2017-11-02 07:19 #0 av: Magi-cat

Kommunen är positiv till gruvplanerna på ett av Sveriges största dagbrott i Laver. Länsstyrelsen har (hittills) sagt nej med tanke på de höga naturvärdena och konsekvenserna för miljön.

"Sjöarna Småträsken, Gotjärnen, Uttertjärnen, Kniptjärnen och Långtjärnen skulle tillsammans med en hel dalgång täckas av gruvavfall. Trots att flera av sjöarna och vattendragen i området är klassade som Natura 2000, ett europeiskt nätverk av områden med rik biologisk mångfald. Samerna i området skulle förlora sina vinterbeten och massor av värdefull skog skulle försvinna. Totalt skulle gruvan förstöra 5 000 hektar natur."

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kampen-om-laver

Med tanke på de oerhörda konsekvenserna för miljön, för människor och djur och att området är Natura 2000-område, hoppas jag att beslutsfattarna lyssnar och att planerna inte blir av.