern, in Naturschutzgebiete und die Äcker kleinerer Bauern. Die Landwirtschaft von Mato Grosso macht Millionäre und Milliardäre – was auch ruchlose Geschäftsleute anzieht, die wenig Rücksicht nehmen auf Recht und Gesetz, auf Umweltschutz oder die Menschen im Camp der Guten Hoffnung."

_"Ein Großbauer mit Betrieben in mehreren Gegenden Brasiliens, Marcelo Bassan, firmiert heute als Besitzer der nahe dem Camp gelegenen Araúna-Farm. Gegen Antônio und seine Leute führt er einen bitteren Kampf um Land, das ihm juristisch gesehen gar nicht gehört. Angestellte der Großfarm haben die Familien mehrfach verscheucht, das letzte Mal im vergangenen Jahr. Die Männer haben Häuser in Brand gesteckt, Hunde und Milchkühe getötet, mit Revolvern in die Luft und vor die Füße der Bauern geschossen" https://www.zeit.de/2016/11/landraub-brasilien-bewegung-landlose-landarbeiter-soja-deutschland_

Condor
2019-08-14, 16:41
#37

#36

Ja, där ser man hur det står till med "papper".  Enligt alla papper är det indianerna som är ägare och enligt alla kontrakt måste Indianerna skyddas, men problemet är att LBB´s vän Bolsonaro inte skyddar dem, för det är ju "bara Indianer" och så får han en bra slant av agrarindustrin.

LBB
LBB 
2019-08-14, 16:58
#38

#36

"Antônio Bento kämpft um ein Stück Land, das ihm nach brasilianischem Recht längst gehören müsste" Alltså gör det inte det. Marken är såvitt jag förstår statsegendom. Och tidigare regeringar hade för avsikt att fördela marken till marklösa lantarbetare.  Rätta mig gärna om jag har fel. Nu står där 2 parter, utan papper på marken och hävdar att den är deras.

Den ena gruppen har självsvåldigt lagt beslag på mark, som nu den andra gruppen lika självsvåldigt försökte ockupera.

Så…på papperet är det den Brasilianska staten som står som ägare. Och dess politiska ledning lutar åt att favorisera de stora brukningsenheterna.  Återigen, rätta mig gärna om jag har fel.

LBB
LBB 
2019-08-14, 17:00
#39

#34

#35

#37

Och var, återigen har jag framfört åsikten att människor ska mördas? Förlåt jag vet en plats..i din fantasi, det glömde jag ju.

Condor
2019-08-14, 17:14
#40

#38

Vad är det som du inte förstår? Brasiliens regering och Indianerna gjorde ett avtal som regeringen  inte håller sig till.  Skulle de hålla sig till avtalet, skulle det vara Indianernas land. Om du läser hela sammanhanget i länken kan du se att Indianerna redan tidigare har bott där.

Nu bryter Brasilien mot förenta nationernas avtal, t.ex. mot Artikel 10:

"Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return. "

Artikel 26:

  1. Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired.

  2. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired.

  3. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned.. "

Artikel 28:

  1. Indigenous peoples have the right to redress, by means that can include restitution or, when this is not possible, just, fair and equitable compensation, for the lands, territories and resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent.

  2. Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status or of monetary compensation or other appropriate redress.

Condor
2019-08-14, 17:17
#41

#39

Det har Fata Morgana redan svarat på i inlägg 30,

"I inlägg 82 i den andra tråden tyckte du det var rätt att använda sig av våld. Du godkänner alltså mördandet och utrotningen av infödingsstammar som sker i Brasilien"

Det drar sig som en röd tråd genom hela diskussionen. Det kan du inte längre förneka.

FataMorgana
2019-08-14, 17:19
#42

#38  

Självsvåldigt lagt beslag på mark? Var någonstans har du läst att Antonio Bento skulle ha använt sig av våld för att beslagta mark? Enligt brasiliansk rätt borde ju marken tillhöra honom och de knappt hundratals andra familjerna i byn. I stället blir de utdrivna, får sina hundar och mjölkkor förgiftade och de har skjutits mot dem  av folk som inte har någon brasiliansk rätt alls till marken, så att de ska försvinna. Hur kan du tycka att sånt är okey?

LBB
LBB 
2019-08-14, 17:32
#43

#42 Självsvåldigt betyder inte att man gör ngt med våld. Det betyder att man tar sig rätten att göra ngt.   Att marken borde tillhöra..är ju inte riktigt samma sak som att den verkligen gör det. Marken är idag statlig Brasiliansk mark eller ?  Om rätten att bruka den marken kämpar nu flera individer/grupper  Är vi överens om det? Och slutligen, dagens ledning i Brasilien verkar stödja de stora jordbruksföretagen. Det är i alla fall min bedömning.

Har jag gjort ngt fel vid den bedömningen?

Sedan kan man ju tycka, att de små ska favoriseras framför de stora. Men det är ju en helt annan diskussion.

LBB
LBB 
2019-08-14, 17:38
#44

#41  Jag skrev "En markägare vars mark ockuperas har rätt att freda sig..med våld om så krävs. " 

Och visst, med din fantasi så får man ju fram följande : -Du godkänner alltså mördandet och utrotningen av infödingsstammar som sker i Brasilien"

Föga förvånande 😃

Condor
2019-08-14, 18:04
#45

#44

LBB, du drar det som du nu citerade från dig själv ur hela sammanhanget. Hela sammanhanget var att jag ställde in en artikel i inlägg 80 som handlar om hur Indianerna blir bortjagade och mördade. 

Det var det som du svarade på när du skrev "En markägare vars mark ockuperas har rätt att freda sig..med våld om så krävs  "

Det betyder att du godkänner våldet som artikeln handlar om (även morden) och säg inte att du inte har läst den, för du skrev att länken var intressant.

FataMorgana
2019-08-14, 18:48
#46

#43 

Ja jag har redan förstått det, att du anser att bönderna och Indianerna har tagit sig rätten för den här marken, helt tygellöst, egensinnit, ostyrigt, odisciplinerat och hänsynslöst https://www.synonymer.se/sv-syn/självsvåldig  och att du inte bryr dig om deras rätt att bruka marken enligt brasilianska regler och överenskommelser.  I dina ögon verkar dessa indianer och bönder vara ockuperarna, medan du ser agrarindustrin som ägarna. I allafall skrev du i inlägg #31 om "rättmätiga" som bara försvarade sin mark. Det var helt säkert inte indianerna och bönderna som du syftade på, för den marken är ju inte deras anser du. Det märks helt tydligt vem du favoriserar.

LBB
LBB 
2019-08-14, 18:49
#47

#45  Här i sverige får jag använda våld för att freda mig och min egendom.  Enligt det jag skrev En markägare vars mark ockuperas har rätt att freda sig..med våld om så krävs  " Men det betyder inte för den skull att jag uppfyller din våta dröm om att jag vill mörda och utrota människor.  Det är ett av dina fantasifoster.

I fallet med sojabönderna, stora som små så är äganderätten oklar (vilket med klarhet framkommer i artikeln) Så ingen av dem har rätt att bruka våld eller ockupera mark..Alltså uppfyller man inte kriteriet för det jag skrev En markägare vars mark ockuperas har rätt att freda sig..med våld om så krävs  "

Skillnaden mellan oss är att jag ser objektivt på situationen, tar ingens parti utan efterfrågar vem som har rätten till marken. Du väljer sida och struntar i vad som är rätt.

FataMorgana
2019-08-14, 19:26
#48

#47  

Det var den dummaste bortförklaringen jag någonsin hört. Vad gör du då i den här tråden och varför skrev du det som svar på Condors inlägg?  Varför öppnar du inte en ny tråd (som inte har med morden på indianerna i regnskogen att göra) om du plötsligt börjar tala om något helt annat? En tråd som handlar om vad man som markägare får göra eller inte.

LBB
LBB 
2019-08-14, 19:43
#49

#48

Var handlar det hela om? Jo Brasiliens nya vägval vad det gäller exploatering av urskogen.  Det handlar om extremt stora landareal, som idag ägs av den brasilianska staten. Exploateringen, säger den valda ledningen, kommer att gynna det Brasilianska folket.

Att det å andra sidan kommer att drabba stora naturvärden och de människor som tillhör ursprungsbefolkningen står utom tvivel.

Vägar som var nödvändiga för logistik har öppnat för jordlösa att ta sig ut i vildmarken, bränna av ngr Ha och odla. Och betraktar då marken som sin.

Vad diskussionen här ovan handlade om var varken det ena eller andra utan mark som redan exploaterats av mestiser alltså inte ursprungsbefolkningen och den konflikt som uppstått kring denna mark. Ägandeförhållandena är väl inte klara, vad jag förstår står staten fortfarande som ägare. Den förra regeringen hade flaggat för att småbrukarna skulle få marken…blev ej fixerat på papper. Den nya regeringen verkar hellre se storjordbruk på platsen.

Sedan har det diskuterats hur väst ska agera. Jag har bestämt haft den åsikten att det hela måste bygga på demokratiska beslut och internationella avtal för att ha skuggan av en chans att kunna genomföras

Så då måste jag fråga dig. Var står du.

Condor
2019-08-15, 10:20
#50

#49

LBB, du har redan skrivit för mycket för att det där som du skrev i inlägg 47 ska vara trovärdigt, här och i den andra tråden med över 100 inlägg.  Det där var bara ett av många exempel. Internationala avtal existerar och jag ställer gärna in länken en gång till:

http://www.un-documents.net/a61r295.htm

Det enda som du nu skulle kunna göra är att skriva att du skrev alla dina inlägg i båda trådarna i fyllan och att du sen diskussionerna startade befinner dig i ett delirium. Det skulle till och med vara trovärdigt. 😂

LBB
LBB 
2019-08-15, 11:01
#51

#50  Det är alltså ett kriterium för att inte vara trovärdig..att skriva många inlägg.. tja det är ju tur att det är du som skriver så…med dina många inlägg så är du enligt egen utsago inte trovärdig 😃 

Problemet med UN:s deklaration är väl att det inte är staten Brasilien som begår övergreppen mot indianer utan främst enskilda eller företag som bryter mot gällande regelverk.

Jag förstår att du eftertraktar fyllan, men lugn du uppnår snart ålder för både krog o systembolag…

Att du sedan går i taket när du möter saklig kritik, ja det är ngt du måste göra åt. Det håller inte i verkliga livet att tjura o tjuta varje gång du inte får som du vill…

Ps  Hårtorken fungerar även mot fukt bakom öronen😂

Condor
2019-08-15, 11:42
#52

#51

LBB, du har inte förstått ett ord. Jag talar inte om antalet inlägg som du skrev, utan om antalet inlägg där du visar din faschistiska syn på ursprungsbefolkningen och morden i Brasilien.  Det finns ju en hel del av dessa.T.ex. där du ser mördandet av ursprungsbefolkningen som en "demokratisk prcess" i inlägg 33 och i den andra tråden finns det säkert tiotals dylika inlägg.

Om staten Brasilien tillåter att företag bränner ner byar, fördriver och mördar ursprungsbefolknningen är de lika ansvariga som dessa företag och bryter  mot förenta nationernas avtal. Speciellt om de tjänar pengar på det som händer. Enligt avtalet är det deras plikt att skydda desa folk. Du skrev ju själv att Brasilien öppnar delar av urskogen för exploatering.  Där fördriver och mördar företagen indianerna.  Är det ett skydd enligt avtalet? Du som försöker att få dig att framstå som någon som tycker att man ska hålla sig till avtal, verkar inte bry dig om avtal som ska skydda ursprungsbefolkningen. Trovärdighet noll!

Någon saklig kritik av dig har jag inte sett. Jag har bara sett primitiva bondlurktricks av dig, där du talar om avtal som inte existerar och att du vrider och vränger dig som en mask. Saklig kritik är t.ex. min kritik på EU, t.ex.  i inlägg 32.  Men det kunde du inte bemöta.

Egentligen gav jag dig bara ett råd hur du kan förbättra ditt rykte som du har förstört i den här tråden, för det är bättre för dig om folk ser dig som en fyllerist än en faschist och rasist. Men egentligen är du redan schackmatt. Det är bara det att du inte är tillräckligt intelligent för att se det och du roar nog ett par som läser här med dina dumheter. Kanske daggs för dig att byta nick igen?

LBB
LBB 
2019-08-15, 14:15
#53

#52

Kan inte låta bli att dra jämförelsen mellan Churchill och hans antagonist i Berlin då det begav sig. Där skyllde ju korpralen,  Churchill för att vara just en cigarr rökande fyllerist. Roosevelt skulle enligt samma korpral varit en lallande mentalpatient….så du är i gott sällskap när det gäller att bedöma folk. Fast det kanske kommit med modersmjölken..vem vet? Det kanske börjar rycka i benen när du läser:  Und die Fane flattert uns vorann…?

Så till fakta

Hur kom sittande regering till makten i Brasilien? Genom en statskupp eller genom demokratiska val?

( har för mig att siffrorna i andra omgången blev  Har för mig han vann på ca 55%
Alltså är de beslut den statsledningen tar, del i en demokratisk process.

På samma sätt som de beslut Svenska staten tar visavi användandet av renbetesland till gruvor, kraftverk etc.

Och vad det gäller bränna, är svenska staten ansvarig för att det finns individer som bränner bilar i Malmö, gör det Sverige till en faschistisk …oj förlåt… felstavat fascistisk diktatur?  Att du inte ser ngn saklig kritik är förståeligt. Saklighet och objektivitet existerar på den nivån, dit du ännu inte verkat ha nått..Men vänta du kommer nog dit vad det lider.

Så låt saften vara en stund, låt sockerspegeln sjunka och sluta ta i så du spricker..leder bara till ett högt blodtryck när du får åren inne.

Condor
2019-08-15, 15:15
#54

#53

Jag bedömde dig inte som fyllerist, utan jag gav dig rådet att skriva att du skrev dina inlägg i fyllan. Jag tänkte att det kanske är trevligare för dig att framstå som fyllerist än att framstå som faschist och rasist. Med tanka på vad du skriver, är den enda undanflykten för att inte framstå som faschist och rasist, att du skriver att du skrev inlägen i fyllan.

Men det är nog för sent för dig nu. Än en gång visar du att du är faschist. Bolsonaro blev vald med 55 % och därför är det för dig en demokratisk process att mörda indianerna. Hitler blev också vald. Är hans Holocaust för dig också en demokratisk process?

För mig är det ingen demokratisk process om den som blir vald missbrukar sin makt, bryter mot avtal och mördar. Att du jämför det där med att det existerar anarkister i Sverige visar hur yr i huvudet du måste vara. Har den svenska regeringen givit deras tillåtelse att bränna bilar? Tar de emot mutor för att få bränna bilar? Det är sådana "små skilnader" som du inte ser när du gör sådana jämförelser och det talar inte för en vettig hjärna.

För övrigt, i min ålder (jag är ju inte torr bakom öronen) har man inga krämpor som högt blodtryck och blodsocker. Men det verkar som om du har slarvat med dina psykomediciner.

LBB
LBB 
2019-08-15, 15:49
#55

#54

En liten förklaring det du kallar  psykomediciner.,brukar kallas psykofarmaka på svenska. Men du kanske har egna namn på egna mediciner?

Ordet du skriver som faschist skrivs fascist på Svenska

Om någon erhåller 55% vid ett val så har han vunnit . Handlar det då om ett allmänt val så har han vunnit i en demokratisk process. Oavsett om du delar hans åsikter eller ej. Men du har tidigare avslöjat din kunskapsbrist vad det gäller representativa församlingar och demokratiska val  så din upprördhet är förståelig

Vad det gäller "mörda indianer" är såvitt jag kan tyda Brasilians lagstiftning och se att man anser detta vara olagligt. Alltså skjuter du bredvid målet när du hasplar ur dig dina falsarier.

Att Brasiliens folkvalda ledning i kraft av sitt mandat väljer att exploatera delar av urskogen är från vår synvinkel och våra intressen (som Européer) beklagligt. Till det så kommer exploateringen att drabba urskogsbefolkningen hårt. (ca 900 000)Där kan vi erbjuda alternativa läsningar genom att introducera incitament (ekonomiska och andra) som får Brasilien att välja alternativ som gynnar oss.

Om man sedan set på saken från Brasiliens synvinkel så öppnar exploateringen försörjningsmöjligheter för ett stort antal mestiser i form av arbete eller som jordbrukare.

Vad ger oss rätten att sätta våra intressen före deras?

Condor
2019-08-15, 17:26
#56

#55

När argumenten tryter, då försöker du dig som språkpolis. Själv struntar jag i att du skriver "Goebels" i stället för Göbbels och att du skriver holocast i stället för holocaust.  Jag kan ju argumentera och behöver inte hålla på med barnlekar.  Min svenska är bättre än din tyska och felen som jag gör bjuder jag på.

Om någon av oss har avslöjat kunskapsbrist, är det du. Du svamlar om kontrakt som inte existerar och förslagen som du gör nu har andra redan haft före dig. De har misslyckats.

Tyskland har betalat in 55 miljoner euro, Norge har betalat Bolsonaro 1 miljard euro, men Bolsonaro har inte skyddat regnskogen.

https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-08/brasilien-regenwald-abholzung-amazonas-umwelt-bundesregierung

Bolsonaro vill inte ens ha pengarna. Han sa till Merkel, ta pengarna och investera dom i att plantera skogar i Tyskland.

https://www.merkur.de/politik/regenwald-abholzung-brasiliens-praesident-keilt-gegen-merkel-nehmen-sie-diese-knete-und-zr-12915466.html

Ett par miljarder är bara småpengar för Bolsonaro i jämförelse vad han får av agrarindustrin. De pengarna som skulle behövas, har Europa inte. I den första artikeln föreslås till och med ett importförbud på regnskogsvaror.

Det är din kunskapsbrist som är uppenbar. inte min. Du gör bara odugliga förslag som redan har mislyckats tidigare. Ett till gott råd ger jag dig. Om du diskuterar i forum, anta alltid att den som du diskuterar med, kvittas med vem, är klokare än du och har mer kunskap än du.

Condor
2019-08-15, 17:35
#57

Tillägg.

Angående din sista fråga, ett par frågor till dig.

 Vad ger Bolsonaro rätten att sätta sina egna intressen före hela världens?

Vad ger Bolsonaro rätten att bryta mot internationala avtal?

Vad ger Bolsonaro rätten att förstöra regnskogen?

Vad ger Bolsonaro rätten att mörda Indianer?

Vad ger Bolsonaro rätten att mörda miljöskyddare?

LBB
LBB 
2019-08-15, 18:08
#58

#57

Vad ger Bolsonaro rätten att sätta sina egna intressen före hela världens?

Som vald ledare i sitt land ska han sätta sitt lands intressen före andra länders. Det gäller alla valda ledare i världen. Det märks om inte annat när man ska förhandla internationella avtal

Vad ger Bolsonaro rätten att bryta mot internationala avtal?

Och den frågan ställer du, du var ju villig att bryta handelsavtal och införa strafftullar. Så nej, han har  ingen rätt att bryta internationella avtal. Han har däremot rätt att dra sig ur. Så som ex USA gjorde med miljöavtalet.

Vad ger Bolsonaro rätten att förstöra regnskogen?

Den rätt ett land har att exploatera den mark o det vatten som ingår inom dess gränser

Vad ger Bolsonaro rätten att mörda Indianer?

Så vitt jag vet är det ett brott i Brasilien att mörda människor oavsett ras eller ursprung.

**Vad ger Bolsonaro rätten att mörda miljöskyddare?
**

Se svaret ovan. lagen gäller även för miljöaktivister.

Att brott sker i Brasilien är ingen nyhet, och att korruption existerar är det väl inte heller.  Men eftersom du inte kan bevisa att
Bolsonaro mördat så faller ju din argumentering.

#56 svarar du ju själv varför Ett par miljarder är bara småpengar för Bolsonaro i jämförelse vad han får av agrarindustrin. De pengarna som skulle behövas, har Europa inte."

Fast underligt egentligen eftersom du inte trodde mig när jag beskrev Brasiliens naturresurser i form av metaller, mineraler o agrarprodukter.😃

Condor
2019-08-16, 10:41
#59

#58

Aha, jag förstår, du anser att Bolsonaro får sätta sina egna intressen före hela världens, men vi ska inte sätta våra intressen före Brasiliens. Du anser att det är ok att han tillåter morden och tar emot pengar från mördarna.

Men en helt annan sak, innan vi fortsätter den här diskussionen. Du svamlar igen om kontrakt som inte existerar: "Och den frågan ställer du, du var ju villig att bryta handelsavtal och införa strafftullar. Så nej, han har  ingen rätt att bryta internationella avtal. Han har däremot rätt att dra sig ur. Så som ex USA gjorde med miljöavtalet."

Bortsett från att det inte är någon skillnad mellan att dra sig ur ett avtal och att bryta mot ett avtal, existerar inga avtal som jag skulle ha varit villig att bryta. I den andra tråden, i inlägg 75 länkade jag till en sida med alla existerande avtal och där kan man tydligt se att det ännu inte existerar ett avtal som du svamlar om. Det planeras ett avtal med Mercosur staterna, men det är inte ens säkert att EU länderna kommer att rösta med ja.

Eftersom du ändå svamlar om icke existerande avtal, är det ju klart att man har funderingar om varför du gör det. Då funderar man ju över alla i fråga kommande anledningar, t.ex. om du har något kognitivt problem, någon sorts funktionshinder, om du är dement, om du har ett alkoholproblem eller problem med droger? Eller om du helt enkelt bara är ett troll som helt allmänt har som hobby att tjafsa emot i alla möjliga forum, oavsett vad det är som du tjafsar emot, för att provocera? I så fall kan du heller inte vara riktigt frisk.

Den frågan skulle jag vilja att du svarar på.

LBB
LBB 
2019-08-16, 18:47
#60

#59 Är du så naiv, så att du inte inser att svenska förtroendevalda ska sätta Sveriges intressen fört, tyska, Tyskland och brasilianska Brasilien? Det förklarar en hel del…

Jag behöver inte svara på om jag är frisk eller ej..för du har ju redan diagnostiserat mig,

men å andra sidan är du ju ett ypperligt exempel på hur en individ, när hans/hennes sakliga argument tryter, går över till personangrepp.

Du kan dra dig ur ett avtal om du anser och kan påvisa att de andra inte håller sig till avtalet.

Att bryta mot avtalet, ja det säger sig ju självt, är ett avtalsbrott i sig.

Men istället för djupare gå in i det juridiska ska jag börja med en godnattsaga till dig

Det var en gång….Z-z.z.z.😴

Kimda
2019-08-16, 23:31
Condor
2019-08-17, 10:29
#62

#60

Att ställa frågor är inte samma sak som att ställa en diagnos. Det är helt naturligt att man börjar undra vad som inte stämmer med dig, efter att du visar att någonting inte stämer med dig. Du svamlar ju fortfarande om ett avtal som inte existerar och som du heller inte kan referera till.  Om du letar efter ett sådant avtal, ska du se att det inte existerar utanför ditt huvud. Du kan inte länka till det.

Jag hade en gång i tiden en diskussion med en debattör som uppvisade samma mönster som du och jag undrade varför han skrev som om en del av det som diskuterades inte skulle existera. Precis som för dig den delen inte verkar att existera, där jag länkade till sidan där det står vilka avtal som finns. Jag frågade honom också, precis som jag frågade dig, vad det är som står på.  Det visade sig att han led av multipel personlighetsstörning och att jag diskuterade med olika av hans multipla personligheter. Den ena personligheten hade inget minne av vad den andra personligheten diskuterade med mig.

Ibland är det bättre att vara ärlig, för om folk vet att du lider av en sjukdom, kanske de bemöter dig vänligare än vad man bemöter ett vanligt troll.

LBB
LBB 
2019-08-17, 11:28
#63

#62 och vem av dem är du i det senaste inlägget😎

Condor
2019-08-17, 11:31
#64

#61

Bra att Norge och Tyskland stoppar pengarna till Bolsonaro.  Eftersom Bolsonaro bryter mot både klimatavtalet och förenta nationernas avtal och frigör fler områden av regnskogen för skövling, borde EU införa ett importförbud för regnskogsvaror.  Då kanske det blir mindre lönsamt för agrarindustrin att betala pengar till Bolsonaro.  Man ska inte göra en faschist till en av världens rikaste människor och ge honom ännu mer makt.

LBB
LBB 
2019-08-17, 15:13
#65

#64  Med tanke på att Brasilien flaggade för att pengarna som Tyskland skulle ha satt av var en bråkdel av vad man skulle ta in vid exploatering så gör väl Norges stopp ungefär samma nytta.

Att du sedan borde lära dig vad ordet fascist  är och betyder är väl annan femma

ps vem ar er var det som skrev #64?

Upp till toppen