Etikettallmänt-om-miljö
Läst 16138 ggr
Sarah
2010-02-18, 23:53

Köttet och miljön

En kort översikt av miljöproblemen animaliekonsumtion medför.

I en tid då fler och fler vill leva miljövänligt och våra politiker inför fler miljöpolicies är det många som missar en av de minst miljövänliga sektorerna. Kött- och animalieindustrin. Politiker blundar inför detta och betalar subventioner till animalieproduktion. Vanliga människor köper mer kött allt eftersom levnadsstandarden ökar.

Den ökade animaliekonsumtionen är ett stort miljöproblem. Av alla växthusgasutsläpp står animalieindustrin för totalt 18% (FAO 2006). Det är mer än hela den vägbundna transportsektorn. Ett kilo nötkött släpper ut lika mycket växthusgaser som utsläppen från en bil under 20-25 mils körning (Ogino).

De växthusgaser som släpps ut är:
Koldioxid. 9% av all koldioxid som släpps ut på grund av människan kommer från animalieindustrin. Ca 70% av all brukad åkermark på vår planet går direkt till att producera animaliska produkter(FAO 2006). Jordbruket drivs av maskiner som drivs av fossila bränslen vilka bildar koldioxid då de bränns. Den andra anledningen till att mer koldioxid kommer ut i atmosfären är skövling av skogar. Av den regnskog som skövlas i Amazonas går 88% av marken till djurindustrin (Världsbanken 2004). Framförallt används marken till att odla proteinrika grödor till djurfoder. Skövlingen släpper inte ut koldioxid is sig, men skogen fungerar som en "sink" som fångar upp koldioxid.

Ytterligare problem med skövling av regnkog är förlust av biologisk mångfald. Arter utrotas och det är omöjligt att värdera. Vad kostar det nu eller i framtiden att arter vi inte sett försvinner? Eller är det endast existensvärden som hotas? Vissa hävdar att animalieindustrin är det värsta hotet mot biologisk mångfald (Bogo 1999). Många röster höjs om hur boskap behövs för att behålla mångfalden här i Sverige, vilket är sant. Öppna ängar är nödvändigt för många arter här. Men, det handlar inte om många djur och majoriteten av djur betar på nysådda ängar som inte hör till kulturlandskapet. Våra betande djur som går till köttindutrin hjälper inte mycket. Dessutom skapar foderproduktionen till våra djur större förluster i andra länder.

Metan har 23 gånger den effekt som koldioxid har då det kommer till global uppvärmning. Mellan 30- och 40% av metanutsläppen från mänsklig aktivitet kommer från animalieindustrin. En ko kan rapa 600 liter metan per dygn (FAO 2006). Djuren är inte gjorda för att äta foder med hög proteinhalt och det orsakar metanbildning och dåliga magar. Speciellt för idisslare.

Dikväveoxid (lustgas) har 296 gånger effekt på global uppvärmning jämfört med koldioxid. Nästan alla utsläpp av lustgas kommer från jordbruket och ca 67% kommer från animalieindustrin. Kväve finns i gödningsmedel och i protein. Lustgasen skapas i lager av dynga då kväve reagerar med syre.

Ammoniak är en annan kväveförening som kommer från kvävet i jordbruket. 68 % av alla ammoniakutsläpp kommer från djurindustrin (FAO 2006). Ammoniak är en syra som bidrar till försurning av skogar och vattendrag. Skog och vatten påverkas även av kväve direkt. Resultatet av övergödningen syns varje sommar då sjöar och östersjön blommar över av alger.

Andra problem är vattenbrist och jordeurosion. Ovan är det visat hur vattendragen påverkas av kväveföreningar, men animalieproduktion skapar även vattenbrist. Ett kg nötkött kräver totalt 15 000 liter vatten medan ett kg majs inte behöver mer än 450 liter. Markförstörelse kommer från skövling av skog och betande djur som förstör gräsets rötter. Tar man bort alla träd så finnd det inget kvar som skyddar jorden. Att sedan ha betande djur på sådan mark förstör ytterligare. Stora mängder näringsrik jord sköljs bort varje år och ny skog måste skövlas. I USA står köttindustrin för 55% av eurosionen (FAO 2006).

Jämfört med en vegetarisk kost då? Ett kilo nötkött behöver 12,8 kWh för att produceras, ett kg baljväxter behöver motsvarande 0,86 kWh för produktion. Ovan gjordes ett exempel med vatten. En genomsnittlig allätare behöver ca 1,3 hektar mark för att få i sig all näring som behövs. En vegan klarar sig på 0,07 hektar mark. Av denna anledning, tillsammans med utsläppen, kommer fler och fler myndighetsrekomendationer att köttkonsumtionen måste minska.

Istället för att använda miljöpolitiska åtgärder för att minska utsläppen från animalieindustrin ger exempelvis EU stora subventioner till industrin. Direkta subventioner ligger på ca 3 miljarder euro per år, men indirekta gårdsstöd är upp till tio gånger så stora (CAP 2010).

Källor:

Ogoni, Institute of Livestock and Grassland Science, Tsukuba
Livetocks long shadow, (FAO 2006)
Margulis, Sergio (2004), Causes of Deforestation of the Brazilian Amazon, World Bank, Working Paper no 22
Bogo, Jennifer (1999) Where is the beef?
CAP, European budget 2010

Text och Foto: Sarah Säll

Tom-B
2010-02-19, 19:59
#1

Sarah! I huvudsak har du naturligtvis rätt. Men ändå tycker jag att din artikel andas mer än 110% antikött.

Det finns väl något gott med en naturlig köttproduktion. Och med naturlig menar jag en produktion som är motsatt den industriella.

Människan är väl i grunden allätare, vilket innebär att vi bör ha ett visst behov av kött i dieten.

Men kan du med din argumentation få konsumenterna att vilja lägga en slant extra för att få ett naturbeteskött, så absolut inte mig emot.

Och varför reagerar jag så på ditt inlägg, när jag, som jag säger i första meningen, anser att du i grunden har rätt, då även jag tycker att vi nog äter onödigt mycket kött.

Min reaktion beror på, att i de flesta fall kan man läsa direkt, eller mellan raderna, att det är bonden som är den stora syndaren.

Och du vet väl att jag är/har varit bonde, så jag försöker försvara både mig själv och min yrkeskår.

Bonden driver ett företag, och måste producera det han får betalt för.

Men, som man säger, droppen urholkar stenen, så låt oss fortsätta tjata på konsumenten att betala för "det goda" köttet, tjata på EU att inte  i sån himla stor grad hålla franska och spanska bönder om ryggen med stora bidrag, tjata på brasilianarna att inte hugga ner Amazonas o s v.

Då kan de svenska bönderna anpassa sig och producer än mer miljövänligt än man gör idag. Och vi tillhör redan nu bland de bästa i världen.

I detta sammanhang vill jag hänvisa till en tråd av Staffan i det här Miljöforumet. Det finns en hel del att propagera för, eller emot, även i andra sammanhang. Läs inlägget Vatten.

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-02-19, 20:24
#2

Du har missuppfattat. Jag klankar absolut inte på bönderna. Jag blev tillfrågad att skriva om köttets miljöpåverkan och det har jag gjort. Utan värderingar på bönderna. Jag inser självklart att de måste överleva de med :) Ja visst är jag själv vegetarian, eller i huvudsak vegan och det är jag främst pga miljöpåverkan som animalier bidrar till. Huruvida det är rätt eller fel att föda upp djur hör ju inte till miljödebatten. Det viktigaste anser jag vara att styra konsumtionen och få konsumenter som tänker på vad de köper och är beredda att betala lite extra om det är dåligt för miljön.

Min masteruppsats jag skriver för tillfället handlar om miljöskatter på kött. Visst tycker jag att man ska vara vegetarian eftersom dagens människa oftast klarar sig utmärkt på det. Men nationalekonom som jag är ;) så tycker jag framförallt att varje sektor som släpper ut så mycket föroreningar ska stå för den kostnaden det är att rena. Vi har miljöskatter på bilar ex som inte släpper ut samma mängder (växthusgaser ex) men inte på kött. Idag subventionerar vi istället vilket skulle motsvara subventioner på bensin istället för skatter.

En minskad köttkonsumtion är en stor miljövinst och det är ngt av det viktigaste jag har ägnat mina studier åt. Miljövänlig livsmedelskonsumtion. Just för att det är den stora enskilda boven.

Jag håller på att sammanfatta en uppsats jag självskrivit om EU´s animaliesubventioner och dess miljöpåverkan nu också:)

Min handledare visade mig en intressant model som används i WTO och OECD för att se hur handelshinder vi i EU sätter upp påverkar vår konsumtion och produktion. Om man tog bort tullar, importkvoter och olika subventioner som alla skyddar EUs bönder skulle den Europeiska produktionen av ex nötkött minska med ca 80%. Det visar som du säger att man kanske håller vissa bönder lite väl om ryggen. Om man nu tycker att frihandel är bra.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[peter54]
2010-02-20, 13:39
#3

Jag tror att det absolut största hotet alla kategorier, är människans rent horribla numerär, som fortsätter uppåt i en dramatisk kurva.

Detta tillsammans med att en tredjedel av den mänskliga populationen är superfattig och svälter, eller åtminstone gränsar till svält, vilket innebär att de måste äta vad som finns (om det finns alls), är ett oerhört problem eftersom det belastar planetens resurser långt, långt över vad den förmår producera.

Jag läste nyligen i en rapport att vi förbukar resurserna i en takt som skulle kräva fyra jordklot för att bli hållbar.

Det finns lösningar, naturligtvis, men än så länge lever människan på som om ingenting hänt och de åtgärder som nu tas är alldeles för små och alldeles för sent. Världen skulle ha lyssnat på Georg Borgström redan på 50-talet och börjat vidta de nödvändiga åtgärderna redan då.

När det gäller just köttkonsumtionen, finns ju ett antal bra åtgärder, som exempelvis att kraftigt minska den och styra över köttdjursproduktionen på köttproducerande djur som inte belastar miljön lika mycket.

I delar av södra Afrika har man börjat föda upp elandantiloper och strutsar för köttproduktion istället för att som tidigare använda kor och getter, vilka inte är anpassade för det känsliga ekosystemet där. Men det går för sakta, alldeles för sakta.

Under tiden ökar människornas antal dramatiskt och fler vill ha plats, vilket innebär att det vilda trängs undan och till sist utrotas. Som det ser ut nu, kommer det inte att finna några stora rovdjur kvar i världen när detta århundrade är slut och om ytterligare några hundra år, finns det bara insekter och möjligen några små insektsätande djur kvar utöver arten människa.

Tom-B
2010-02-20, 14:04
#4

Och förmodligen råttor, flugor och fästingar!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Taxelina
2010-02-20, 19:42
#5

Håller nog med om att vi inte behöver äta kött varje dag.

 Men nog luktar det anti kött och bonde här.

Tom-B
2010-02-21, 01:25
#6

Jag läser det som om du sätter likhetstecken mellan antikött och bonde.

Om det är så, har du nog fattat alldeles uppåt väggarna.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-02-21, 15:48
#7

Som det står i #2 Nej, jag sätter inte anitkött=bonde. Vart står det?

Tom-B
2010-02-21, 16:05
#8

Det var detta jag tydde på det sättet:

"Men nog luktar det anti kött och bonde här."

Och jag uppfattade det inte som positivt.

Har jag fel, så är det ju bra!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-02-21, 16:12
#9

Men det står ju inte i artikeln… Så det kanske inte var riktat till mig? Var ju taxelina som skrev det.

Tom-B
2010-02-21, 16:56
#10

Helt riktigt, Sarah. Men du frågade ju.

Och min kommentar i #6 står alldeles under Taxelinas, så jag trodde det framgick klart att det inte var till dig jag skrev.

En missuppfattning, så det låter vi vara med detta Skrattande

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-02-21, 19:14
Coturnix
2010-02-23, 00:07
#12

Jag äter bara kött och fett. Och mår äntligen bra. Så tänker jag så här; räkna ni med transporten av vegitabilierna, året runt grönsaker med flyg, räkna ni med avföringens gaser? Räkna ni med sojabönans konsekvens för regnskogen. Nej jag mår mycket bättre utan vete och äter bara ekologiskt kött och ägg.

Sarah
2010-02-23, 00:18
#13

#12 framförallt produktion. Men, av alla sojabönor som produceras är det bara någon procent som går till människan, resten är djurfoder.

Sarah
2010-02-23, 00:22
#14

Men, animalieindustrin släpper ut mer än hela den vägbundna transportsektorn. Så, transport avgrönsaker bör inte på långa vägar övergå utsläppsmängden.

Taxelina
2010-02-23, 17:17
#15

Men enormt mycket grönsaker kommer ju hit med flyg, båt och på vägarna. Det går ju tyvärr inte att handla närodlat året runt här.

Vi får utgå ifrån att vi alla är olika och tycker och vill olika. En del vill äta si och en del så.

Det animaliska spillet går till djurfoder. Katter och hundar får det genom färskfoder och torrfoder. Och det animaliska fettet hamnar i vårt godis, såsom sega råttor med mera (urk)

Sarah,din artikel är annars jätte bra.

[peter54]
2010-02-23, 18:40
#16

Ja det finns enoma vinster att göra miljömässigt om man bara får ordning på samhällsstrukturen generellt i världen.

Jag tror som Bill Clinton att den enskilt största insatsen man kan göra för jordens framtid är att ge alla flickor/kvinnor utbildning eftersom det är den enda möjligheten att få ner populationsökningen i världen.

Välutbildade kvinnor är som regel aldrig mor till ett dussin barn.

Taxelina
2010-02-23, 22:46
#17

Och att se till att spädbarnen överlever. Minskar dödligheten behöver de inte skaffa så många barn.

Sarah
2010-02-23, 23:06
#18

Att minska befolkningstillväxten är minst sagt ett långsiktigt alternativ. Att göra saker i sin egen vardag är ngt man kan göra här och nu. Att minska sin köttkonsumtion i Sverige ger större vinst än att minska ner bilkörandet m.m. Det är ngt av det bästa de flesta i Sverige kan göra här och nu för miljön.

[peter54]
2010-02-23, 23:22
#19

#18 Jovisst, alla bäckar små osv, men jag är övertygad om att det inte längre är möjligt att stoppa upp resursslöseriet.

Människan är alldeles för bekväm för att backa på sin levnadsstandard. Två tredjedelar tar så mycket att den tredje inte får något. Vi förbrukar resurser som om vi hade fyra jordklot.

Igår såg jag ett program om muterande virus. Naturen slår bakut och gör vad som krävs för att decimera den vansinnigt överbefolkade planeten jorden.

Sarah
2010-02-24, 00:58
#20

Håller med om att vi är bekväma. Men att minska på sin köttkonsumtion är inget som tar bekvämlighet. :)

Taxelina
2010-02-24, 12:43
#21

 Jag gör allt det jag kan för miljön. Men titta på Kina. Jag stor Staffan hade en artikel om det här. Hittar den inte. Den fick mej att må mycket illa.

karin46
2010-02-25, 15:51
#22

Jag håller med om att vi bör minska vår köttkonsumtion. När jag växte upp räknades med 1 hg kött/pers. sen har det nästan fördubblats. Sen håller jag med om att vi inte behöver äta kött varja dag.

Varför inte äta helvegitariskt 1 - 2 dagar/vecka och anpassa efter säsong och närproducerat.

Jag har nu hittat producenter av får, svin och kyckling där djuren får leva ett bra liv och inte stressas vid slakten. Javisst det blir lite dyrare men då kan jag äta med gott samvete.

Vad gäller ägg så ALDRIG från burhöns och fisk numera ALLTID från hållbart fiske (på djupfryst - den blå fiskesymbolen).

Tom-B
2010-02-25, 17:49
#23

#22. Hållbart fiske! Jag får ta och läsa på vad den blå symbolen innebär.

Jag hoppas bara att inte odlad fisk säljs under den symbolen.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sehvrin
2010-02-25, 18:24
#24

#23 Här har du en länk till deras hemsida http://www.msc.org/sv

Vad är det som gör att du anser att odlad fisk inte är hållbart fiske?

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Tom-B
2010-02-25, 22:23
#25

#24. Läs gärna sista stycket om laxen på Flugfiske. Att sätta in ca 2,5 kg för att få ut 1 kg tycker jag inte är hållbart.

Här är länken till Laxen.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-03-07, 19:03
#26

fiske är verkligen en illafungerande sektor. ska nog försöka skriva en artikel om det. tsv kan jag rekomender boken "tyst hav" av isabella löwin, läs och chockas.

Tom-B
2010-03-07, 19:23
#27

Jag hoppas du i huvudsak menar det industriella fisket.

Men hittar du saker om Sportfisket, tycker jag att det är bra, att också detta belyses.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-03-07, 19:29
#28

Menar det industriella… ex i Sverige får fisket enorma subventioner och drar in en väldigt liten del till ekonomin. Det överfiskas,arter försvinner (enl teorin pga bristande äganderätter) och påverkar såklart miljön. Ex har man lagt fram en teori att torskens försvinnande i östersjön är EN av anledningarna till överblommningen. Rovfisken försvinner, ex sillstammen växer som äter djurplankton som äter växtplankton. Mer växtplankton överlever. Överlag är EUs fiskepolitik något som upprör mig extremt mycket.

Sehvrin
2010-04-14, 16:21
#29

Jag tycker att priset på kött borde höjas, men på ett sådant sätt att bonden (och möjligtvis slakterierna) tjänar mer. Jag tror inte miljöskatter på kött är rätt väg att gå, eftersom inget av det ökade priset skulle gå till bonden (och därmed inte motivera till att ha minskat antal djur)

Det bästa skulle vara om man skulle kunna ha nån typ av kvot att "si och så här många djur får födas upp och slaktas per år". Dock misstänker jag att den varianten inte är laglig/genomförbar med tanke på fri handel osv.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Sarah
2010-04-14, 17:32
#30

Sjävklart får en skatt följden att antalet djur minskar. Att ställa en restriktion på antalet djur itället för utsläppskostnaden är ur en ekonomisk synvinkel mindre effektivt än att sätta skatter på utsläpp. En miljöskatt gör dessutom att produktion kan fortgå om man hittar miljövänliga sätt att producera.

Marknadspriser som bonden kan få ut är en helt annan sak. Eftersom världsmarknadspriser och marknadsform styr kan man inte göra så mycket åt det. Det skulle kräva subventioneroch det är verkligen inte åt rätt håll. EU subventionerar redan idag med miljardbelopp och det resulterar bara i ökad konsumtion och lägre priser för konsumenter.

HellviHumle
2010-05-04, 23:39
#31

Enligt mitt sätt att se det så ingår korna i det naturliga kretsloppet, dvs de producerar inte mer gaser än som finns lagrat i det foder de äter. Det innebär också, i så fall, att korna inte påverkar miljön med sitt rapande och fisande. Kor är inte någon form av Perpetum Mobile, även om en del tycks tro det.

Har du tänkt på att koldioxiden "lever" betydligt längre än metan som bryts ner inom några år?

Den soja som används i Sverige går inte till köttproduktion utan (nästan uteslutande) till mjölkproduktion! Något för laktovegetarianer att fundera över.

Angående vattenbehovet vid produktion av nötkött så blir jag lika förvånad varje gång. Hur beräknas den egentligen? Jag har själv några köttdjur och det går inte ens att komma i närheten av de siffrorna, hur jag än räknar på det. 15000 liter/kg kött skulle innebära att en slakttjur skulle fordra inemot 5000 m³ vatten dvs mer än 7000 liter per dag. Jag vet att man räknar in det vatten som åtgår vid slakten och det som går åt till växtodlingen. Nu är det ju så att det inte är särskilt vanligt med bevattning av vallen här i Sverige så det känns som siffrorna är mer propaganda än verklighet.

F ö så är ammoniak, mig veterligen, ingen syra.

HH

Sarah
2010-05-04, 23:51
#32

#31 Det är inte ett kretslopp när de är så många. Inte heller när de lever på onaturliga mängder av kraftfoder.

Kan ju vara en smärre felskrivning om ammoniaks syravarande. Oavsett så skapar det försurning. Ca 56% av ammoniakutsläppen i Sverige kommer från kor endast.

För siffror om vatten föreslår jag att du läser ex Livestocks long shadow från FAO 2006.

Även mjölkkor ger kött. Efter omräkningar säger man att kött från mjölkdjur släpper ut ca 16 kg per kg och att mjölk släpper ut 1 kg per liter. Då är hänsyn taget till mejeriprodukterna.

Alla koldioxidekvivalenter är omräknade av IPCC. Metan och lustgas är värderade av dem för olika påverkan och levnadslängd.

HellviHumle
2010-05-05, 00:13
#33

Ett kretslopp är det ändå. Mängden spelar ingen roll. Det korna äter skulle annars ha stått kvar och förmultnat och gett upphov till, i princip, samma mängder "avfall". Det är ju knappast så att vi skulle ha asfalterat överflödig åkerareal. En stor del av den areal som köttdjuren går på, är mark som knappast är lämplig för odling av grönsaker.Speciellt gäller detta förstås naturbetesdjuren.

Då jag inte vet var jag hittar det du hänvisar till, när det gäller vattenåtgången och knappast är särskilt bra på engelska, så hoppas jag att du kan ge en kortversion av det.

Naturligtvis blir det kött av gamla kor också. Däremot är det knappast något kött som ligger i köttdisken. På McDonalds förekommer det däremot i mängd.

Vet du om köttet från mjölkkorna räknas likadant som kött från köttdjuren? Jag menar att det blir lite snett om man slår ut allt som en mjölkko stoppar i sig under fem, sex år och slår ut det på mängden kött som kon ger i form av slaktkropp. Där är det ju mjölken som är det primära och köttet närmast en biprodukt. Dvs "utgifterna" måste belasta mjölkproduktionen och inte köttproduktionen i det fallet.

HH

Sarah
2010-05-05, 00:49
#34

Här är en länk till livscykelanalys av nötkött från olika produktionsformer.

Ja det gäller framförallt naturbeteskött vilket tyvärr inte är det vanligaste. Åkerarealen som används kan användas till att odla mat som inte har samma negativa påverkan på miljön eller som exempel till etanolproduktion. Import av etanol gör att miljövinsten är nästan obefintlig, men kan vi odla den själv så är det en annan sak.

Vi kanske kan ändra ordvalen till hållbart kretslopp. Det må vara ett kretslopp, men det är inte ett hållbart sådant. Ngt som inte syns i debatten är utsläpp av näringsämnen av ex kväve och fosfor. Det är enorma mängder som rinner ut i våra vattendrag. Kostnaden för varje kg kväve vid ett 60% minskningsmål ligger på ca 3000 kr per kg. Ett kilo nöt släpper ut ca 0,04 kg fosfor, ett kg kyckling släpper ut ca 0,1 kg fosfor. Uträkningarna kommer från papper som fortfarande arbetas på av Professor Ing-Marie Gren och från mina egna uträkningar i min masteruppsats.

Här är länken till FAOs utredning. Hinner inte kolla efter en svensk version nu då jag själv läser det mesta på engelska. Ska kolla. Tror att grön ungdom hänvisar till ngt på svenska i en av deras artiklar.

När det gäller mjölkkor så är den primära tyngden på mjölken. 16 kg per kilo kött är inte så mycket jämfört med 50 kg per dag från mjölken på en högproduktiv ko.

HellviHumle
2010-05-05, 01:54
#35

Den fosfor du säger släpps ut är väl i form av gödsel? I så fall går det ju alldels utmärkt att återanvända, vilket också görs.

Jag är nog trött. Vad menar du i sista stycket?

HH

HellviHumle
2010-05-05, 01:59
#36

Och, som sagt, en stor del av både vall- och betesarealen är inte lämplig för direktkonsumtionsprodukter. Det är inte all åker som består av skånemylla med lämplig mängd nederbörd.

HH

Sarah
2010-05-05, 13:41
#37

Ja fosfor och kväve släpps ut i gödslet. Av det som släpps ut stannar inte speciellt mycket i gödslet utan rinner ut i grundvattnet. Tyvärr finns det bara siffror på östersjön och miljöpåverkan där. Men från olika regioner i Sverige rinner 40-100% av kväve- och fosforutsläpp ut i östersjön. Eftersom det inte är ett slutet kretslopp så måste man tillsätta nya näringsämnen vilket görs med gödsel och konstgödsel. En Ko släpper ut ca 80 kg kväve på 1,5 års livslängd. Av det stannar en mindre mängd kvar i gödslet. Visserligen kan sådant avhjälpas med bättre gödselhantering men så är inte fallet idag.

Speciellt i Småland finns ett rikt kulturlandskap där nötboskap är nödvändigt för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Jag tycker inte att man behöver sluta med kött, men en enorm minskning behövs. Det som är kvar bör komma från naturbetskött från mark som behöver betande djur och mark som inte kan användas till annat.

HellviHumle
2010-05-05, 15:38
#38

#37 Om det är som du säger att det mesta av N och P försvinner ur gödseln under lagringen så förstår jag inte varför det ska vara så noga med gödselvårdsanläggningar. Det är naturligtvis inte så. Man räknar ju faktiskt med ett visst innehåll av näringsämnen i gödseln för att kunna komplettera med konstgödning. Ingen är betjänt av en övergödning av åkrarna.

Enligt den här länken så producerar en medelmåttig mjölkko 117 kg N per år (flytgödsel). Av det försvinner 12 kg under lagringen och 5 kg vid spridningen. Återstår 100 kg N, varav ammoniumkväve (växttillgängligt) 47 kg. Siffran på upp till 100% förluster förefaller knappast realistisk hur man än räknar.

Enligt något papper på jordbruksverket (tror jag det var) så är kväveläckaget större från ekologisk odling än från konventionell.

HH

Taxelina
2010-05-05, 16:41
#39

#38 Det där var väldigt intressant. Gården vi bor på har nyss gått över till ekologiskt. En del är fortfarande konventionell.

Sarah
2010-05-05, 17:56
#40

#38 Nej jag menade inte att 100% är förlust, utan av det som försvinner så når mellan 40 och 100% östersjön beroende på vart gården ligger. 40% av kvävet ca avgår till ammoniak i luft och resten stannar kvar. Av de 17 kg kväve som avgår rinner alltså mellan 6,8 och 17 kg ut i östersjön. Per ko. det innebär upp till 0,075 kg kväve per kg benfritt och fettfritt kött från nöt. Kvävekostnader ligger på ca 10-250 kr per kg beroende på utsläppsmål. En minskning av 50% av utsläppen, alltså till max 8,5 kg per djur kostar ca 250 kr per kg kväve att rena.

Kväve och fosfor från ekologiska jordbruk är biologiskt och sjukt nog svårare att rena. Utsläppen är som jag förstått det lite större och dessutom mycket dyrare att rena.

HellviHumle
2010-05-05, 21:55
#41

#40 Om det biologiska kvävet och fosforn (jag förstår inte skillnaden) är svårare att rena bort, så kan man ju fråga sig hur det kommer se ut när/om hela det svenska jordbruket ställs om till ekologiskt. Det finns ju krafter som jobbar hårt på det.

HH

Sarah
2010-05-06, 14:01
#42

Det finns biologiskt och kemiskt framställt. Det kemiska är lättare att rena då det kommer ut i naturen. Så, nej en köttkonsumtion som är lika stor som idag hålle inte ens om vi äter ekologiskt.

Tom-B
2010-05-06, 18:36
#43

Då är det väl Naturbeteskött som gäller!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

KimE
2010-05-06, 19:43
#44

Nja naturbete lämnade vi på 1800t det är inte så effektivt. Se på scottland, italien mfl. de var i huvudsak täckta av skog men är nu kala och degenererade.

Tom-B
2010-05-06, 20:17
#45

Min avsikt var inte att kalhugga Sverige. Var fick du det ifrån? Den här diskussionen går väl nästan ut på att minimera effektiviteten, utan man skall utnyttja de resurser som finns och håller på att förstöras, och som också kan ge viss positiv avkastning till den som äger/driver området.

Det finns ängsmarker som växer igen. Det finns redan naturliga naturbetesmarker.

Kött från dessa marker bör marnadsföras på sådant sätt, att vi så mycket som möjligt slipper importkött fråm mastodontrancher, även från hårt drivna djur i Sverige. Men, tyvärr, konsumenten ser hellre till plånboken än till miljön.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sehvrin
2010-05-06, 20:31
#46

#45 Fast jag misstänker att om man bara ska äta kött från naturbeten (och då syftar jag på ängs och hagmarker) så behöver vi minska på vår köttkonsumption. Men jag håller med dig.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Sarah
2010-05-06, 20:45
#47

Jag håller oxå med. Det är det som gäller :) och konsumtionen måste minskas drastiskt. Till de nivåer då det endast var den typ av kött som åts.

Tom-B
2010-05-06, 20:59
#48

Naturligtvis får vi, som inte är vegetarianer, bita i "det sura äpplet" och äta mindre kött.

Eftersom Naturbetesköttet också förmodligen blir dyrare, så lär plånboken också säga ifrån.

Och att äta mindfre kött är förmodligen inte helt ohälsosamt (ironi!!!). Men lite tråkigt. Och att öka fiskintaget är inte heller helt problemfritt.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Sarah
2010-05-06, 21:04
#49

#48 Nej fiskätandet har sina stora nackdelar. Så snart jag har skrivit klart min uppsats tänkte jag ta tag i en teori möter praktikartikel om fisket.

Men se det positivt, man har allt att vinna på att äta mindre kött ;) Dock skulle jag absolut kunna tänka mig en subvention till naturbetskött (inte att blanda ihop med ekologiskt). Ur ett rent ekonomiskt perspektiv tillhandahåller den typen av kött någonting positivt till samhället men konsumeras för lite.

*Älskar när mina nationalekonomiska modeller "makes sence"* :)

KimE
2010-05-06, 21:40
#50

45)

Man behöver bara ta de värdefullaste träden och bränna resten,se i närheten av där du bor så hittar du namn som ,bränna,ryd,red,ronning,rönninge,svedja. Problemet är bara att vi är 10ggr så mycket människor i sverige som då naturbete fungerade.

Tom-B
2010-05-07, 01:04
#51

# 50. Ditt påstående att Scottland och Italien är degenererade får du stå för själv.

Ditt övriga resonemang om vad vi gjorde i Sverige för 200 - 1 000 år sedan har med det här att göra begriper jag tyvär inte.

Jag talar om den natur vi har idag, och de resurser till en miljövänligare produktion  vi kan ha genom den.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

Coturnix
2010-05-07, 01:29
#52

Finns det någon enda människa som kan tala om vad exakt människan kan äta och bete sig för att inte vara tärande, förstörande på miljön?

Det finns fortfarande på jorden människor som levt i generation efter generation i ett och samma område UTAN att förändra eller förstöra sitt livsutrymme. Eller hur? Hur har de gjort?

KimE
2010-05-07, 11:00
#53

Det funkar så länge antalet människor är lågt så fort antalet ökar så påverkas miljön.

Sarah
2010-05-07, 15:23
#54

Poängen är väl då att när vi blir fler så kan vi inte förvänta oss att äta samma mängder kött…

HellviHumle
2010-05-07, 15:33
#55

I alla beräkningar över koldioxidutsläpp, tar man med människans andning då? En inte helt oväsentlig del, då vi är rätt många nu!

HH

Sarah
2010-05-07, 15:59
#56

Nej men det kan ju vara svårt att förhindra det… går emotendelgrundlagar att ha ihjäl folk för att minska utsläpp ;) de flesta beräkningar är på individuella sektorere. MEN, CO2 utsläppen är inte de mest kostsamma. Kostar ca 1,5 sek per kg att rena medan andra ämnen är svindyrt.

KimE
2010-05-07, 16:10
#57

Vi kan ju inte ta kål på människor tänk vad stort co2 utsläpp förruttnelsen skulle göra.

gdsseli85
2010-06-07, 22:52
#58

#44 "Se på scottland, italien mfl. de var i huvudsak täckta av skog men är nu kala och degenererade" Du får det att låta som att det öppna landskapet är något negativt och att det är igenvuxen skog som är att sträva efter? Hur tänker du där..?

Om man ser tillbaka genom historien så är det det öppna landskapet som är det "naturliga" så att säga. Förr fanns de så kallade megaherbivorerna som betade i våra marker vilka höll landskapet öppet. Dessa innebar att det bildades ett mosaikartat landskap och en varierad vegetation vilket gynnade en mycket stor artdiversitet, och många arter tros ha bildats just under dessa förhållanden. Senare då dessa dött ut har våra betesdjur tagit deras plats som landskapsvårdare. Men i dag, då mängden betesdjur minskat dramatiskt växer markerna igen och kommer, om inga åtgärder vidtas, sluta i ett successionsstadie som har en förhållandevis mycket låg artdiversitet - granskog. De marker som tidigare var väldigt artrika växer igen och de arter som är beroende av öppna, ljusa och betade marker trängs undan till förmån för dussinväxter… Detta är med andra ord en väldigt negativ utveckling ur den biologiska mångfaldens synvinkel, och alltså INTE (som det låter på dig) någonting positivt!

Tom-B
2010-06-07, 23:16
#59

#58. Exakt! Precis! Och huvudet på spiken!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

gdsseli85
2010-06-07, 23:43
#60

=D

ljushuvudet08
2010-06-08, 18:09
#61

Stämmer, #58.

HellviHumle
2010-06-09, 20:38
#62

#57 Det lär inte bli större utsläpp än vad som lagrats efter foderintag. Gäller människor som djur. Ingår således i det naturliga kretsloppet.

HH

Sarah
2010-06-10, 00:29
#63

någonstans har ju det naturliga kretsloppet brutits eftersom vi använder kemiskt framställda medel ;)

HellviHumle
2010-06-10, 02:34
#64

#63 Visst, men det gäller knappast hur mycket CO2 som finns lagrat i kroppen. Lika lite som  korna kan släppa ifrån sig mer CO2 än som finns i det foder de stoppar i sig. CO2 som ändå skulle frigöras när växterna multnar ner om inget djur äter upp dem.

HH

Sarah
2010-06-10, 02:39
#65

Hmmm, en ko släpper ut ca 600 liter metan om dagen… visserligen inte CO2, men CO2/e… men visst jag håller med, tänkte mest på gödningsmedel som kväve och fosfor… kretsloppen funkar inte.

[peter54]
2010-06-10, 02:51
#66

Vi är för många helt enkelt. Om människan, som en del naturfolk gjort och gör, från början hade styrt sin populationsstorlek till samma grundprincip som allt annat levande måste göra, dvs naturens bärighet, hade jorden klarat det.

Som det är nu skulle det behövas minst 4 jordklot för att vårt uttag skulle vara hållbart.

[ngupa]
2010-09-13, 15:21
#67

Intressant vad WWF skriver om miljön och naturbeteskött…

Tom-B
2010-09-13, 18:17
#68

Viva la Naturbetesköttet!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

HellviHumle
2010-09-14, 02:47
#69

#67 Där fick jag visst vatten på min kvarn!

HH

[ngupa]
2010-09-14, 10:14
#70

Självklart blir det väl en snedvriden diskussion om en vegetarian skriver om  det påstådda negativa med köttätande, känns ju som man pratar för egen sak och är jävig Flört OskyldigTungan ute

Den traditionellt framställda köttet är miljövidrigt inget snack om saken. Borde förbjudas…

men om man läser somliga kommentarer i en liknande tråd här på iFokus:

Oceanograf och Klimatforskare Daniel H skriver:

Klimatforskare och oceanograf som jag är vill jag bara ge några små synpunkter i denna frågeställning. Eftersom jag dagligen arbetar med havsmiljö och havsklimat ser jag att just den delen av problematiken sällan tas upp. Haven är ändå där det mesta slutligen hamnar.

Övergödning är ju ett problem vi har idag, och det märks inte minst i Östersjön. Vi har stora områden med syrebrist (hypoxia) i centrala Östersjön. På de djupaste platserna har syrebristen övergått i syrefria förhållande (anoxia) och inga högre organismer kan överleva där. Det bildas svavelväte, vilket luktar ruttet ägg, och det ämnet är lika giftigt som cyanid. Förvisso är Östersjön delvist naturligt övergött, och det finns ju tankar om att vikingarna seglade omkring i slem av algblomningar på samma sätt som vi ser idag på somrarna (vikingatiden var lika varm, eller varmare, än nutid i vårt område). Med konstgödsel har vi sedan 1950-talet tillsatt ytterligare mängder av fosfor och kväve, vilket stimulerat övergödningen och algblomningarna.

Om man räknar på det, den yta som behövs för att mätta lika många människor genom rent vegetabilisk odling jämfört med blandjordbruk (både kött och spannmål) är betydligt större än vad som tas i anspråk idag. Spannmålsodling betyder större läckage av näringsämnen från land till vattendrag och slutligen till haven. Går man över från konstgödsel till ekologisk odling behövs ännu större arealer då avkastningen är sämre. Förvisso blir läckaget per ytenhet mindre, men totala arean kompenserar upp och utsläppen av näringsämnen blir ungefär lika stora. Alltså, om vi slutar äta kött kommer övergödningen öka kraftigt i våra hav - även om vi inför fosforrening (det är ohyrligt dyrt!).

Ett annat område som kommer drabbas hårt är Mexikanska golfen. Där finns idag ett enormt område på storlek med Värmland som är helt dött på cirka 2-300 meters djup. I princip beror det på Mississippiflodens utsläpp, vilket medför stora mängder näringsämnen som regionalt övergöder havet längs kusten. Syret tar slut, fiskar och skaldjur dör. Enligt en rapport från amerikanska regeringen finns det planer på att stimulera odling av majs och andra grödor för dels få över amerikanerna på mer vegetabilisk kost, men också för att bryta oljeberoendet genom införandet av förnyelsebar energi (etanol). MEN, samma rapport konkluderar också att övergödningen i Mexikanska golfen kommer öka dramatiskt, det döda området expandera uppåt 10 gånger sin nuvarande storlek (motsvarar ungefär ytan av Lappland och Skåne tillsammans). Med tillväxt i köttproduktion skulle däremot förändringen vara blygsammare.

Så att gå över på vegetariskt är alltså egentligen att döda haven, om man nu vill vara lite barsk.

Pasi skriver:

1. Alla monokulturer gör för stort nettouttag ur jordarna vilket förstör de fossila humuslagrena, som kan ta många tusen år att bygga upp, på mycket kort tid.
En kohage kan däremot innehålla flera hundra växtarter, svamparter, 30-tal däggdjursarter och en mängd fåglar - samtidigt som det bygger upp humuslagrena. Nettoouttaget är lagom högt för att marken ska bevaras och tom frodas - denna kan alltså livnära människor hur länge som helst, medans monokuturmarker blir öken.

2. Det finns troligen inget människan nånsin hittat på som tar död på så mycket växter och djur som odling i monokultur (monokultur = en enda art, alla andra trängs undan eller dödas med vapen och gift).
Utsipprande gifter och näring, samt bevattning kan dränera hela flodsystem, tar död på massor även utanför odlingsområdet.
Odling är alltså den absolut största miljöboven i människans historia.

3. Monokulturodling för att livnära en redan för stor befolkning kräver olja för tillverkning av konstgödsel, samt fosfor… båda är på upphällning.

4. Visst kräver kon mer gröda för att växa än vad den ger, men det är inget slöseri eftersom kon ger detta tillbaka till marken i form av näring som växterna älskar. De bildar ett fungerande kretslopp.
Dessutom kan kon ta vara på cellulosan i grödorna eller tillverka, för människan, essentiella näringsämnen - något människan inte kan. Dumt att mata oss med mat anpassat för en ko!?

Odling är mao inte framtiden om vi vill ha en jord som kan föda oss!
Be människan/polisen läsa "Vegomyten".

[ngupa]
2010-09-14, 10:33
#71

#58 Exakt!

människor borde tänka ett varv till…. och fundera över vilken död det medför att äta vegetariskt… hur många djur och mikroorganismer får inte sätta livet till för att en vegetarian inte vill ingå i kretsloppet, The circle of life som jag kallar det. De flesta håller sig med slavar också  Flört genom att den mesta maten kommer från de sk U länderna där lönerna är skit och ingenting, bara för att vi här i I länderna ska ha det billigt.

Jag skulle säga att ät natrubeteskött i den mängd du behöver dvs 1-2 gram protein per kg normal kroppsvikt, det gör att varje människa bör äta ca 200-300 gram köttråvara per dag. Resten man äter för att bli mätt och få energi är i första hand fett och sedan kan man ju äta efter säsong, vilket ju är mest miljövänligt (om det nu är miljövänliga vi ska vara). Då behöver INGET fraktas långa vägar!

Om man då gör ett lite räkneexperiment betyder denna mängd råvara att 1 människa behöver ca 1 ko om året och är den då naturbetesodlad och inom 25 mil…. ja tänk själva….

Då har den människan bidragit till mångfald i hagen, ny jord tillverkas och man får en utmärkt hälsa vilket gör att man inte behöver tugga mediciner som ju är enromt miljöförstörande.

Ät både dig själv och jorden till HÄLSA!

[peter54]
2010-09-15, 01:21
#72

#71 Ja, med oro och vånda ser man Blossom och Erika hälla upp Alpro soja i reklamfilmerna. Var kommer sojan ifrån och på vilkas bekostnad hamnar den här istället för att odlingslandet kommer till den lokala befolkningens nytta?

Samma med Omega3-kapslarna. Folket i Västsahara har levt i exil i snart ett halvt sekel för att deras mat hamnar i Omega3-kapslar i Sverige och övriga rika länder.

[ngupa]
2010-09-15, 09:19
#73

#72 fruktansvärt!! Lite om sojan som INGEN borde äta….

och kapslar ska ingen prata om, det är hur vidrigt som helst, låt folket där äta fisken och vi får äta feta fisken och natrubeteskött härifrån, då får vi inget behov av omega 3 kapslar. + givetvis avstå allt som är spannmål what so ever, annars blir ju omega 6 halten i oss hög ändå…..

gdsseli85
2010-09-15, 22:42
#74

#72, helt rätt, och helt jävla illa…. =(

Sarah
2010-09-15, 23:15
#75

#70, jävigt och jävigt… finns ju mängder av forskning, dessutom handlar min egen doktorsavhandling om just kostnaden av miljöproblemen från kött ;) utan etiskt perspektiv… jag är miljöekonom och forskarstudent, inte djurrättsaktivist.

Sarah
2010-09-15, 23:21
#76

Spannmålsodling är en stor bov… mycket går till djurfoder. Det är på grund av spannmålet fodras till djuren siom många av miljöproblemen uppstår.Spannmålsproduktionen skulle MINSKA om man slutade äta kött, även om man ersätter det med spannmpål.

[ngupa]
2010-09-16, 09:02
#77

#76 nu pratar jag INTE om den konventionellt uppfödda nötdjuren och det ser du ju om du läser noga vad jag skrivit. Det pratas ENDAST om naturbeteskött både av mig och av WWF.

Sarah
2010-09-16, 12:06
#78

#78 och jag kommenterar "att äta vegetariskt är att döda haven" med den mängd människor vi är så är det omöjligt att ersätta dagens köttmängd med naturbeteskött… Då och då, visst, men inte som en daglig konsumtionsvara.

[ngupa]
2010-09-16, 13:41
#79

ja helt klart är vi för många på jorden… och ska alla dessa nio miljarder äta vegetariskt lär vi dö ut fortare, kanske det är det som är lösningen…. Obestämd

vi lär ju snart inte ens kunna odla då jorden "försvinner"… och näringsbrist blir följden med sjukdomar som följd och därmed ännu mer för tidig död och mer medicinering….

[drummer]
2010-09-16, 14:20
#80

När man tänker på frågan om miljö, odling och naturbete så inser man att Sverige är ett otroligt energislösande land att bo i. Vi förbrukar mängder med energi för att hålla oss vid liv i kylan, våra maskiner förbrukar mer energi på grund av kylan och vi kan inte ha 100% naturbete på grund av klimatet.

I många länder är nästan all köttproduktion gjort med naturbete och väldigt lite energi förbrukas till att värma upp människorna.

Så min helt ovetenskapliga och troligen ologiska slutsats säger att man skall förbjuda människor att bo på i dom delarna av världen som har för kallt klimat. Flört

[ngupa]
2010-09-16, 14:23
#81

#80 jooo 100% naturbete går visst…. om nu det blir varmare så Tungan ute

självkart odlas ensilage till korna = naturbete.

Sarah
2010-09-16, 19:10
#82

Nej, idag går 70% av åkerarealen till köttindustrin Men det är ca 15% av vad vi äter. Mao går 30% till 85% av det vi äter. En vegetarisk kost är dessutom inte homogen. Vet inte vad du har för källor, men titta på FAO, IPCC etc etc etc, kött är inte ett alternativ om vi ska föda mänskligheten eller för miljön. Den mängd kött folk äter idag är inte möjligt att uppehålla med naturbete. En viss del är helt klart ngt positivt för mlijön men mer är inte praktiskt möjligt. För mig kan det inte kallas naturbete då de lever på ensilage från vall över vingtern heller. Då är det odlat hö och hela poängen med en miljövinst från betande kor är borta. Det är ngt av det mest konstiga jag hört att en vegetarisk kost skulle leda till svält nmär det visas om och om igen att det är tvärtom. Jag vill se granskade och publicerade källor på det. Med granskad menar jag akademiska texter som är publicerat i erkända tidskrifter alt disputationer.

[ngupa]
2010-09-16, 19:54
#83

jag vet inte mer än det som står på WWF sida och där står ny forskning visar att det är miljövänligt.

Kanske du kan ta del av den forskningen via WWF.

Tom-B
2010-09-16, 20:44
#84

#82. Låt mig först avslöja, att jag är inte helt uppdaterad när det gäller EU och deras stöd för dagen.

Låt mig också konstatera att dagens befolkning på jorden, och dagens jordbruksproduktion världen över inte överenstämmer. Många svälter.

Låt mig också konstatera att vad vi egentligen diskuterar är att dagens produktion av livsmedel över hela världen inte är det optimala för vår jord. Förmodligen kan vi ändock hålla på som vi gör i årtionden. Människan är väldigt duktig på att lösa allehanda problem.

Frågan är vad vår fortsatta exploatering av Jorden innebär för vår hälsa. När får vi nästa epedemi? När får vi nästa pandemi? Är Canserns och HIVs utbredning en produkt av vårt sätt att utnyttja vår jord? Detta gäller ju inte bara livsmedel, det gäller alla råvaror.

Vad vi diskuterar är väl att inom rimliga gränser förändra vårt sätt att producera våra behov, bl a livsmedel.

Ingen här på sajten, eller nästan någonstans, försvarar den storranchdrift som förekommer i Brasilien eller USA, 1000-tals djur på en minimal yta. Men den ekonomiska världen som vi konsumenter ger livsmedelsproducenterna  gör att dessa rancher finns. Ärligt talat, hur många av oss har inte köpt danskt "industrifläsk", Brasilianskt nötkött eller Austrliskt fårkött.

Även Sverige har sina "minirancher" i form av slaktsvinsproduktionen, slaktkycklingar och äggproduktion.

Även bland nöten, som här mest diskuteras, har vi "broiler"-uppfödda slaktnöt, som i huvudsak lever på ensilage/hö från maxgödslade vallar  och kraftfoder. Med bl a soja från Brasiliens regnskogsmarker.

Vi har väl heller här på iFokus aldrig propagerat för ökad köttproduktion. Vi försöker väl komma fram till hur vi, med bibehållen livskvalitet, skall förändra vår livsmedelskonsumtion så att vi producerar på ett natur- och djurvänligt sätt.

Sara! Det går alldeles utmärkt att producera ensilage och hö från naturängsmarker. Det finns exempel. Man behöver inte gödsla för att få produktion. Men det ger ju lägre avkastning per ha. Och det blir därför dyrare. Med din inställning  (jag menar inte att vara negativ till den) utgår jag ifrån att du alltid inköper närproducerat och ekologiskt/kravproducerade livsmedel.

Ett av de stora problem man som producent och konsument har, är att de s k experterna är inte överens. Vi har just erfarit att å ena sidan är vegetarisk produktion och vegetarisk mat det enda rätta. Nu plötslig (varför har detta inte framförts tidigare) får vi veta att köttet från naturbetesdjur är mycket nyttigare för oss själva, och bättre för vår jord.

Men hur skall vi kunna producera denna mängd av naturbeteskött? Jag kan bara konstatera nu, som jag tyckte för trettio-fytiotalet år sedan. Vi hade då ett livsmedelsöverskott i Europa, varför EU införde ett s k trädesbidrag. Det medförda att stora arealer las i oproduktiv träda, vilket man än idag kan se på många ställen. Varför i hela världen produceras det inte nasturbeteskött på dessa marker?

DÄRFÖR ATT DU SOM KONSUMENT INTE ÄR VILLIG ATT BETAL!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.

[ngupa]
2010-09-16, 22:07
#85

#84 Om Sara alltid ska köpa närodlat, då kommer hon å svälta större delen av året, vilket ju tydligen inte är fallet, hon lever ju. Flört Glad

Spännande också att höra att vad anses vara närodlat egentligen?

och därför bör man stödja "dyrare mat nu!" som svar till din sista mening i #84

Jag har roat mig med att räkna lite på vad jag som naturbetesköttätare behöver om året, jag behöver döda ca 1 ko om året… och denna nötdjur  hämtas ca 10 mil härifrån, för att få i mig allt essentiellt….

för vilken annan gröda som helst kan man nog se en långt långt mkt större död/förstörelse omkring…. men det är klart en ris-bön-majs osv ätare äter väl med skygglappar…. precis som jag själv gjorde i 15 år….

kanske ska vara öppen med att jag själv var veg i 15 år och således levt även i den världen och vet vilka skygglappar man har….

Sarah
2010-09-16, 22:14
#86

#83 jag säger inte att det INTE är miljövänligt, jag säger att det fortfarande inte går att äta samma mängder som idag. Att naturbeteskött har positiv inverkan på miljön har vi inte heller någon skillnad i åsikt om. Men, den positiva inverkan är då de betar, inte då man slår gräset. Det är betandet som gör det och inget annat. Sen att man slår inte är en negativ inverkan är en annan sak, men inte heller positivt. Att WWF säger att betande djur är positivt för miljön är inget jag argumenterar emot, det vet jag, så länge de inte får kraftfoder, vad jag vill se källor på är att en vegetarisk kost skulle leda till livsmedelsbrist.

Fortfarande, om ett kilo kött ger samma utsläppsmängd som ett kg bönor så tar det inte bort att det kräver större arealer och större mängder vatten. Utsläppsmängd är inte samma som produktionsfaktorer.

Grunden till CAP, alltså EUs jordbrukspolitik, som är galen, är att efter krigen i Europa så ville man säkerställa livsmedelsförsörjningen i Europa. Vi skulle vara självförsörjande. Eftersom Europa inte är konkurrenskraftigt i jordbruk jämfört med många andra världsdelar var man även tvugna att införa subventoner och handelshinder för att bönder skulle kunna producera och någon skulle köpa. Iom att man satte prisgolv över världsmarknadspris är det självklart att man producerade för mycket. Det sålde/ dumpade man i fattigare länder eller lagrade eller brände upp. Att bränna mat är inte så poppis så man införde trädesubventioner istället. Så att vi inte producerar mer än vad våra konsumenter vill äta. Visst kan man producera naturbeteskött där om man vill, men jag vill poängtera att odlat gräs inte ger naturbete. Bete är bete och naturligt gräs är inte odlade åkrar. Ja, utsläppen minskar, men den positvia effekten uteblir.

Hänger ni med? Ingen negativ inverkan i utsläpp, men ingen positiv effekt om gräset är odlat och den naturliga artrikedomen försvinner och ingen naturlig cykel om gräset slås istället för att betas. Men, visst funkar det som mer miljövänlig kost, förutom att större arealer behövs.

Min kost då… jag är nästan självförsörjande på grönsaker under sommar och höst, har tur att ha trädgård, resten av mitt grönt köper jag av min granne. Köper även ägg av honom. Resten blir så ekologiskt och närproducerat som jag kan.

betackar mig även från personangrepp om skygglappar…

[ngupa]
2010-09-17, 09:16
#87

så det är bättre och plöja än att slå?

jag sa inte att du Sara äter med skygglappar, jag skrev  i allmänna ordalag om "gemene vegitarian/vegan" dvs ris-bön-majs-lins osv ätare och framförallt om mig själv, du behövde inte ta vid dig…

äter man ris, majs, linser och bönor så kommer nog mkt av det från utlandet….

HellviHumle
2010-09-18, 11:30
#88

Den soja som importeras, används i första hand inom mjölkproduktionen. Med reservation för minnesfel, så används 90 % där.

HH

Sarah
2010-09-18, 13:41
#89

#88 skulle säga mer än så. totalt i världen går ca 97% till foder, även jag reserverar mig för minnesfel ;)

HellviHumle
2010-09-19, 00:37
#90

#89 Nu menar jag i Sverige.
Det som gör mig så trött på tjatet om soja till köttdjur är att det är fel. Det spelar ingen roll hur många gånger man påpekar det. Om man vill reducera sojaimporten så sluta dricka mjölk! Ät nötkött med gott samvete.

HH

HellviHumle
2010-09-19, 00:53
#91

"65 Kom just att tänka på att mycket av kvävet i konstgödningen tas ur luften (Norsk Hydro). Så en del av det kväve korna anklagas för att släppa ut i luften, i praktiken tas tillvara igen.

HH

Vandraren
2010-10-19, 17:19
#92

# 54 Ursäkta om detta inlägg inte blir så "konstruktivt".  "när vi blir fler så kan vi inte förvänta oss att äta samma mängder kött…" Självklart inte. En korrekt och insiktsfull kommentar. Saken är bara att vi redan blivit många många gånger för många. Vår biologi är att vara blandätare med huvuddel animalier och enbart det ena eller andra blir svältkost. Om vi ändå accepterar att svälta oss igenom ett liv som vegetarianer "för miljöns skull" skjuter vi bara mänsklighetens (och jordens, som vi känner den idag) undergång en eller 2 generationer framåt i tiden. Vad vinner vi på det? Ni vegetarianer/veganer som funnit att era kroppar mår bättre av vegetarisk kost - ät och må gott så länge ni kan. Och så giftfritt och distributionsfritt ni kan… Men ni som valt vegetarisk kost av moralisk/politiska skäl för åsikten att  kött/fisk-ätarna är skulden till miljöförstörelse och jordens förestående undergång säger jag; Ät vad ni mår bra av. Om vi i solidaritetens och det lika människovärdets tecken ska arbeta för att alla jordens människor får lika hög "levnadsstandard" - utan att vi ska försaka något - har vi redan sedan länge passerat gränserna för hållbar konsumtion. Vegetarisk eller ej.

ManU77
2016-07-03, 09:27
#93

Man kan ju bara hoppas att artikelförfattaren Sarah fortsatt utbilda sig även efter denna artikels författande. Inte mycket av det som skrivs har förankring i verkligheten. Vi vinner inte mycket, och riskerar istället förlora massor, om vi drastiskt minskar konsumtionen av kött till förmån för grönsaker.

En viktig poäng är dock att det kött som konsumeras måste komma från hållbara, eller rent av regenerativa, produktionsmetoder. Där går all form av kraftfoder till djuren bort, tillsammans med t ex CAFO's (vilket inte finns i Sverige, men finns i andra länder runt om i världen, kanske främst i USA). Idisslare på naturbeten är, rätt skötta, något av det största hopp vi har om att rädda denna fantastiska planet vi bor på.

Ca 2/3 av jordens brukbara yta lämpar sig enbart till att föda upp djur på. Denna yta går inte att odla grödor på. Självklart ska vi försöka använda den till att producera animaliska livsmedel. Lika självklart är att vi, när vi gör det, också använder metoder som inte utarmar och förstör, utan snarare återuppbygger och helar jordarna.

Sarah
2016-07-03, 21:31
#94

Ehem… Jo det kan man väl säga att jag gjort. Jag är nu Doktor i Nationalekonomi/ Miljöekonomi :) Naturbeten är bra på många sätt, men inte för klimatet. Inte heller funkar samma mängd kött/ mejeriproduktion som nu.

ManU77
2016-07-04, 00:16
#95

#94 På vilket sätt är naturbeten dåligt för klimatet? Vad menar du med naturbeten (jag läser ofta litteratur på engelska och kan därför inte alltid vad de svenska begreppen verkligen betyder)?

Vi har ett stort behov av att minska mängden koldioxid i atmosfären och lagra kolen i marken igen. Fotosyntesen är ett utmärkt verktyg för att åstadkomma detta. Inget har potential att lagra kol i marken som gräs har. Detta gräs behöver dock betas för att kunna göra det. Med hjälp av betande djur kan vi dessutom minska ökenspridningen och till och med vända processen. Att få öknen att grönska igen kommer göra stor skillnad för klimatet.

Sarah
2016-07-04, 00:45
#96

Extensive farming (utan kraftfoder) . Ngt som jag lärt mig de senaste åren då jag doktorerat på ämnet, är att det finns väldigt lite bevis /beräkningar på hur bra betesmarkerna lagrar kol. Att låta skog växa upp är förmodligen bättre. Vad det däremot finns bra siffror på, är att extensive farming kan ge högre co2/e utsläpp per producerat kilo, då djuren lever längre och hinner producera mer metan. My bad, högre upp i tråden där jag säger att det är lägre utsläpp. I Sverige är den stora miljövinsten av naturbeten, den biologiska mångfalden, men nya studier på slu visar att ex gotlandsruss skulle kunna funka bättre än ex kor,då de inte idisslar. En grönskande öken vore ju ngt, dock är boskap och dess klövar inte anpassade för den marken och de ökar på erosionen genom att trampa sönder rötterna. Inhemska antiloper är bättre.

ManU77
2016-07-04, 02:15
#97

#96 Metanutsläppen från kornas rapande och fisande beror på en bakteriell nedbrytning av lignin, något som hade hänt ändå om gräset inte betats och istället dött och brutits ner av mikroorganismerna i/på marken. Den biologiska mångfald du faktiskt erkänner innebär också att metanotrofer (metan"ätande" mikroorganismer) får gynnsamma levnadsförhållanden och kan göra nytta genom att bryta ner metan till koldioxid.

Gräs är bättre än träd då de kan betas, växa till sig igen, betas, växa till sig igen, i stort sett hur länge som helst. Dels delar de med sig av kolhydraterna de bildar genom fotosyntesen, via rotsystemen till de organismer som lever under markytan, och dels verkar det som att en del av rotsystemet "skjuts bort" när gräsets solfångande del betats och inte längre kan tillhandahålla samma mängd energi till både rötter och den del av plantan som befinner sig ovan jord. Denna bortskjutna del bildar organiskt material, vilket består av kol. Alltså, atmosfärsik koldioxid har genom den fantastiska process som kallas fotosyntes lagrat kol i marken igen.

Ökenmarker har i stor utsträckning en förhårdnad yta. Med anledning av detta kan inte regnvatten tränga in i jorden ordentligt, utan dunstar otroligt snabbt igen eller rinner bort. Med hjälp av t ex nötkreaturens hovar kan man bryta denna hårda yta så att regnvattnet kan göra nytta. Dessutom kan växternas frön komma i "god jord", så att säga, när den hårda ytan brutits av dessa hovar.

Sarah
2016-07-04, 07:53
#98

Igen, betesmarker har förmodligen låg potential för inlagring, det är åt det hållet den mesta forskningen lutar. Betesmarker har defenitivt inte inlagringskapacitet att väga upp för de negativa utsläppen från boskap. Klimatforskare världen över, utom en handfull förnekare, är överens om att kött och mejerikonsumtionen måste minska för att vi ska ha en möjlighet att nå tvågradersmålet. Det kommer dock inte ske att världsproduktionen ställs om till det sätt du förespråkar, och tur är väl det, den mest klimateffektiva nötköttsproduktionen finns i Nederländerna där djuren får kraftfoder (ggles och LCA). All produktion i världen går mot mer intensiv produktion vilket ger lägre utsläpp på marginalen, men totalt högre utsläpp då det är billigare och det blir fler djur. Nötboskap och får kan bidra till vissa ekosystemtjänster, dock äter folk även andra djur som inte bidrar till dessa tjänster. Du pratar om en till viss del utopisk produktion,

Sarah
2016-07-04, 08:14
#99

Varför skulle jag inte erkänna den biologiska mångfalden? Självklart ska vi ha betande djur i Sverige, för det är hör vi har den vinsten, den vinsten är inte självklar i andra länder. Dock minskar ju mängden betesmark i landet. Sen kan man inte ha en mjölkkor på naturbeten, då det är för näringsfattigt bete. Och, som sagt ovan, ex gotlandsruss i litet antal per hektar verkar vara väldigt intressant för mångfalden. Den seriösa forskningen visar, om vi ska snöa in på klimat, att globalt kan utslääpen från boskap av ghg minska med ca 30% om alla ställer om till intensiv produktion, motsvarande är ca 15% i eu (fao). Extensive produktion är inte en lösning.

ManU77
2016-07-05, 00:11
#100

@ Sarah Du verkar inte vilja kommentera det jag skrev om metan, gräs som betydligt bättre kolinlagrare än träd, och ökenmarkernas grönskande. Hur kan det komma sig?

Kolla gärna in detta. Klippet är ca 20 minuter långt och presenterar rätt intressanta siffror.

https://www.youtube.com/watch?v=wgmssrVInP0

HellviHumle
2016-07-05, 00:22
#101

Det intressanta är ju att kornas utsläpp härrör enbart från det foder de äter. Gräset har ju mha fotosyntesen lagrat koldioxid från luften. 

HH

Sarah
2016-07-05, 07:31
#102

Kom igen. Tedtalk från en mjölkbonde/ revisor i Australien. Jag är inte biolog, jag är ekonom, men jag är disputerad forskare. Det innebär att jag lutar mig mot granskad forskning. Jag kan självklart väldigt lite om den biologiska processen, där finns det många som kan mer än mig och det är dem jag litar på. Vill ni ha bra analyser på skillnaden mellan utsläpp från intensiv/ extensiv produktion så läs Christel Cederbergs lcaanalyser. Hon finns på SIK/ Chalmers. Inkludera markanvändning, läs GGLES. Igen, det finns väldigt lite bra forskning på kolinlagring. Det finns däremot väldigt mycket bra forskning som säger att vi måste minska på kött oxh mejerkonsumtionen för att nå de mål vi satt upp. Det är inte möjligt att minska utsläppen från animalier genom att ha extensivt jordbruk och samtidigt behålla antalet djur vi har idag.

ManU77
2016-08-01, 00:19
#103

#102 Din nedlåtande attityd gentemot en bonde (i det här fallet en rätt påläst och kunnig sådan) är hyggligt osnygg. Man behöver inte nödvändigtvis ha en massa bokstäver efter sitt namn för att kunna något.

Nåväl, här kommer i alla fall en studie på området. Det finns fler om man bemödar sig att leta, men det får du göra själv om du är intresserad.

www.jswconline.org/content/71/2/156.full.pdf

"Effective soil management provides the greatest potential for achieving sustainable use of agricultural land under a rapidly changing climate. Ruminant livestock are an important tool for achieving sustainable agriculture. With appropriate grazing management, ruminant livestock can increase C sequestered in the soil to more than offset their GHG emissions, and can support and improve other essential ecosystem services for local populations."

Jag tycker det är intressant att idisslare blivit sådana bovar i klimat-dramat när dessa djur historiskt sett funnits i betydligt större antal än de gör idag. Man diskuterar gärna köttfria dagar, men ingen pratar om bilfri fredag. Det fossila bränslet ingår inte i det kortsiktiga kretsloppet, vilket definitivt djurens fisar och rapar gör. Olja, kol och gas extraheras från årtusenden av lagring. De ingår absolut inte i något kort kretslopp.

De kreatur som föds upp industriellt, stående på en plats och matade med kraftfoder, är en oerhörd belastning för klimatet. Dels pga att det foder de äter produceras med metoder som utarmar jordarna, och dels för att koncentrationen av avföring blir för stor på en och samma plats. Båda dessa problem löser man om man släpper djuren på bete igen. Men inte bara vind för våg. Deras bete ska planeras och skötas på ett effektivt sätt, bl a för att undvika överbetning av växter.

I kommentar 98 säger Sarah:

"Igen, betesmarker har förmodligen låg potential för inlagring, det är åt det hållet den mesta forskningen lutar. Betesmarker har defenitivt inte inlagringskapacitet att väga upp för de negativa utsläppen från boskap."

Studien jag länkat till visar att detta inte stämmer överhuvudtaget.

Hon fortsätter i kommentar 99:

"Den seriösa forskningen visar, om vi ska snöa in på klimat, att globalt kan utslääpen från boskap av ghg minska med ca 30% om alla ställer om till intensiv produktion, motsvarande är ca 15% i eu (fao). Extensive produktion är inte en lösning."

Återigen, den studie jag länkat till visar att utsläppen från boskapen mer än väl kompenseras av den inlagring de stimulerar. Jag kan ju tycka att utsläppsfrågan blir rätt ointressant när man vet att nettoeffekten blir en inlagring. Men denna forskning kanske inte av Sarah räknas som "seriös" nog. Nu är studien jag länkade till publicerad 2016, och den artikel vi nu kommenterar är skriven 2010, så det finns ju helt uppenbarligen ingen möjlighet att Sarah kan ha läst den innan artikeln skrevs.

I kommentar 99 kan man också läsa att:

"Sen kan man inte ha en mjölkkor på naturbeten, då det är för näringsfattigt bete."

Ändå sker detta i Sverige idag.  Eller, det beror iofs på hur man definierar naturbete. Jag känner bara till en mjölkbonde som inte ger sina kor något som helst kraftfoder. De äter endast grovfoder bestående av gräs, örter och sly. Förmodligen finns det fler, även om inte jag känner till dem. Det faktum att det finns en visar ju om inte annat att det faktiskt går. Återigen handlar det om att öppna ögonen för alternativa metoder som kanske ger mindre avkastning i pengar på kort sikt, men som åtminstone inte förstör den resurs vi lever av och är så beroende av för vår fortsatta existens på denna planet, nämligen matjorden.

Jag tycker det är beklämmande att denna Sarah fått i uppdrag att skriva en artikel om något hon uppenbarligen inte har en susning om. Detta erkänner hon dessutom själv i kommentar 102:

"Jag kan självklart väldigt lite om den biologiska processen".

Är det inte just den biologiska processen som allt detta handlar om?

Eftersom denna sida har en hel del läsare som bryr sig och vill göra kloka val är det av yttersta vikt att de felaktigheter Sarah delat med sig av inte får stå oemotsagda.  Min förhoppning är att detta spridande av felaktigheter skett av okunskap och inte av någon personlig övertygelse. Vi kan mer än väl byta ut den klimatförstörande delen av kött- och mejeriproduktionen och ersätta den med mer hållbara, eller rent av regenerativa, metoder. Detta är ingen utopi, som Sarah påstår.

Upp till toppen