Annons:
Etikettallmänt-om-miljö
Läst 941 ggr
portera
2015-12-05, 15:58

resiliens

Resiliens är ett relativt begrepp, inom miljövetenskapen, som beskriver någots anpassningsbarhet och därmed moståndskraft mot åverkan (stress) eller förstörelse (kollaps) orsakar av något annat. Vanligen används begreppet för att beskriva tillståndet hos Socio-Ekologiska System (SES) i vårt samhälle, alltså system bestående- eller påverkade av både mänskliga och ekologiska processer. Ett högre oljepris sätter exempelvis press på system i samhället som kräver olja som exempelvis dagens transporter och matproduktion (gödningsmedel), som i sin tur kan innebära minskad stress i ekologiska system.

Resiliensbegreppet gör att hållbarhet måste ses som  något högst relativt - vilket förstärks av  det faktum att graden av resiliens går i cykler, där ett system (tillvägagångssätt) som varit med länge är mest känsligt för en kollaps. Ett kollapsat system omformar sig (återfår maximal resiliens) och kan då ses gå från en "stabil" form till en annan, där den nya strukturen kanske inte alls är önskvärd för människan -  döda korallrev och utfiskning är exempel på detta. Hållbar utveckling
kan förstås som en utveckling mot att "omfamna" (ta till sig) detta med ständig förnyelse och förändring, för att slippas slås omkull p.g.a. allt för stelbenta system. Jämför dagens lagrum för undantag  vid flyktingmottagande.

Annons:
Upp till toppen
Annons: