07. Biologisk mångfald

Bisam med på EU:s svarta lista

2017-08-05 07:33 #0 av: Magi-cat

Det var verkligen tråkigt att läsa att bisam förts upp på EU:s svarta lista över "invasiva" arter som inte är önskvärda.Ledsen

Bisam förorsakar ingen skada och har funnits länge i naturen i Finland och Sverige. 

Det behövs inga "hanteringsprogram". (Som brukar innebära skjutande och utrotande.) Bisam förstör inte naturen, de håller vattnen öppna och hindrar frodiga sjöar från att växa igen vilket är bra för sjöfåglar.

Låt dem bara vara, så vi kan ha glädje av att se på dem.

http://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-med-pa-eus-svarta-lista/

Peace

Anmäl
2017-08-05 10:12 #1 av: landsbygdsbo

#0 En av anledningarna kan ju vara att råttan fungerar som mellanvärd till Echinococcus multilocularis, dvs rävens dvärgbandmask. vad det skulle kunna innebära för privata vattentäkter ur bäckar och åar kan man väl bara spekulera i.

Naturligtvis påverkar råttan negativt i de fall där populationerna blir stora.

Eftersom den lever i och kring vatten blir den svår-jagad, för predatorer vilket gör att under bra förhållanden kan tillväxten bli kraftig.

"– Bisam är en främmande invasiv art som förstör miljön för till exempel sjöfåglar genom sin betning av vattenväxter, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket. Bisam kan också bära på sjukdomar som kan slå hårt mot våra inhemska arter."

Så utrotning av råttan är väl lika befogad som utrotning av mårdhunden.

Signalkräftan befinner sig ju på samma lista men där är det ju i praktiken omöjligt då stora sjöar så som Vättern är omöjliga att rotonon-behandla, då man då slår ut allt levande i vattnet.

Nu är det inte möjligt att utrota varken bisamråttan eller mårdhunden, men med riktade åtgärder kan man dels hålla bestånden på en så låg nivå som möjligt och förhindra ytterligare spridning.

Anmäl
2017-08-05 15:30 #2 av: Magi-cat

Bisam är fdf ingen råtta utan en sork. Den är i storlek ungefär som en kanin, inte helt olik en liten bäver.

Bisam livnär sig på vattenväxter och är således inget rovdjur utan är själv bytesdjur för bl.a. räv, mårdhund och mink. Eftersom den bygger sitt bo av vass, säv och vattenväxter gör den stor nytta för näringsrika sjöar och vattendrag då den håller ytor öppna och hindrar igenväxning. Detta till stor glädje även för oss människor som vill se öppet vattenblänk och ett rikt djurliv...

De öppna ytorna drar även sjöfåglar nytta av.

Varför bisam kommit upp på en svart lista för främmande invasiva arter verkar helt långsökt. Den har funnits länge i Norden och gör knappast någon skada. Skulle man nu utrota den - vilket det finns risk för - skulle det snarare ge negativa förändringar för naturen. Och vi skulle förlora ett trevligt djur att titta på...(Vi som tycker om att titta på djur, inte skjuta dem.)

Jag tror tyvärr det ligger okunnighet bakom svartlistningen. Ledsen

Alla djur påverkar någonting, någonstans. 

Peace

Anmäl
2017-08-05 16:31 #3 av: landsbygdsbo

# ingen kommentar om dvärgbandmask?

Du nämner mårdhunden, en katastrof liknande den som minken åstadkommit hos sjöfågeln,  skulle drabba all markhäckande fågel.

Bisam befinner sig på listan därför att den inte hör hemma i vår fauna, och vi bör göra vad vi kan så att den inte kommer ner till södra Sverige.

De sjöar i råttans nuvarande utbredningsområde brukar knappast vara övergödda eller igenväxta...såvida den nu inte älskar vattenpesten, då skulle den ju eventuellt komma till nytta...

Anmäl
2017-08-05 16:46 #4 av: Magi-cat

Vem har rätt att bestämma vad som hör hemma i "vår" fauna?
En betydligt större fara för ekosystemen är allt som människan släpper ut...

Bisam är ingen råtta. Det är en sork. 

#3 Vad har du för källor till uppgiften om dvärgbandmask? Det låter väldigt långsökt om det vore ett bekymmer, eftersom bisam inte är särskilt vanligt förekommande.

Peace

Anmäl
2017-08-05 16:54 #5 av: Magi-cat

Jag har själv vistats nästan varje sommar på en plats där det förr fanns bisam. Det var underbart att titta på dem och de höll vattenytan öppen från vass och vattenväxter.

De hade funnits där länge, enligt äldre i ortsbefolkningen "hur länge som helst".

(Hur länge ska djur behöva finnas på en plats för att anses "höra hemma" där?)

Ett år var de plötsligt borta för att inte återkomma. Gråter
De hade skjutits under vintern. (Vana som de var vid människor i närheten var det nog ingen större bedrift att få dem på kornet. Gråter)

Nu växer detta vattendrag igen och vi ser inte längre vattenblänket just där. Och inte heller kan vi glädja oss åt att titta på de flitiga småbävrarna när de simmade ut och in i boet...

Jag kan inte komma på en enda fördel med att de utrotades. Vem blir gladare av det? De hade inte gjort någon någonting!

Peace

Anmäl
2017-08-05 18:09 #6 av: landsbygdsbo

#4

Källa? Ja det är väl allmänt känt att Bisamråttan fungerar som mellanvärd till Echinococcus multilocularis, dvs rävens dvärgbandmask.

Men här har du en källa

"– Bisam är en främmande invasiv art som förstör miljön för till exempel sjöfåglar genom sin betning av vattenväxter, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket. Bisam kan också bära på sjukdomar som kan slå hårt mot våra inhemska arter."

Hur länge?..

Citerar wicki

Utbredning

Bisam hästammar från Kanada, USA och delar av norra Mexiko. Den saknas i Florida där Floridavattenråttan fyller dess ekologiska nisch.[4][5] Arten har spridits sig över stora delar av Eurasien under 1900-talet genom inplantering och flykt från pälsfarmer.

Förekomst i Sverige

Första inplanteringen i Sverige av bisam skall ha skett 1944 i biflöden till Torne älv, i strid mot gällande lagstiftning, enligt Kai Curry-Lindahl[2]; även andra experter talar om ett första svenskt uppträdande kring 1945[6]. Andra källor anser att denna inplantering misslyckades och menar att arten invandrat spontant omkring 1950 från Finland[7][8]. Den har sedan spridit sig längs med Norr- och Västerbottenkusten.[2]

Vi människor tar oss rätten att introducera nya arter på olika kontinenter. Ofta leder detta till problem för de inhemska arterna. Därför bör vi se till att så få arter som inte hör hemma här tillåts etablera sig.

Anmäl
2017-08-05 20:10 #7 av: Magi-cat

En art som gått drastiskt tillbaka (pga bl.a. jakt) kan inte utgöra ett allvarligt hot vare sig som mellanvärd (din källa säger specificerar inte) eller i ekosystemet, särskilt som den funnits länge.

En art som funnits med sedan åtminstone 7 årtionden måste anses som etablerad.

Den där förstörelsen finns det ingen grund för, särskilt som andra källor understryker att bisam underlättar för andra arter i ekosystemet. 

Det är lätt för människan att utrota, svårare att ställa till rätta. 

Peace

Anmäl
2017-08-05 20:14 #8 av: Magi-cat

En länk för er som är intresserade av detta underbara lilla djur:

"Bisam använder stora mängder växtdelar för byggnad av hyddor och som föda vilket leder till att växtligheten påverkas i sjöar med bisam. Det kan också vara positivt för till exempel simänder då täta växtbestånd blir mera mosaikartade med mera vattenytor där änder kan simma. "

http://www.kvarken.fi/assets/Svenska---pdf/Utbildningsmaterial/Tema-4-Landskap/Natur-faktablad-6.pdf

Peace

Anmäl
2017-08-05 20:25 #9 av: landsbygdsbo

#7

Bisamråttan är en alternativ mellanvärd för bandmasken.

Flera olika gnagararter kan

v   vara mellanvärd för rävens dvärg-

b  bandndmask men vattensork, långsvansad

sa skogssork, husmus, bisamråtta

ooch lämmel anses ha störst betydelse

för smittspridningen.

Källa

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/epi-skane/smittskydd-skane-nr-2-2011.pdf

Bra att du ändrar dig, från "De hade funnits där länge, enligt äldre i ortsbefolkningen "hur länge som helst"." till "En art som funnits med sedan åtminstone 7 årtionden"Skämtar

Rävskabben etablerade sig i Sverige, till stor del beroende på att effektiv fällfångst av räv inte genomfördes. Detta har kostat otaliga djurs oändliga lidande och gör det fortfarande.

Vi vet inte om Bisamråttan klarar av att etablera sig i större bestånd i södra Sverige, men det mesta talar för det.  Och då det handlar om en svartlistad art så bör vi begränsa deras spridning så effektivt som möjligt.

Anmäl
2017-08-05 21:03 #10 av: Magi-cat

#9 Jag ändrar mig inte, ty det finns ingen orsak till det. "Hur länge som helst" var satt inom parentes, vilket indikerade en uppskattad tid i stil med ett "mannaminne". 70 år räcker utmärkt för att kunna anses som en etablerad art i ekosystemet.

Källor rapporterar om "krasch" i beståndet av bisam i Norrbotten. Något  invasivt problem av betydenhet lär alltså de facto inte föreligga där.

Beskyllningarna om diverse smittspridning verkar bygga på antaganden mer än fakta. Det finns inget som tyder på att utrotning av bisam skulle innebära någon som helst reducering av smittoförekomsten.

Och då det handlar om en svartlistad art så bör vi begränsa deras spridning så effektivt som möjligt.

Nej. Trams. 

Peace

Anmäl
2017-08-05 21:36 #11 av: landsbygdsbo

#10 eftersom du verkar ta EU direktiv så lätt, så kan vi väl börja jaga varg i stor skala igen då?

Att du ska ändra dig tror jag inte heller.

Men läs gärna det här

http://www.wwf.se/source.php/1120896/Bisam%20%E4ter%20musslor.pdf

Anmäl
2017-11-03 14:59 #12 av: KimE

"En betydligt större fara för ekosystemen är allt som människan släpper ut..."

Jo människan har släppt ut Bisam.

Anmäl
2017-11-03 15:28 #13 av: Magi-cat

#12 Jo, och människan släpper ut bilar, flygplan, olja, massor med olja, kol, ännu mer kol, avgaser, gifter etc etc... 
Värnar vi om ekosystemen kan vi börja med sådant som skulle göra nytta.

Eller om vi ska bannlysa alla djur som människan någonsin infört? Det blir många det....

Bisam är väletablerade på sina ställen och gör ingen skada, men mycket nytta genom att hålla vattenytor öppna för andra djur.

Peace

Anmäl
2017-11-03 16:08 #14 av: KimE

Ja alla arter som människan infört i naturen borde tas bort .

Anmäl
2017-11-03 16:51 #15 av: Magi-cat

#14 Är du medveten om hur många det blir?

Några exempel: Signalkräfta, dovhjort, fälthare, fasan. Bland fiskarna har vi bäckröding och regnbåge. En del arter har också tagit sig in för egna tassar eller vingar, eller följt med oavsiktligt i transporter. Naturen vet inte om några gränser. Ska alla dessa utrotas? Nej, det vore helt huvudlöst och till enorm skada.

Sedan har vi alla husdjur, kor, hästar, får, som någon gång börjat utnyttjas av människan, men som onekligen sätter prägel på livet och landskapet.

Vi måste leva med naturen, inte göra ont värre. 

Peace

Anmäl
2017-11-03 20:44 #16 av: landsbygdsbo

#15

Att ålla invasiva arter nere är många gånger en förutsättning för att de gamla inhemska arterna ska överleva, se exempelvis på signalkräftan.

Men även ålakråkan , vildsvin, kanadagåsen och andra ska naturligtvis hållas under uppsikt. Så även vitsvanshjort, mufflon och varg, alla arter som tillkommit de senaste 50 till 100  åren.

Regnbåge är en nordamerikansk laxfisk som vi har odlat som matfisk och för utsättning i våra fiskevatten i över hundra år. Det förekommer att odlad fisk rymmer men vi har inga etablerade bestånd i Sverige.

Vi lever med naturen och vi anpassar den efter dess egna villkor så att den passar oss.

Att återgå till jägar/samlar-stadiet är inte och kommer inte att vara ngt alternativ.

Så gott som all mark nedanför trädgränsen är idag odlad mark (med ngr få undantag) Den som inte tror mig kan ta en promenad ut i skogen och med jämna mellanrum sparka upp förnan...det lär inte dröja länge innan man stöter på en kolbotten som vittnar om forna tiders skogsbruk.

Vi har idag 3 arter som kommit in över finska gränsen, Varg, bisam och mårdhund.

Ingen av dessa är egentligen önskvärda i i de mer tättbefolkade delarna av södra Sverige.

Till det kan du väl lägga rävskabben som av djurskyddsskäl tilläts att etablera sig i Sverige...

Anmäl
2017-11-03 23:38 #17 av: KimE

"Vi har idag 3 arter som kommit in över finska gränsen, Varg, bisam och mårdhund."

Varg har troligen funnits några av även under den tid man trodde den var utrotad.

Bisam , Mårdhund och Vitsvanshjort räknas som fredlösa och får skjutas hela året. Hur mycket energi som ska läggas på att bekämpa invasiva arter är en annan fråga.

Anmäl
2017-11-04 07:24 #18 av: Magi-cat

Men förstår ni inte att begreppet "invasiva arter" är något som verkligen måste förbehållas de få arter som gör avsevärd och irreparabel inverkan på ekosystemet? (Jag kan bara komma på en art just nu som passar in och även den måste vi behandla kärleksfullt och varsamt tala den till rätta.)

Bisam har åtminstone delvis vandrat in från öster. Den ställer inte till med skada, den är rolig att se på i den natur där den trivs och har en plats i ekosystemet genom att bl.a. hålla vattenytan öppen i näringsrika vattendrag. Dessutom finns det inte många.

Det är ett huvud-- och hjärtlöst beslut att placera bisam på en utrotningslista. Är det jägarlobbyn som ligger bakom?

Peace

Anmäl
2017-11-04 07:25 #19 av: Magi-cat

Lite OT-reflektion:

Detta är en sajt för miljöintresserade. Finns det verkligen ingen mer som ifrågasätter vad som föranledde trådstarten?Funderar

Peace

Anmäl
2017-11-04 07:31 #20 av: Magi-cat

Djuren i naturen känner inte till några gränser. De vandrar eller flyger och anpassar sig dit de kommer - eller dör ut. I förekommande fall jagas de och utrotas av människor.

Att ta sig friheten att utrota ännu en art - som anpassat sig sedan minst ett halvsekel - som inte gör någon skada utan tvärtom är till nytta och glädje, är att göra ännu ett misstag att föra upp på artutrotningens verkligt svarta lista. Gråter

Peace

Anmäl
2017-11-04 08:47 #21 av: KimE

Bisambeståndet exploderade på 80talet de lär ha förändrat ekosystemen i de vattendrag de bosatt sig i. Den används i pälsindustrin och har förflyttats från nordamerika.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.