2019-03-31 12:20 #0 av: Tant Grön

Hittad det här receptet på egengjord fönsterputs. https://www.land.se/hus-hem/blanda-din-egen-fonsterputs/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=7c0893f94e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_LAND_NYB&utm_medium=email&utm_term=0_01c9ca9a59-7c0893f94e-140980177