01. Allmänt om miljön

Örnar dör av bly!

2018-02-20 08:33 #0 av: Magi-cat

I Danmark och Nederländerna är det helt förbjudet med blyammunition. Här i Sverige tillåts det fortfarande, vilket är helt obegripligt eftersom fåglar som örnar dör av bly när de äter skadskjutet vilt!
Det är en plågsam död fåglarna går till mötes när de tappar flygförmågan och mag- tarmkanalen stängs av. På en vecka dör de av svält. Gråter

" Det är mycket vanligt att de örnar och en del duvhökar vi får in har höga värden av bly, säger Victor Persson, som driver ett rehabiliteringscenter för vilda fåglar utanför Åkersberga."

Att bly är skadligt är inget nyhet eller något som måste "utredas" närmare, utan det är väl känt!

Förbjud genast blyammunition!

Citat och läs mer, t.ex. om hur man kan rädda örnarna:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-metod-att-bota-blyforgiftade-ornar

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-20 09:02 #1 av: landsbygdsbo

Och vad föreslår du att man använder istället?

Det är redan idag förbjudet att använda blyhagel vid sportskytte och vid jakt över vatten o våtmarker. Det är därför ingen större sak att förbjuda bly vid all fågeljakt.

Att förbjuda blyanvändningen vid kuljakt blir betydligt svårare och dyrare. Naturvårdsverket säger själva att vinsten (det bly som inte skulle komma ut i naturen) är försvinnande liten i jämförelse med den kostnad och den negativa påverkan de andra alternativen skulle ha (koppar exempelvis) Eftersom, man beräknar att mellan 6 och 10 ton bly används vid jakten och majoriteten av detta bly transporteras hem med djurkropparna. Vid bom eller genomskjutning hamnar kulan i backen och dess miljöpåverkan blir marginell.

Vore detta det katastrofala problem som du verkar vilja påskina skulle man ju lätt kunna konstatera att antalet rovfåglar, främst örn minskar. Nu är det ju inte så.

Snarare tvärt om. Vi har de senaste 20 åren sett en ökning i stället.

Tittar man exempelvis på havsörn så ser man att andelen lyckade häckningar ligger på ca 80% vilket tyder på friska individer.

"

Allt kött kring sårkanalen som är blodsprängt eller som verkar ha påverkats av kulan ska skäras bort. Därutöver bör man rensa bort ytterligare minst fem centimeter kött, skriver Jägareförbundet.

Dessa delar bör behandlas som slaktavfall, och ska tas om hand så att vilt inte kommer åt dem."

Anmäl
2018-02-20 09:09 #2 av: Magi-cat

Personligen bryr jag mig inte om vad jägarna använder "istället" när det är så uppenbart och väl känt att bly dödar (på flera sätt). Blotta tilltaget att skräpa ner naturen med bly är motbjudande.

Går det i andra länder att ersätta blyet (om man nu måste skjuta) så är vi naturligtvis inte sämre i Sverige.

Titta bara i reportaget på på örnarnas lidande. Det räcker.

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-20 12:21 #3 av: landsbygdsbo

#2

Jag förstår att du inte bryr dig om jägarna, du bryr dig tydligen inte om fakta heller.

Bly-ammunition är väl lagligt att använda i de länder du nämnde.

Förbudet gäller endast bly hagel ammunition.

Och ett förbud att använda just bly hagel ammunition vid jakt på och invid vatten har sedan många år i Sverige också.

Naturvårdsverket fastställde dock att ett förbud gällande studsar ammunition , där uppvägde inte vinsten med ett sådant förbud de kostnader och de svårigheter ett sådant förbud skulle innebära.

Följer man sedan de rekommendationer jägareförbundet utgett, dvs att man inte slänger slaktavfall från sårkanaler o skottskador i skogen så blir blyutsläppet i naturen vad det galler jaktammunition försumbart.

Vad jag känner till så är det väl endast tillåtet på Åland att använda blyhagel vid sjöfågelsjakten.

Dessutom är bly tämligen stabilt och svårt för djur att ta upp i fast form.

Sjöfågel däremot kan få i sig hela hagel vid födosök. Och då börjar problemet, kulorna hamnar i muskelmagen och mals ner till fint pulver av de gruskorn fågeln använder vid matsmältningen.

Detta finmalda blypulver angrips av magsyrorna och tas upp av fågeln, som sedan när den blir dålig tas av örn. Som på så vis får i sig bly.

Då inga nya hagel tillförs de svenska våtmarkerna så minskar detta blyintag för varje år eftersom de på botten liggande haglen täcks av sediment. Man har dock konstaterat högre andel blyförgiftade djur kring just Åland.

Anmäl
2018-02-20 19:56 #4 av: Magi-cat

"Studier visar att örnar dör av blyförgiftning. Örnarna äter kadaver som innehåller blyammunition och tappar flygförmågan."

Alltså: fåglar dör av bly, örnar dör av bly. Bly är välkänt toxiskt. Konstigare är det inte och ammunition med bly måste förbjudas.

Från Naturvårdsverket:

"Andra betydelsefulla källor för spridning av bly till miljön är ammunition och blysänken för fiske."

"Bly kan, redan vid mycket låga doser, ge skador på nervsystemet."

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-20 20:53 #5 av: landsbygdsbo

# 4 var skriver jag ngt som förnekar detta? Men du blundar fortfarande inför fakta.

     blyhagel är förbjudna vid sjöfågeljakt.  I Sverige med!

Det naturvårdsverk du citerar anser att den ammunition som är laglig i Sverige medför negligerbara blyutsläpp, i förhållande till dess fördelar.

Att inte Finland/Åland ställer upp kan knappast läggas svenska jägare till last.

Dessutom, de av oss som följer jägarförbundets råd att generöst rensa sårkanaler o skottskador och inte slänga detta avfall i skogen hör knappast då till syndabockarna.

Att då i ren inbilskhet hävda att studsar- ammunition vars kärna är av bly ska förbjudas visar bara på ren okunskap.

Vi har idag inget alternativ till bly i jaktammunition.

Vilket även naturvårdsverket anser och det var därför ett förbud förkastades.

Så enkelt är det.

Och i den tunna information som står att finna så handlar det om bly hagel , inte om  kopparklädda blykulor,

Så återigen, eller som vanligt...en brist på fakta i dina argument

Anmäl
2018-02-20 21:07 #6 av: Magi-cat

Och faktum kvarstår: Fåglar dör av av blyammunition. Bly borde inte finnas i naturen. Sedan kan du kalla det vad du vill.

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-21 09:35 #7 av: landsbygdsbo

#6 bly finns naturligt i naturen.

Och fåglar dör av blyammunition...det är ju liksom syftet då man skjuter på dem..

Men..då vill du förstås att vi stoppar tågen om vintern..för fler örnar dör, påkörda   av tåg än som dör av blyförgiftning..

 En logisk slutsats av din argumentering Cool

Anmäl
2018-02-22 18:12 #8 av: Magi-cat

"Ett tjugotal forskare och myndighetsrepresentanter har nyligen haft ett möte om bly i jaktammunition och deras slutsats är tydlig: 

– Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå, skriver SLU i ett pressmeddelande."

http://www.natursidan.se/nyheter/20-forskare-bly-i-jaktammunition-ett-halso-och-miljoproblem/

#7 "Och fåglar dör av blyammunition...det är ju liksom syftet då man skjuter på dem.."

Skjuter du örnar begår du ett brott. 
I artikeln i #0 beskrivs hur örnar plågas ihjäl av blyammunition. Jag väljer att utgå ifrån att du i din jaktiver inte försvarar djurplågeri. Därför borde du formulera dig lite noggrannare för att undvika missförstånd.

 "En logisk slutsats av din argumentering "

Ditt försök att prata förbi ämnet har ingenting alls med logisk slutsats att göra.

.

Med detta sagt konstaterar jag att vi inte kommer längre i frågan. Jag hoppas att alla berörda tar sitt förnuft till fånga och förbjuder spridandet av bly i naturen så inte fåglarna behöver sakta plågas ihjäl. Det finns inget försvar för sådant.

Vinkar Hejdå.

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-22 20:38 #9 av: landsbygdsbo

#8

Det skjuts på en örn, liksom andra rovfåglar. Det är tyvärr inte ovanligt med hagelskador på rovfåglar, framförallt flyttande arter.

Men hur var det nu, vill du förbjuda den största örn-dräparen i Sverige? SJ ?

att du inte ens kunde skilja mellan bly hagel ammunition och delmantlad kul-ammunition visar ju på att du är ute på tunn is.

Att hävda en självklarhet att bly är giftigt ändrar inte på det faktumet.

Och jag har därför full förståelse att du inte önskar fortsätta en diskussion baserad på fakta och inte hastigt uppkomna känslor.

Fakta

Bly hagel ammunition är förbjuden att använda vis sjöfågelsjakt på och invid vatten o vattensjuka områden.

Delmantlad kulammunition stannar antingen i det vilt man skjuter på, eller så hamnar det på eller under markytan. I vilket fall så är blyet då stabilt och kan ligga i tusentals år.

Vilket naturvårdsverket insåg och därför inte förbjöd den halvmantlade blyammunitionen.

Som jag till din förtrytelse påpekat...fakta..fakta och åter fakta Skämtar

Anmäl
2018-02-22 22:05 #10 av: Magi-cat

#9 FAKTA kan du läsa i länken i #0: örnar dör en plågsam död av bly vars spridande jägarna är skyldiga till. Det är fakta, tragiska fakta. Och fakta med känslor leder till kloka ställningstaganden. (Förbud av blyammunition.)

Sedan kan du grotta in dig i din jägarterminologi bäst du vill.

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-22 22:37 #11 av: landsbygdsbo

#10 och fler örnar dör under tågen i Sverige. Ska vi då förbjuda tågen.

Om det nu skulle vara så att örnar dör pga av de får i sig blyrester från 1/2 mantlade blykulor så skulle förekomsten av blyförgiftade örnar vara spridd över i stort sett hela riket, och jämt fördelad.

Det var en av rubrikerna. Du har fastnad i den fetmarkerade texten och glömt den andra

"

En stor andel av de örnar som hittas döda i naturen har dött av blyförgiftning som orsakats av att de ätit döda djur som skjutits med blyammunition.

Det framgår av en undersökning som Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet gjort där de undersökt

118 döda havsörnar."

Är det så att bly-döden beror på blyhagel så hittas de flesta örnarna mellan Kalmar och Gävle. Pga dess närhet till Åland.  Är det istället den halvmantlade som bär skuld, ja då är de döda örnarna jämt fördelade över hela det område där både havsörn o hör finns. + att man samtidigt skulle hitta korp o kråka som dött av blyförgiftning eftersom de arterna är ständiga följeslagare där örnarna äter på kadaver o slaktavfall.

Detta har ingenting med terminologi att göra, det handlar om fakta. Ngt du  verkar vara allergisk mot.

Anmäl
2018-02-22 22:55 #12 av: landsbygdsbo

Så här skriver naturvårdsverket om konsekvensen av ett totalförbud mot blyammunition

"

Totalt blyförbud för

kula vid jakt

- Liten miljövinst (6 – 10 ton bly

årligen, liten spridning, långsam korro-

sion)

- Begränsad tillgång till bra alternativ ammunition

- Kostnad på ett par miljarder att byta ut ca 250 000 vapen

- Befarade negativa effekter för djurskyddet"

"

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektion

n föreslår att förbudet mot kulammuni-

tion som innehåller bly bör

upphävas

avseende jakt.

Djurskyddsaspekten samt den begränsade m-

iljövinsten har varit avgörande skäl

för detta ställningstagande. Jakt med kula motsvarar årligen cirka 6-10 ton bly

varav en betydande del av kulorna tas

hem med bytesdjuret. Dessa kulor kommer,

rätt omhändertagna, inte att belasta miljö

n. Korrosionen och därmed miljöpåverkan

från de blyade kulor som trots allt blir kvar i miljön är oftast mycket lokalt begrän-

sad."

By the way ,nästan lika mycket bly används per år, att balansera bilhjul som kul-ammunution..

Fakta tagen från http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5627-1.pdf?pid=3239

Anmäl
2018-02-23 08:05 #13 av: Magi-cat

Konsekvenserna av förbud: Fåglar, som örnen, skulle inte plågas ihjäl.

Påminner om att bly, även i låg koncentration, är skadligt för nervsystemet.

(Jägarna har idoga lobbyister. Vilar huvudet i handen)

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-23 09:27 #14 av: landsbygdsbo

Ja ett fåtal örnar skulle naturligtvis besparas att dö av blyförgiftning, samt ett betydligt större antal ungfåglar skulle dö svältdöden då inga slaktrester mer skulle finnas i skogen. Vilket i sin tur skulle locka fler örnar till näringsök utefter vägar o järnvägar...med fatala följder. Detta inser naturvårdsverket därför förkastade man förslaget om totalt blyförbud och nöjde sig med bly hagel förbud över våtmarker.

Bly är giftigt och leder till döden, svält leder till döden och kollisioner leder till döden.  Ska vi till exempel förbjuda vindkraftverk därför att dessa slår ihjäl rovfågel, eller förbjuda el, därför att kablarna orsakar många unga örnars död?

Blyförgiftning är en av de största orsakerna till örnars död idag( tillsammans med de fåglar som körs ihjäl utefter våra järnvägar). Men stora delar av den förgiftningen orsakas av att de tar sjöfågel med nedsatt flygförmåga eller död sjöfågel som har plockat i sig blyhagel.

Jag håller med naturvårdsverkets bedömning, att kostnaderna, både de praktiska och de ekonomiska vida överstiger vinsten med ett totalförbud mot blyammunition.

Jag anser att verket gjort sin bedömning utifrån fakta. Och att den bedömningen väger betydligt mer än ditt tyckande, som inte ens uppvisar kunskaper i ämnet.

Du kände ju inte ens till att Sverige, Tyskland;Finland har just ett blyhagelförbud vid jakt på sjöfågel över o vid våtmarker...rätt så talandeSkämtar

Anmäl
2018-02-23 09:43 #15 av: Magi-cat

#14 Att du har vida större kunskaper än jag vad beträffar jakt, är ställt utom varje tvivel. Vilket jag är enbart glad över. (Drar mig helt osökt till minnes en tråd på en annan sajt där du ansåg dig ha rätt att locka till dig katter utan halsband för att sedan skjuta dem.)

Det gör dock inte att du har rätt i sak. I tråden länkar jag till forskare och Naturvårdsverket. I frågan om bly och dess inverkan på nervsystemet finns omfattande och välkänd kunskap. Alla som vill kan ta till sig den.

Till slut, för vi kommer verkligen inte längre: (min markering i texten)

"– Vi har särskilt mycket problem med svanar, säger Caroline Bröjer, vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Svanarna mal sönder grus och även blyhaglet i magsäcken och då sprids blyfragmenten till organen och blodet.

Vi behöver ha ett blyförbud på sikt, säger hon."

Jag förutsätter här att en representant för SVA inte kör med löst "tyckande".

Studie från 2017 vid SLU: (min markering i texten)

"Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadeskjutna djur. Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna."

"Blyhalten hos de levande kungsörnarna ökade dessutom i takt med förloppet av älgjakten, en period då många av kungsörnarna är asätare och på så sätt får i sig det giftiga blyet"

https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/4/kungsornar/

Jag förutsätter, så länge ingen bevisar motsatsen, att studien är baserad på fakta och kunskap. inte "tyckande".

Angående "fakta" kontra "känslor" så finns det ingen inbyggd motsägelse. Jag älskar djur och känner att örnarna/fåglar kan och måste räddas och det finns fakta som stödjer att det är möjligt och önskvärt.

edit:

 Jag ser att l-bo  har en "slutkläm":

"Du kände ju inte ens till att Sverige, Tyskland;Finland har just ett blyhagelförbud vid jakt på sjöfågel över o vid våtmarker...rätt så talande"

Jodå. Det står t.o.m. klart och tydligt i de länkar jag själv tar upp. Jag vänder mig inte heller emot de förbud som finns, men visar på  att de är inte tillräckliga.

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2018-02-23 13:40 #16 av: landsbygdsbo

Antalet kungsörnar är rätt stabil i Sverige

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kungsorn-populationsutveckling-i-Sverige/

Havsörn

I hela landet beräknar man att det finns mellan 700 och 750 par, att jämföra med 40-50 par när antalet var som minst i Sverige i början av 1900-talet.

Miljögifter är ett problem.

Men ett lika stort problem är den inverkan vårt samhälle har på fåglarnas miljö.

Fler fåglar dör vid järnvägsspår, mot kraftledningar och vindkraftverk än vad som dör av akut blyförgiftning. Till det kommer bristen på bo-tallar som förmår att bära upp de tunga bona.

Så förbjud blyad ammunition, vindkraftverk och tågtrafik så har du plockat bort 80% av dödligheten....

Anmäl
2018-02-23 16:49 #17 av: landsbygdsbo

Tydligen inte bara örnar som försvinner i den här tråden Cool

PS. Att det står i en länk, behöver ju som bekant inte betyda att den som länkat läst o förstått länken

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.