01. Allmänt om miljön

gammal granskog

2019-05-16 08:57 #0 av: LBB

Det klickas till vänster och höger för att bevara den gamla granskogen.

Men man glömmer tydligen bort det stora hotet mot den gamla granskogen.

Under vintern våren 2019 avverkades en rekordstor mängd gran, som var barkborre angripen.  Allt talar för att avverkningssäsongen 2019/2020 kommer att slå det tragiska rekordet med råge.  Stora delar av de granbestånd vi har ser fram mot en mörk framtid. Nya trädslag måste in. Tall, lärk och löv. Det gäller även för de få äldre granbestånd som finns kvar. De är tyvärr inte imuna mot barkborreangrepp.

Anmäl
2019-05-18 09:12 #1 av: moondancer

Tyvärr det stora problemet med allt man odlar i industriell skala. Monokultur är aldrig bra, annat än kortsiktigt =/

Anmäl
2019-05-18 09:24 #2 av: LBB

#1 Problemen är egentligen mer facetterade  Den " gamla granskogen" är betydligt äldre än från monokulturernas tidevarv.

Vi kan och bör plantera gran på bördig mark. Men de senaste40 åren har staten drivit på för plantering av gran på mark, inte lämplig för gran. torrare grusknallar där tallen skulle passat bättre. Och det är där vi nu ser de största problemen då torkan pinar granarna..  Granen är i sig en art som skapar monokultur. Liksom boken skuggar den marken och förhindrar därför uppkomsten av andra träd + att granen över tid sänker PH:t vilket ytterligare ökar svårigheten för lövuppslag.

Men för produktion av pappersmassa o biomassa kan vi utan problem använda granen trots barkborren. Förkorta avverkningscykeln ner mot 40 år på de bördigaste markerna så funkar det.

Men det hjälper inte de bestånd av riktigt gammal gran idag. Dessa träd uppvisar ofta redan nu en negativ tillväxt och är attraktiva mål för barkborrens angrepp.

Anmäl
2019-05-25 09:23 #3 av: Pyttelite

Kan inte tänka mig annat än att gammelskogen är försumbar i arealer räknat så den gör varken till eller från avseende barkborrens härjningar.

4% i Norr (träd äldre än 150 år) utgör "gammelskog" och 2% i Söder (träd äldre än 130 år). 

Riksmålet är 17% till 2020 vilket är en omöjlighet. Att gammelskogen skulle vara en fast boplats för barkborren är löjeväckande.

Gammelskogen har återfått sin naturliga livscykel och balans till skillnad från den stordrift som sker idag på övriga arealer.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-25 11:38 #4 av: LBB

#3 Ta och läs på lite...fast boplats?? När ett träd blir angripet så måste det ha en viss motståndskraft för att överleva. Efter förra årets torka så är en stor del av granskogen stressad, inte minst de äldre träden som i praktiken inte längre har ngn tillväxt. För dessa träd innebär ofta ett angrepp döden.

När träden angripits har man som skogsägare 2 val. Antingen låter man trädet självdö och förlorar därmed hela virkesvärdet.

Eller så avverkar man det och kan, om man har tur, rädda virkesvärdet.Borkenkäfer-Schaden im Bayerischen Wald

Och om skogen får vara så ser det till slut ut så här.

Anmäl
2019-05-25 12:10 #5 av: Pyttelite

Jag har läst på och gammelskogen i sig är inget hot eftersom det utgör en helt annan biotop än det industriella skogsbruket snarare är gammelskogen en lösning på problemet men då tappar man lönsamheten.

Det är inte pga av gammelskogen som barkborren får härja utan den modell vi använder för rationellt skogsbruk annars hade vi knappast haft ngn skog kvar eller tänker du att det är vår kalavverkning som räddat oss från skogsdöden?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-06-02 12:27 #6 av: LBB

#5 Jag hävdar inte att den överåriga granen är osrak till problemen med barkborre. Bara att just den överåriga granskogen, pga dess negativa tillväxt utgör ett tacksamt mål för barkborren. Och att om man inte ser upp så förstörs stora virkesvärden. Därför måste den skogsägare stat eller privat ha koll och omedelbart plocka ut angripna träd oavsett om de är 40, 80 eller 130 år.  Och ngn skogsdöd att tala om har vi inte i Sverige. Skogen växer som aldrig förr. Vissa arter har problem, ask o alm till exempel. Men granen kommer inte att utrotas pga av barkborren.

Anmäl
2019-06-02 14:26 #7 av: Magi-cat

För er som vill rädda gammelskogen innan det är för sent, finns en möjlighet att göra en liten insats (många bäckar små...) så här:

Klicka på länken och gör som det står, det tar bara en minut!
(Klicka på rutan uppe till vänster när den syns och vänta på att sponsorns sida laddat färdigt så räddar du en bit skog! Hjärta)

Naturen tackar dig. Blomma

https://naturarvet.se/

Peace

Anmäl
2019-06-10 20:35 #8 av: Magi-cat

Intressant om gammal skog och klimatförändringar:

"Skogar som är över 150 år i Nordamerika tål klimatförändring bättre än unga skogar, enligt en ny studie från universitet i Vermont (UVM), USA. De gamla skogarna är mer resilienta och ger bättre ifrån sig vad gäller kolinlagring, produktion av timmer och biologisk mångfald."

http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/189-svenska-kategori/bakgrundsinformation/forskning-och-botanikskrifter2/4760-gammal-skog-tal-klimatfoeraendringar-baettre-aen-ung-skog-enligt-studie?fbclid=IwAR21Gv4NQiIUHN-Na95Ce028y0mfzDXFjMKgEigaAIHppviYfNPHAhz_8DM

Peace

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.