01. Allmänt om miljön

Landsbygdens roll för co2

2019-09-19 08:03 #0 av: LBB

23,6miljoner hektar skogsmark tar årligen upp ca 189 miljoner ton co2.

1 liter bensin skapar ca 1,5 kg co2 med en normalförbrukning på 0,7 liter milen så har alltså skogsbygnden närmare 18 miljoner mil tillgodo.

Det blir många mil för de få % av sveriges befolkning som är skogsägare.

För miljöavgiften ska ju dels sänka konsumtionen av bränsle, dels kompensera dem som äger resursen som tar upp utsläppen, eller?  Är det så att staten ska först piska landsbygdsbefolkningen med högre energiskatter och sedan efter det att man håvat in vinsten, så behåller man den och struntar i att betala för tjänsten, där skogen tar upp co2.

Lägg en avgift på 5 kr per utsläppt co2.

De pengarna ska delas mellan markägare och kommuner med skogsmark efter areal. Då får kommunerna ett bra tillskott för exempelvis lokaltrafik

De värmeverk /sopförbränningsstationer som förbränner gammalt virke och flis får naturligtvis betala när man förbränner detta. På så vis belastas även skogen indirekt för sina co2 utsläpp.

På så vis skulle kostnaden för att importera sopr (för förbränning)från EU öka och intresset för detta minska.

Anmäl
2019-09-19 09:39 #1 av: Pyttelite

Lokaltrafiken går väl på biogas?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-19 13:19 #2 av: LBB

#1 som även den producerar co2.....

Anmäl
2019-09-19 15:05 #3 av: Caeli

Då kan jag ju fortsätta köra bil med gott samvete! 😄

10% av livet är underbart, 10% är svårt, 80% är vad du själv gör det till.
Anmäl
2019-09-19 17:21 #4 av: Pyttelite

#2 Nja är det bättre att bränna upp eller kompostera matresterna?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-20 08:03 #5 av: LBB

Rena matrester i komposten = ren fin matjord

Normalt hushållsavfall från hyreshus etc till rötning = biogas + jordförbättring på mark som inte odlas (eftersom kommunen inte kan garantera innehållet i rötslammet.)

Det är egentligen ingen skillnad på den co2 som oljeprodukter skapar vid förbränning eller den co2 som biogas skapar vid förbränning. Men vad som är viktigt är att biogas oftast ingår i kretsloppet, dvs produkterna som används för att producera biogas har tagit upp co2 ur luften. Medan oljeprodukterna endast tillför, dvs ökar mängden co2 i luften.

Min braskamin skitar ner på samma sätt som grannens oljepanna. Men veden jag eldar upp har växt och tagit upp co2 utanför mitt hus.

Anmäl
2019-09-20 08:40 #6 av: Pyttelite

Fast nu är det ju matrester vi har så din diskussion håller inte!

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-20 09:33 #7 av: LBB

#6

Normalt hushållsavfall från hyreshus etc till rötning = biogas + jordförbättring på mark som inte odlas (eftersom kommunen inte kan garantera innehållet i rötslammet.)

Rena matrester i komposten = ren fin matjord

Därför tillåter jag inte spridning av kommunalt rötslam på min mark.

Vad du gör med ditt hushållsavfall är ju din sak om du har möjlighet att kompostera själv

Så diskussionen, tja det är ju ingen diskussion egentligen, bara en presentation av fakta.

Matrester är biomassa. som innehåller kol. Är det vegetabilisk massa så har den ju bara producerat detta kol utan att släppa ut co2, tvärtom den har tagit upp co2

Animalisk massa har, i olika mängder belastat luften med metan vid produktionen.

Anmäl
2019-09-20 12:08 #8 av: Pyttelite

I min kommun samlas hushållssoporna in dvs matrester och går till biogas.

Kommunen kör sedan bussarna på detta bränsle så jag förstår inte ditt resonemang.

Oavsett om det blir biogas eller inte ger det ett co2 tillskott . Beroende på komposteringsmetoden blir det ett större eller mindre bidrag.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-21 09:09 #9 av: KimE

Nu går ju kolet i skogen i ett kretslopp så det som tas upp i en växande skog frigörs till atmosfären vid nedbrytning/förbränning.

Anmäl
2019-09-21 09:26 #10 av: LBB

#8 och vart går restprodukten , rötslammet?   Eftersom ingen kommun kan garantera att inte rötslammet innehållet tungmetaller (eftersom det finns folk som slänger batterier, led-lampor etc i hushållspåsen.....

Hade det istället varit en ren produkt hade rötslammet på sikt varit ett umärkt jordförbättringsmedel.

Däri ligger knuten.

Och därför avstår jag och många med mig att ta emot rötslam, så därför får det deponeras och läcka kväve istället.

Anmäl
2019-09-21 09:33 #11 av: LBB

#9 Skogsmark med undantag av ca 10 år av tillväxt cykeln, tar upp både co2 och kväve, Den grot som eldas upp, det sker oftast inom ett år efter avverkning lämnar tillbaka sitt co2 till luften.  Pappersmassan återgår till stor del inom 10 år. Det sågade virket går till byggen, möbler etc , där är tiden betydligt längre...kan ju vara upp till flera hundra år.

Som det nu är så tar svensk skogsmark upp mellan 5 och 10 ton co2 per år och Hektar löpande. Man avverkar mellan 1 till 2 % av marken per år. Så majoriteten av svenska skogsgårdar är co2 neutrala, kompenserar mer än väl de utsläpp deras ägare förorsakar.  Det borde avspegla sig i beskattning/ersättning.

En individ som äger ingen skog är däremot endast en belastning vad det gäller co2utsläpp.

Anmäl
2019-09-21 11:20 #12 av: Pyttelite

#8 Jag förstår inte ditt resonemang problemet med tungmetaller finns väl oberoende om man omvandlar matrester till biogas eller inte?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-21 12:02 #13 av: LBB

#12 Jag har inget problem, eftersom jag inte tillåter kommunen att dumpa rötslam på min mark.  Problemet har kommunen, som då liksom kärnkraften står med en restprodukt som måste slutförvaras...så länge man inte får fram en ren produkt.

Jag har heller inget problem med att rötar fram biogas, heller inte med att man tar upp biogas från befintliga deponier.  Varför skulle jag ha det?

Jag har bara i all stillhet påpekat det faktum att biogas, naturgas har samma negativa påverkan vid förbränning. Det senare släpper ut co2 som ackumulerats under lång tid vilket skapar stora överskott av co2. Biogas tar tillvara en resurs som annars kulle tillförts mark o luft under en längre tid, utan att bidra till energiförsörjningen.  Men båda släpper ut samma c02

Anmäl
2019-09-21 14:44 #14 av: Pyttelite

#13 Man måste titta på hela kedjan och oavsett biogas eller uppbränning av matrester eller egna komposter ger det en miljöpåverkan. Allt vi gör har en miljöpåverkan - hela vårt liv oavsett hur manöver påverkar miljön.

Däremot finns det en miljövinst med biogas som skapats från matrester jämfört med fossila bränslen.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-21 15:55 #15 av: LBB

#14 Vilket jag förklarat här ovan, ett par ggr.

Miljövinsten ligger i det faktum att biomaterial har tagit upp co2 kort tid innan man nyttjar materialet som bränsle via rötning..Man tillför alltså det co2 biomaterialet tagit upp. Och under tiden produceras biomaterial som tar upp co2..

Oljebaserat släpper loss den co2 som tagits upp under miljontals år..ökar alltså den befintliga mängden co2 utan att detta kompenseras med återupptag.

Att jag med flera inte accepterar att kommuner dumpar rötslam på våra jordar är ju både förnuftigt och rationellt...så länge inte kommunen garanterar dess renhet.

För kommer man på , om 50 år att de åkrar som gödslas med rötslam, läcker tungmetaller till de grödor som växer där..betyder det ju att marken blir värdelös.

Den otjänsten gör jag inte till dem som då äger gården..punkt

Anmäl
2019-09-21 18:48 #16 av: Pyttelite

#15 Vem säger att det handlar om dig mer än att ditt förslag förmodligen gynnar dig ännu mer! 😊

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-21 21:25 #17 av: LBB

#16 mitt förslag handlar om rättvisa. Om en individ genom sin b´verksamhet gynnar samhället bär samhället gynna tillbaka. Och det exempelvis genom att beräkna vad co2 avgiften skulle betala ut om individen , återigen, genom sin verksamhet tar upp mer co2 än han/hon släpper ut.

Jag skulle kunna slutavverka rubbet, plantera igen med gran och sedan strunta i röjning, gallring...för de skadorna kommer ju inte fram för än långt efter min död....

Om sedan alla skogsägare gjorde detta så skulle Sverige ha ett allvarligt nationalekonomiskt problem om 20/30 år.....

Anmäl
2019-09-21 23:30 #18 av: KimE

"Så majoriteten av svenska skogsgårdar är co2 neutrala, kompenserar mer än väl de utsläpp deras ägare förorsakar."

Eftersom skog är neutral kan den inte kompensera för vad dens ägare släpper ut.

Anmäl
2019-09-22 08:01 #19 av: LBB

#18 grundtanken med en co2 avgift var ju att industri och privatpersoner skulle betala för sin co2 utsläpp och samtidigt den verksamhet som neutraliserar co2, dvs tar upp co2 skulle kompenseras för detta.

Man skulle alltså handla med co2 andelar så att säga.

Vad det gäller skogen så tar den upp mellan 5 och 10 ton co2 per år genomsnittligt under hela sin tillväxtcykel.

Om jag då som individ, genom förbränning etc släpper ut 30 ton per år, samtidigt som jag producerar skog på 100 Ha skogsmark kan ju även en femteklassare räkna ut det negativa co2 överskott jag har...som då i rättvisans  namn skulle kompenseras för genom att samma co2avgift industri o privatpersoner får beta, skulle betalas ut för den co2 som min skog binder. Detta skulle ske efter den schablon som skogsbruksplanen ger, vad det gäller tillväxt på den aktuella marken.

Den som sedan förbränner skogsråvara skulle naturligtvis stå för kostnaden i samband med det, co2 utsläppet. 

Anmäl
2019-09-22 11:28 #20 av: Pyttelite

#17 Det handlar inte om rättvisa. Det handlar om hur du som skogsägare ska få mer pengar.

Om du som skogsägare struntar i din skog sjunker värdet på den och har inget med co2 kompensation att göra.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 11:42 #21 av: KimE

Skogsmark som används för virkesproduktion släpper ut lika mycket kol efter avverkningen som den har bundit. Skogsmark som inte avverkas binder mycket kol men tillväxten avstannar vid hög ålder så då borde skogsägaren få minska sina utsläpp. Enda sättet att få kolet att stanna kvar är att översvämma skogen så den blir myrmark.

Anmäl
2019-09-22 12:02 #22 av: LBB

#21 Ja så resonerar miljömupparna i MP.  Fakta är väl att skogen idag är Sveriges största och viktigaste netto-export-inkomskälla. Utan den skulle välfärden i Sverige falla samman som ett korthus i blåsväder.

Alltså har vi bara ett alternativ. Bruka skogen så rationellt som möjligt. Och som förbränner skogsråvara får då betala för det co2 utsläpp man förorsakar.

Den som inte förbränner lagrar kol. Den som inte brukar sin skog, blir till slut en co2 belastning, till skillnad från den som brukar skogen intensivt

Anmäl
2019-09-22 12:06 #23 av: LBB

#20  Hm..alltså jobbar du gratis?  Jag brukar min skog. Det ger skogsråvara och det binder c02. När nu staten avgiftsbelägger co2 måste man ju ställa sig frågan hur staten hanterar detta co2.  Har man aggregat som binder och lagrar co2, så ska man naturligtvis behålla pengarna, men om man istället överlåter till markägarna att ta hand om den via skogsmark, ja då är det en tjänst staten i all rimlighetens namn ska betala för.

Anmäl
2019-09-22 12:14 #24 av: Pyttelite

#20 Så om du inte får betalt från staten för att bruka din skog slutar du med det?

Märkligt resonemang du för - sälj skogen till staten då?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 12:41 #25 av: LBB

#24  Nja lite mer schlundig än så måste man ju vara. Om staten tvingar mig att betala co2 avgift, utan att ersätta för den tjänst som ett co2 upptag innebär så får jag väl kompensera mitt inkomstbortfall med motsvarande svarta pengar.

Jag brukar min skog, dels för egen vinnings skull, men eftersom cykeln i skog handlar om flera generationer, så brukar jag ju skogen även för dem. Ty de pengar jag tjänar idag, de tjänar jag ju tack vare de insatser folk gjorde för 50 till 130 år sedan. Jag har alltså en moralisk skyldighet att ge kommande skogsägare samma möjlighet. Att detta i sin tur är oerhört viktigt för nationalekonomin är för mig en bisak.

Men vill staten agera omoraliskt då skapar staten ett incitament att handla lika omoraliskt mot staten

Ps staten har ju visat sig vara betydligt sämre skogsbrukare än de privata..både vad det gäller biologisk mångfald och ekonomiskt utfall Cool Så det vore ju att sätta getabocken till trädgårdsmästare, om jag sålde till staten...

Anmäl
2019-09-22 12:47 #26 av: Pyttelite

#24 Hänger inte med i ditt resonemang mer än att du anser dig förfördelad och därför tänker du starta brottslig verksamhet.

Tänk vad Greta ställt till det!

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 12:50 #27 av: Pyttelite

Du har ju redan skattebefrielse för viss del av co2 skatten?
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/jordbrukskogsbrukvattenbruk/bransle.4.15532c7b1442f256baebbb2.html

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 12:54 #28 av: LBB

#27   Drivmedel som används i verksamheten är avdragsgillt visst..men det bränsle jag behöver för skogsbruket är bara till del omfattat av begränsning/co2skatt

Så därför är det väl ok att bara till del ta in svarta pengar.  då spelar ju båda parterna på samma villkor.

Anmäl
2019-09-22 13:11 #29 av: Pyttelite

#28 Förstår fortfarande inte ditt resonemang.

Om du inte gillar en lag är det ok att bryta mot den eller kompensera sig själv genom brottsliga handlingar?

Du skiter fullständigt i någon klimatdebatt. Det viktigaste är hur du kan roffa åt dig så mycket pengar som möjligt, lagligt eller inte.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 13:36 #30 av: LBB

#29  skulle jag agera som du beskriver så skulle jag slutavverka all slutavverkningsbar skog. ..plantera ett glest granbestånd (så jag uppfyller lagtexten) och sedan skita i både röjningar o 1:a gallringar, för de kostar ju pengar.

Nu agerar jag inte så. Tvärtom, jag planterar täta bestånd, återplanterar där det uppstått luckor, röjer för att hjälpa upp plantorna och skapar på det viset en högkvalitativ skog för den som ska leva av den om 75 till 100 år. Det är utgifter och arbete som jag aldrig kan dra nytta av..de kan ju endast utnyttjas om 2, 3 generationer.

Så som en ansvarsfull skogsägare ska göra.

Att jag sedan inte drar mig för att agera lika omoraliskt/moraliskt mot staten som staten agerar mot mig är ju en självklarhet. Men det är klart, jag kan sälja, placera pengarna på ett lagligt sätt där staten inte kommer åt dem och sedan leva på den välfärd staten ger..

Anmäl
2019-09-22 13:43 #31 av: Pyttelite

#30 Men det hade du ju gjort oavsett co2 diskussionen för att öka värdet på skogen.

Varför ska det finansieras via allmänna medel?

Vet inte vilken omoral som staten bedriver just för skogsägare. Du får ju till och med skattelättnader.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 14:03 #32 av: LBB

#31 de skattelättnader som finns är ju för att vi överhuvudtaget ska ha en möjlighet att bedriva jordbruk på en skugga av samma möjligheter som i de andra EU länderna.

Och visst hade jag agerat som jag gör. för det är ju det moraliskt riktiga. Generationer före mig agerade moraliskt riktigt , alltså agerar jag moraliskt riktigt mot kommande generationer.

Men då staten belastar med co2 avgifter utan att fullt ut kompensera för det co2 upptag skogen gör...ja då anser jag mig fri att agera lika omoraliskt mot staten.

Anmäl
2019-09-22 14:30 #33 av: Pyttelite

#32 Det handlar knappast om moral utan det handlar om hur mycket du kan få ut av din skogsfastighet.

Historiskt sett har en hel del skogsfastigheter skapats av staten då man hade brist på kol/bränsle för att kunna bryta diverse dyrbarheter i våra gruvor.

Dealen var att ge bort mark med en motprestation att göra nyplanteringar.

Den som bor på landsbygden och har ”vanligt” lönearbete får inga skatteavdrag avseende co2 så vitt jag vet trots att de håller landsbygden vid liv.

Varför är det så viktigt att just du ska få ersättning för det jobb du ändå skulle göra för att förvalta din skogsfastighet.

Vari består de ökade kostnaderna?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 15:53 #34 av: LBB

#33 

Historiskt sett har det varit enskilda som skapat skog o jordbruksfastigheter. Och detta skedde långt innan statsbildningar över överhuvudtaget var påtänkta.

Vad du förmodligen talar om var de marker kronan i praktiken stal från ursprungsbefolkningen, för att sedan skänka marken till nybyggare, där villkoret var att en viss areal dikades, odlades upp. Skogen var då avsedd som bränsle o byggmateriel

Återplantering vid avverkning är idag ett lagkrav.

Och det handlar inte enbart om mig. Frågan väcktes väl ursprungligen av ett stort energikrävande bolag som när man började tala om att man skulle tvingas köpa co2 andelar för att kunna fortsätta med sin produktion , påpekade att deras skogsareal på ett antal hundra tusen Ha skog skulle kompensera delar av utsläppen. Staten var då inte negativ till det hela.

Varför jag som liten (i detta sammanhanget anser att vi ska ha samma villkor)

Den som bor på landsbygden och inte genom sin med poängtering på sin, verksamhet ackumulerar co2, ska naturligtvis inta ha ngn ersättning för det.

På samma sätt som jag anser att en arbetare ska ha skälig lön för sitt arbete så anser jag naturligtvis att vi skogsägare ska ha skäligt betalt för vad vi tillhandahåller i form av resurser.

Anmäl
2019-09-22 20:17 #35 av: Pyttelite

Nej jag tänker på när det var kolbrist i bergslagstrakter och skogen var skövlad.

Jag vet inte något om det lagförslaget däremot vet jag att skogsvårdslagen sätter ramarna för avverkning och nyplantering.

Ni som är skogsägare får en skattereduktion avseende co2 skatten på bränslet ni använder för skogsbruket någon annan kompensation har jag svårt att tänka mig.

Ni som är skogsägare har inte skaffat skog för att vara miljövänliga - det är en investering och motsvarar ett sparkapital på banken.

Om det blir aktuellt kommer era skogsfastigheter att öka i värde enligt sund marknadsekonomi. Skogen ni äger finns där oberoende av dagens miljöpolitik.

Andelen skog har dessutom ökat avsevärt i Sverige sedan 1900-talets början.

Om man vill att det ska nyplanteras skog är det snarare en sådan satsning som ska göras. Er skog finns ju oberoende av miljöpolitik.

Konflikten med att ge bidrag till nyplantering blir mångfald- och öppna landslagsdiskussionen och visst skär det i hjärtat när man ser nyplanterade granplantor på god matjord.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 20:42 #36 av: LBB

#35

Vem skövlade skogen? Industri- ägd mark, statlig mark och mark som utsattes för baggböleri.. Ett ytterligare bevis för att skogsbonde ägd o brukad skog är den skog idag med högst biologisk och virkesmässigt sett värde.

Jag ser ingen som helst skillnad på en industrifastighet, hyreshus eller skogsmark. Det är produktionsenheter som alla ska bära sina kostnader. Det innebär i förlängningen att inga fria måltider ska accepteras. Har skogen en resurs så ska den som nyttjar denna resurs betala för det ..punkt..

Skogs o jordbruks mark kommer automatiskt att öka i värde. Antalet människor har ju i Sverige ökat med 30% de senaste 25 åren. Inte en enda Ha jord/skogsbruksmark har tillkommit sedan dess. Tvärtom rätt många Ha har förbyggts.

Alltså har efterfrågan/behovet av mark ökat = högre värde.

Att anlägga en granöken blir resultatet när kött/mjölk produktion inte längre lönar sig. Tacka veganerna för det Skämtar

Som jag tidigare påpekat är lagen sådan att du måste återbeskoga efter en avverkning. Så??

Vad det gäller bränsle, så är allt bränsle som åtgår i jord/skogsbruk avdragsgillt  sedan har staten en viss skattereduktion vad det gäller c02 avgiften.

Så därför har jag inga moraliska betänklighet att täcka upp resten av nettokostnaden med svarta pengar

Jag betalar en co2 avgift netto motsvarande 1/2 mitt skogsinnehavs co2 upptagning. Alltså tar jag in svarta pengar för resten

Anmäl
2019-09-22 21:03 #37 av: Pyttelite

Nej det var inte Baggböleri utan brist på bränsle när man hade gruvdrift. Det var därför dealen kom till.

Nej du har fel, se nedan. Utbyggnad av vägar och städer har främst skett på åkermark och skogen har ökat markant sedan 1950-talet.

Ökande virkesförråd
Virkesförrådet på produktiv skogsmark har ökat stadigt sedan 1900-talets början och ligger idag på drygt 3180 miljoner m³sk, en ökning med cirka 56 procent sedan början av 1950-talet då det totala virkesförrådet uppgick till drygt 2000 miljoner m³sk. Bakom denna utveckling ligger framför allt en produktions- och tillväxtbefrämjande skötsel av skogarna. Detta kan generellt beskrivas som att äldre glesa och lågproduktiva bestånd har avverkats och plantering med förädlat plantmaterial har gett upphov till välväxande nya skogar.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/senaste-statistiken/produktiv-skogsmark/

Att anlägga en granöken blir resultatet när kött/mjölk produktion inte längre lönar sig. Tacka veganerna för det 

Varför inte odla matlupiner istället Skrattar

Vad det gäller bränsle, så är allt bränsle som åtgår i jord/skogsbruk avdragsgillt  sedan har staten en viss skattereduktion vad det gäller c02 avgiften.

Så då ägnar du dig åt att suga till dig resurser för en verksamhet som redan är subventionerad.

Så därför har jag inga moraliska betänklighet att täcka upp resten av nettokostnaden med svarta pengar

Det är faktiskt dina problem! 

Du skitar dessutom ner ryktet för alla skogsbönder men jag ska tänka på det när jag fulhugger en julgran i år. 

Skogsbönder har ju ändå tillräckligt med kosing vem bryr sig ...

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 22:01 #38 av: LBB

#37  ja det visar ju vilken förankring du har i verkligheten.

Varför inte odla matlupiner istället

Vad ska vi odla en gröda för, som vi varken har erfarenheter och möjligheter att hantera. Några få gårdar har väl hittills provat med varierande resultat.

Med gran på de sämre åkrarna kan vi trotts allt producera massavad, eftersom insektsangreppen inte blir förödande för än träden är ca 40 år. möjliga att avverka för massaved och flis.

Så då ägnar du dig åt att suga till dig resurser för en verksamhet som redan är subventionerad.

Som upplysning, de svenska skogsprodukterna säljs till världsmarknadspriser till priser som marknaden sätter. Tänk om den lön du lever på skulle leva under samma villkor?

Det är faktiskt dina problem!

Knappast mitt problem, men på sikt ett problem för staten eftersom staten på så vis skapar ett incitament för att undanhålla pengar från skatt och aktiv skatteplanering.  inte mitt problem utan statens och i förlängningen samhällets

Du får gärna stjäla en gran...men hos mig gör du det på egen risk.  Vilket många har märkt hittills..det är ju så enkelt att blockera den enda väg som går genom marken. Och sedan ta hutlöst betalt för att öppna den igenSkrattar

Brukar ta 900 kr per påbörjad timme + 1500 spänn i startavgift.. Be my gest Skämtar Har en container fylld med skrot som jag ställer av bredvid skylten som förbjuder obehörig fordonstrafik

Anmäl
2019-09-22 22:08 #39 av: Pyttelite

Brukar ta 900 kr per påbörjad timme + 1500 spänn i startavgift.. Be my gest Skämtar Har en container fylld med skrot som jag ställer av bredvid skylten som förbjuder obehörig fordonstrafik

Var bor du? Tänkte ta cykeln! Vinkar

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 22:19 #40 av: LBB

#39 nej du då blir det ju inte spännande. 

Dessutom får du problem att ta cykeln förbi den vinkelöppning som finns i staketet. Du vet ju att jag är skyldig att ha öppningar i staketen (allemansrätten) Men färistar, stättor och vinkelöppningar uppfyller de kraven.

Har du sedan otur kanske du åker på samma behandling som den bränsletjuv råkade ut för hos grannen...han kommer garanterat inte tillbaka....grannen såg honom,,fyllde bensin i hans dieseltank.( dieseldrivna vita skåpbil)..stollen kom ca 1 km  innan hans motor rasade..där hämtade polisen honom sedan  . 

Anmäl
2019-09-22 22:24 #41 av: Pyttelite

#40 Låter som att du är Tjalle Tvärvigg personifierad - glöm inte att roligt mellan kulkärvarna! 🥳

Ps. Jag kan ta min hopfällbara bike Ds.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 22:51 #42 av: LBB

#41  ja ta den du..men glöm in hjälmen..vägen är ojämn, väghållaren har anpassat den för endast sina egna behov..inte cykel vänlig så att säga.

Vad det gäller det våld du talar om, så är det ju alltid brottslingen som sätter nivån, jag är ju berättigad att använda det våld som krävs..dock inte mer..för att skydda/återta min egendom..och då kan ju din cykel råka gå sönder i farten Skrattar

Anmäl
2019-09-22 22:58 #43 av: Pyttelite

Ja, ja jag får satsa på miniatyrgranar och ryggsäck då och parkera biken utanför bommen. 🌲

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-09-22 23:26 #44 av: LBB

Då får jag upplysa om att allemansrätten inte gäller på nyplanteringar så....Skämtar Det är nog enklare du går till mor o far och ber om en peng till en gran, som du köper på torget...

Anmäl
2019-09-22 23:30 #45 av: Pyttelite

#44 Hade väl inte tänkt mig att gå via allemansrätten - svart är svart och kan väl inte åtalas.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.