01. Allmänt om miljön

Problem med invasiva djurarter

2019-04-30 11:18 #0 av: LBB

Miljoner katter ska dödas i Australien enligt myndigheternas senaste förslag

https://www.metro.se/artikel/regeringens-radikala-idc3a9-tv%C3%A5-miljoner-katter-ska-d%C3%B6das

Anmäl
2019-04-30 11:50 #1 av: kamera0710

Här hemma ska nilgåsen bekämpas. 

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/nu-jagas-den-frammande-arten-nilgas-bort-fran-Sverige/

Anmäl
2019-04-30 16:17 #2 av: LBB

Ja och jag skjuter de grisar, de kanadagäss jag kommer åt..med begränsning...om frysen är full..

Anmäl
2019-05-02 20:45 #3 av: Magi-cat

Gråter

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2019-05-02 21:45 #4 av: LBB

#3 fast avskjutning av vildkatter i Australien är ett måste. De har nara nog utrotat flera inhemska arter som inte klarar av katternas predatortryck. Samma sak gäller på många av oceaniens öar där hundar, grisar, katter o råttor som vi västerlänningar släpat dit begår massmord på inhemska arter. Det är inte jakt, det är naturvård och bevarande av dessa ömtåliga arter som nu utrotas

Anmäl
2019-05-03 10:39 #5 av: kamera0710

På ön Stephen Iceland utanför Nya Zeeland utrotades av allt att döma en endemisk fågelart av en fyrvaktares katt. Hade han inte varit naturintresserad hade arten (en klippsmyg) nog aldrig blivit känd för vetenskapen.

Anmäl
2019-05-03 10:43 #6 av: Magi-cat

För att inte tala om alla djurarter som dör ut pga människans direkta gärningar. 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2019-05-03 18:53 #7 av: Pyttelite

#5 Nu råkar det dessutom vara en skröna och inte alldeles så sant. Katt

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-03 20:41 #8 av: LBB

Att vi människor genom bara vår existens utrotar djur o växter står klart. Botemedlet skulle då vara att utrota stora delar av mänskligheten...vilket faller på sin egen orimlighet. Däremot, att vi med fällor, gift och avskjutning håller nere de invasiva arter våra förfäder infört anser jag vara försvarbart till 100 %

Anmäl
2019-05-03 21:04 #9 av: Pyttelite

#8 Hm, Nu är det väl så att det är vi mänskligheten som infört invasiva djurarter eller för den skull invasiva växter.

Australien är ett bra exempel på detta.

Katter, kaniner och kameler på samma kontinent även om vildkatter inte är invasiva.

Däremot finns det många förvildade tamkatter men om jag inte minns fel har du ett eget recept på det.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-04 11:19 #10 av: LBB

#9 Inte bara jag, de flesta kommuner, förvaltningar i Europeiska, Amerikanska stater och Australien o Oceanien har samma recept.

OK jag ger dig rätt vildkatter är en egen ras, Vi talar naturligtvis om förvildade tamkatter o deras avkomma.. Har haft en vildkatt i kikaren, en upplevelse i området kring den Belgisk/Tyska gränsen.

Och naturligtvis är människan ansvarig för att en art blir invasiv genom att placera arten i ett område som inte har förutsättningar att svara upp mot arten.

Mink, signalkräfta, kanadagås,  är väl exempel i Sverige. Återintroducerade arter som vildsvin o bäver visar ju att även dessa platsar.

Men har du ett förslag på hur man ska hantera problemt i Australien? Katthem för miljontals katter?

Anmäl
2019-05-04 14:01 #11 av: Pyttelite

#10 Imponerande om du sett vildkatter i frihet. Det finns bevarandeprojekt i Tyskland för att rädda arten.

När det gäller förvildade tamkatter i Australien finns det en annan bakgrundshistoria som skiljer från andra länders.

Tamkatten förvildades medvetet för att bli av med kaninerna som man planterat in lite tidigare.

http://cstl-cla.semo.edu/rzeller/feral_cats.htm

Australien och dess hantering av djur och växter har en märklig historia och inte så vacker.

Jag utgår ifrån att de långsiktiga metoderna fungerar bäst där TNR har visat sig varit en fungerande modell.

https://www.neighborhoodcats.org/how-to-tnr/trapping/trapping-the-basics

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-04 14:49 #12 av: LBB

#11 var bjuden att följa med på nattvak på gris..i den tyska delen av Ardennerna., hade nog inte själv sagt att det var en äkta vildkatt, men min vän. den lokale jägmästaren sa att det var just en sådan, en stor hane.  Och visst var det roligt. Såg ut som en förvuxen bondkatt, men reagerade helt annorlunda vid mitt muspip...den sjönk ihop och smög sakta bort, istället som de vanliga katterna, smyga mot ljudet.

Vad det gäller de långsiktiga metoderna fungerar de säkert...men frågan är ju am de utsatta endemiska arterna existerar dåLedsen

Anmäl
2019-05-05 07:57 #13 av: Pyttelite

Jag vet att det inte är ett bra argument men visst borde man tänkt på att bevara de endemiska arterna lite tidigare?

https://www.google.se/amp/s/panique.com.au/trishansoz/animals/australia-introduced-animals-amp.html

Länken ovan redogör för hotande främmande djurarter i Australien. Väl värt att nämna är det europeiska honungsbiet som dödar mängder av inhemska arter i Australien.

Ytterligare information om läget:

https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/feral-animals-australia

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-05 09:18 #14 av: LBB

#13 Det är ett bra påpekande. Det att det alltid är bättre att tänka efter före. Men i de flesta fall så var människorna då, inte medvetna om konsekvenserna.

Och att vi måste agera utifrån det verkliga läget, inte en önskeläge. Den internationella handeln idag utgör ett stort problem..Många parasiter o svampsjukdomar kommer att drabba den svenska skogen svårt om vi inte agerar.

Anmäl
2019-05-05 10:31 #15 av: Pyttelite

#34 Håller inte ned dig de flesta av de Gerald djuren planterades in just för att ta livet av andra, dock förmodligen inte de europeiska djuren.

Vet inte riktigt hur angreppen på den svenska skogen kom in i debatten.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-05 14:47 #16 av: LBB

#15

Katter , till exempel, fanns med på de gamla segelskeppen för att hålla undan råttor.

När skeppen sedan lossade eller lastade försvann en del katter iland. Tillsammans med råpttor. 2 av de största hoten mot många inhemska djurarter.

Sedan när väl vita gjorde sig bofasta tog de med sig får, grisar o nötboskap, vilket gav ytterligare problem. De västerländska bin du talar om är ju ett exempel på detta.

Att det förekom att man planterade ut djur för att dessa skulle ta livet av inhemska skadedjur eller parasiter, men detta slog ofta fel eftersom det fanns andra djurarter som föll gästerna på läppen istället.

Men i antal är det nog fler som immigrerat av slump. Fiskar, snäckor som kommer med i barlastvatten, skadeinsekter som följer med i emballage och så vidare.

Anmäl
2019-05-05 16:15 #17 av: Pyttelite

#16 Det stämmer inte för Australien där har man medvetet använt katter för att bekämpa kaniner som man planterat för jaktens skull.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-05 20:11 #18 av: LBB

#17 Men vad som förmodligen kommer att förvåna dig, katterna fanns där innan kaninerna introducerades.  Att man sedan i förtvivlan försökte med både katter och räv + diverse sjukdomar är en annan sak. Katter o råttor fanns med på de första skeppen från Europa.

Anmäl
2019-05-05 20:16 #19 av: Pyttelite

Det var ett aktivt val att använda katter mot kaniner läs länken jag refererade till i #13.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-05 20:26 #20 av: LBB

#19 Javisst med det skedde långt efter det att katter introducerats på kontinenten.

De första nybyggarna som slog sig ner hade både katter, griser + att de hade råttor med i bagaget.   Långt senare introducerades tyvärr kaniner.

Anmäl
2019-05-05 20:31 #21 av: Pyttelite

#20 Men det är beroende på detta katterna blivit ett problem i Australien inte att de följde med bosättarna.

Katterna har använts en masse i ett misslyckat experiment att desarmera kaniner inget annat precis som alla andra misslyckade försök man ägnat sig åt.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 07:26 #22 av: LBB

#21  De flesta invasiva arter inplanterades inte i ngt syfte, förutom att de följde med nybyggare o skepp.  När sedan nybyggarna försvann av en eller annan anledning fanns ofta husdjur kvar i form av just katter o grisar.

Situationen idag, är ju den de har att hantera. oavsett vem eller vilka som försatt dem i den situationen. Och hur illa det än smakar så är en riktad intensiv jakt med vapen o fällor det enda som per omgående kan minska katternas predatortryck mot utrotningshotade djurarter.

Allt tal om kastrering är drömmerier, eftersom det då handlar om en minskning på lång sikt, en tid som de hotade djurarterna inte har.

Anmäl
2019-05-06 07:59 #23 av: Pyttelite

#21 Du har fel när det gäller Australien. Där har det gjorts biologiska försök i fullskala från virus till inplantering av främmande djurarter.

Så är det inte nödvändigtvis på andra ställen.

Nu var det katter det gällde och de har använts på samma sätt.

TNR har visat sig fungera bättre än vapen eller för den skull utlagda förgiftade åtlar.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 08:19 #24 av: LBB

#21 I Australien såväl som i Sverige har man introducerat frammande arter för att uppnå vissa syften. Det har i efterhand visat sig att detta negativt påverkat flora o fauna. I sverige planterades signalkräftan in av rent ekonomiska orsaker, man ville ha kräftor till avsalu...och fick det på bekostnad av flodkräftor o andra vattendjur.

Vilda katter fanns i Australien före det att kaniner planterades in. Är det så svårt att förstå.?

Att man sedan experimenterade med både sjukdomar, rävar o katter är en annan femma.

Du har även stora problem med förvildade grisar. 

Samma sak gäller där. Endast intensiv jakt med fällor o vapen kan minska dessa bestånd.

Och det är ju där den primära frågan ligger.

Hur du ställer dig till att minska de förvildade  katt/grisbestånden  och just i den form jag beskriver eller om du stillatigande vill se på när de inhemska djurarterna utrotas.

Anmäl
2019-05-06 08:29 #25 av: Pyttelite

Ja det finns många problem med ferala djur i Australien. Du hittar alla djurarter i länkarna ovan tror att det var #13.

Där finns förvildade får, hästar, kameler, grisar, grodor, europeiska honungsbin osv. Samtliga förvildade djur gör skada iallafall ekonomisk.

När det gäller katter som dessutom är mycket fertila är situationen annorlunda från andra delar av världen inklusive Sverige att man aktivt fött upp dom för att ta ihjäl kaniner.

I det fallet har man önskat sig att de skulle mångfaldiga sig snabbt - så har det inte varit i övriga världen där man hade sin huskatt eller ett par.

Att skjuta av dessa katter kommer inte att lösa problemet. De har såvitt jag vet inte varit skyddade tidigare och problemet och diskussionen har funnits med länge.

Den metod som visat sig fungera bäst har varit TNR och ansvarsfulla djurägare men i det här fallet har man medvetet förvildat katterna så de har aldrig haft några ägare.

Är det så svårt att förstå?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 10:21 #26 av: LBB

#25 Du undviker kärnfrågan som pesten, märker jag.

Och ditt förslag, TNR, lär knappast fungera eftersom dessa katter inte lever i kolonier utan fritt ute i vildmarken, 1iotals mil från närmaste mänsklig boning.

TNR och kastrering skulle eliminera katterna på en 10, 15 års period..men vi har förmodligen inte den tiden.

Problemet ligger på en helt annan nivå än den vissa stadsdelar har i Sverige.

Därför planerar man att införa en sk. huvudpeng på 10 australienska dollar för varje vildkattsskalle som levereras. dvs runt 70 kronor.  Vilket dessutom skulle kunna ge många av den arbetslösa ursprungsbefolkningen en välbehövlig peng.

Anmäl
2019-05-06 12:06 #27 av: Pyttelite

Vadå inte har den tiden?

Problemet har funnits länge och det har skjutits av förr med samma dåliga resultat som nu för jakt har funnits både på katter och kameler ganska länge.

Det kommer att bli samma resultat nu åtgärda grundorsaken först.

Om de får pengar för vildkattsskallar begår de väl jaktbrott allihopa även där eftersom mer eller mindre samtliga vildkatter är skyddade världen över.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 14:44 #28 av: LBB

#27 visst problemet har funnits länge och problemen har blivit allt värre i takt med att de inhemska djurarterna decimerats. Väntar vi för länge så existerar inget problem, de inhemska djurarterna är borta för alltid.

Just därför planerar man att inför en skottpeng på 10 australienska dollar per vildkatthuvud..  En skicklig jägare med rätt kunskaper ur ursprungsbefolkningen kan då plocka ihop en vettig månadslön under en period. det gynnar det lokala djurlivet och för över resurser till fattiga människor.

Vildkatten existerar väl inte på Australien, men väl förvildade katter. Så risken är väl 0% att ngn rödlistat kisse råkar illa ut. Felis silvestris finns väl bara i Europa, Asien o Afrika.

Anmäl
2019-05-06 16:55 #29 av: Pyttelite

Om vildkatter inte existerar i Australien är det väl ännu märkligare att benämna förvildade tamkatter som sådana, inte sant?

Eftersom metoden inte fungerat tidigare så lär den inte fungera nu heller.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 17:27 #30 av: LBB

#29 Jag citerar aftonbladet "Det handlar förstås om vildkatter vars population uppskattas till som mest sex miljoner."

Nu vet ju både du och jag att det handlar om förvildade huskatter. Åtminstone har jag vetat det hela tiden eftersom arten vildkatt ( Felis silvestris) inte finns i Australien.

Och att man ska lyckas utrota de förvildade tamkatterna är det heller ingen som tror. Däremot så är det möjligt att kraftigt decimera deras antal, så att de lokala djurarterna får en respits.

Jag tror knappast att man betalat skott pengar på den här nivån tidigare.

Och för dessa pengar så lönar det sig för antingen den som är arbetslös eller ett gäng pojkar att bättra på veckopengen. så möjligheten finns ju att myndigheterna lyckas i sitt uppsåt

Anmäl
2019-05-06 20:05 #31 av: Pyttelite

Två fel ger inte ett rätt.

Vildkatter är ngt annat än tamkatter oavsett tama eller förvildade och det finns stora och små.

Kattskallar är också knytnävsstora stenar som man lägger som dekoration om nu rätt ska vara rätt.

Som jag nämnt tidigare tror jag inte att det kommer fungera den här gången heller. Det finns som jag nämnde mer effektiva metoder.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 20:38 #32 av: LBB

#31

Ja jösses. Jag tom. gav dig det latinska namnet på vildkatten som egen art. Så???

Byt namn då, kalla det avhuggna katthuvuden som ska lämnas in till myndigheterna för att få ut skottpengen om 10 Australienska dollar.

Och anser de australienska myndigheterna det värt att göra ett försök, så, vad är risken? Antingen funkar det inte, eller så dränerar man kattbestånden.

Vilken metod är effektivare?

Gift/fällor? Mata in grupper, för att sedan kastrera dem? För det krävs ju att de fångas in, och då är det väl både kostnadseffektivare och minskar risken för de inhemska djurarterna om katterna avlivas istället.

Anmäl
2019-05-06 20:44 #33 av: Pyttelite

Vildkatt är inte en egen art utan en grupp av kattdjur. Det finns stora och små och även lejon tillhör gruppen vildkatter.

Jag trodde att katterna skulle skjutas och inte huggas. 

Återigen så är det får länder som lyckats med att skjuta av stammarna av förvildade katter om något. Det finns andra betydligt bättre metoder varav TNR är en och kemisk kastrering en annan.

Annars är det som du vet svårt att skjuta förvildade tamkatter - det är betydligt enklare att skjuta tamkatter som förvirrat sig men det vet du ju redan.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-06 21:09 #34 av: moondancer

#33 Vildkatt (Felis silvestris) är en art. Finns europa, asien och afrika. Vildkatt är INTE samma art som tamkatt.

Vad expressen har gjort är att felöversätta, det ska vara förvildade tamkatter dom ska få bort och ingenting annat.

Anmäl
2019-05-07 07:36 #35 av: LBB

#33 Nu börjar jag förstå din argumentering och på vilka fakta du bygger den. För det första så har den grupp lejon tillhör ett eget namn (Panthera ) Lägger du sedan till namnet Leo så får du lejonets vetenskapliga namn. Vildkatten har, som jag tidigare förklarat ett eget vetenskapligt namn (Felis silvestris))

Tamkatten, en underart till vildkatten har även den förärats med ett vetenskapligt namn

(Felis silvestris lybica))

Då vi nu fastställt de rudimentära fakta som rör saken så kan vi koncentrera oss på vad som ska ske i Australien.

Katter (Felis silvestris lybica)) ska skjutas, fällfängas för att minska predatortrycket på inhemska, hotade djurarter.

Då skottpengar ska  utbetalas måste dessa naturligtvis utkvitteras mot bevis att katter dödats. Och då är hela katter eller vital kroppsdel det sedvanliga sättet.

I Sverige betalades det ut skottpengar på ex. kråkor mot att kråkfötterna uppvisades.

Det är knappast svårare att skjuta en tamkatt jämfört med en förvildad katt.

Bara man vet hur man ska göra.

Den förvildade katten är naturligtvis försiktigare, men rent praktiskt reagerar en hungrig förvildad katt exakt som en hungrig tamkatt på ett förförande muspip.

Med en 222;a så skjuter man smådjur (kanin, katt) upp mot 200 meter.

Då det handlar om sk skadedjursjakt så är förmodligen restljusförstärkare tillåtet. Vilket innebär att man kan skjuta när det är mörkt, utan extra ljuskälla.

Vilket man förövrigt även överväger att tillåta i Sverige när det gäller grisjakt.


Anmäl
2019-05-07 07:53 #36 av: Pyttelite

Faktiskt är det svårare att skjuta en förvildad tamkatt eftersom de är väldigt skygga. Det är inte för inte att man ofta ser nattbilder när man pratar om dessa katter.

De syns sällan men finns ändå. Det är inte katterna som är den största faran för vilda av oss människor önskade djur det är människan som är deras största fiende.

Jag upprepar att skjuta katt har varit ett nöje sedan skjutvapnen blev allmängods och det har inte hjälpt inte ens om det införts skottpengar.

Hur var det nu med de svenska kråkorna? I en svensk stad som vill vara anonym skövlades flera stora trädbestånd för att slippa både ljudföroreningar och andra föroreningar av kajor och kråkor trots att det var skottpengar på dessa. Var det inte så att man till och med kunde skjuta till sig en guldtacka, kanske minns jag fel.

Att skjuta av ett bestånd oavsett var det är för djur är inte en permanent lösning däremot är TNR och kemisk kastrering det för katter.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2019-05-07 08:35 #37 av: LBB

#36 inte svårare att skjuta. Men väl svårare att komma till skott. Både tama och vilda katter har samma vitala organ, på samma ställe och reagerar exakt lika för en träff i det vitala området.

Och går man målinriktat in för att decimera ett bestånd vare sig det är katter, vildsvin eller älg så låter det sig göras.  Att utrota förvildade katter går naturligtvis inte så länge källan kvarstår, dvs tamkatter hos folk.

Att skjuta kråkfågel inne i en tätort är knappast ofarligt (för människor) därför högg man ner träd, där kajorna valde nattplats Dessutom, vill jag minnas, så var inte målet att decimera fågelbeståndet utan bara att flytta ljud och skitkällan till en annan plats.

Att det fungerar att skjuta bort kråkfågel för att värna om vissa andra djur fungerar. Samma sak när man plockar bort grävling,räv o katter...en förutsättning för att markhäckande hönsfågel ska överleva i jordbrukslandskapet.

Är du verkligen så naiv att du tror att metoder anpassade för tätbefolkade områden ska fungera i en vildmark? Ja förmodligen, med tanke på det faktakunskap du uppvisar.

Ta reda på vad målet är i det här fallet.

Att man på kort sikt ska sänka predatortrycket så mycket som möjligt.

Det innebär att man inte kan ha levande, jagande kemiskt kastrerade katter kvar. Då hamnar man ju bredvid det mål man satt upp.

Anmäl
2019-05-07 09:32 #38 av: Pyttelite

Ser inte att kråkorna är ett problem i vildmarken dock eftersom kråk och kajor är ett stadsproblem.

Att skjuta katter är inte en lösning eftersom de är extrem skygga och extremt fertila och har inte fungerat hitintills och kommer inte fungera i framtiden heller.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.