2019-07-17 14:43 #0 av: Kimda

" När vikingarna kom till Island i slutet av 800-talet var över en fjärdedel av ön täckt med skog, och de flesta träden var björkar. Inom ett århundrade hade vikingarna skövlat 97 procent av skogen."

" Avsaknaden av skog på ön innebär bland annat att det inte finns vegetation som skyddar jorden från att erodera och som kan lagra vatten, något som leder till omfattande ökenspridning."

" Dussintals plantskolor har upprättats över hela ön för att underlätta insatserna med skogsplanteringen. Vid sidan av björk planterar man även trädsorter med ursprung i andra länder. "

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AdXLRr/island-planterar-tillbaka-sin-skog