04. Klimat

Ulf Danielsson om klimatkrisen

2017-05-28 08:23 #0 av: Magi-cat

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och aktiv skribent om klimatkris och miljö.
Aktuell med boken "Vårt klot - så ömkligt litet" där han bl.a. förklarar naturvetenskapen och fysiken bakom klimatforskningen.

Här i en artikel i DN där han svarar Björn Wiman som vill ta det lilla lugna och inte tror på en grön revolution.

Danielsson är mer pessimistisk, men samtidigt optimistisk. Vi kan komma till en "tipping point" också i mänskligt medvetande med ett skifte i människors förhållningssätt, hoppas han. 

"Det handlar om att se svårigheterna utan skönmålning, och inse att det inte kommer att gå väl om inget görs. I denna mening handlar det definitivt om pessimism. Men det är en klarsynt pessimism, som inte stannar i uppgivenhet. I stället går den vidare för att föda fram en vilja att faktiskt göra något åt det som sker. Men det förpliktigar och det följer krav. Det handlar om blod, svett och tårar men bortom detta en vision om en bättre framtid som fler borde bry sig om att försöka formulera."

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ulf-danielsson-klimatkrisen-kommer-att-krava-blod-svett-och-tarar/

Jag tror det ligger mycket i vad han säger. Vi kan inte fortsätta så här och låtsas som om allt är som vanligt och kommer att fortsätta vara det. Men vi får absolut inte bli uppgivna.

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2017-05-29 06:33 #1 av: kamera0710

Med Donald Trump vid rodret i USA är jag inte alltför optimistisk, tyvärr.

Anmäl
2017-08-07 21:19 #2 av: landsbygdsbo

Problemet med utsläpp och överexploatering är ju de behov människan anser sig ha. Runt om Medelhavet ser vi spåren efter en intensiv avverkning och en efterföljande överbetning av husdjur.

Jag kan inte tänka mig annat än att djurhållarna då var pinsamt medvetna om de skador deras djur åstadkom. Men de var tvungna att äta ergo, de var tvungna att låta djuren beta.

Idag kan vem som helst plocka fram de åtgärder som tämligen snart skulle åstadkomma förändringar. Men inte utan att vanligt folk blir lidande idag.

Transporter och uppvärmning är väl de två komponenter som skulle svida värst

Anmäl
2017-08-08 12:08 #3 av: kamera0710

#2 Tror för min del att det är större chans att den allmänna opinionen accepterar bördorna om de delas av alla.

Anmäl
2017-08-08 18:34 #4 av: landsbygdsbo

Vad som menas med dela ser vi ju redan idag. högre bil o energiskatter samtidigt som offentliga färdmedel subventioneras. Lika? ja om alla har tillgång till offentliga färdmedel. Har de det?  I mor Annas sagovärld men inte i verkliga livet.

Sänk istället bilskatten o energiskatten, förbjud sedan biltrafik i stadskärnorna.

Då åker de som kan kollektivt och de som inte kan tar bilen.

Endast polis, vägförvaltning och utryckningsfordon skulle få köras med förbränningsmotorer inne i städerna.

Det skulle påverka den totala mängden rätt kraftigt vad det gäller utsläppen per kvadratkilometer.

Anmäl
2017-08-09 06:03 #5 av: kamera0710

#4 Skulle nog säga att det är raka motsatsen till att dela på bördorna i dagsläget och skulle gärna se att detta lyftes mer när klimatfrågan diskuteras.

Ett annat stort bekymmer som jag ser det är ekonomernas bristande naturvetenskapliga kompetens och att de lever i nämnda mor Annas sagovärld.

Anmäl
2017-08-09 08:36 #6 av: setfree

#5 .... ekonomernas bristande naturvetenskapliga kompetens

Vad betyder detta?

#4 Endast polis, vägförvaltning och utryckningsfordon skulle få köras med förbränningsmotorer inne i städerna.

Jag har nyss varit i södra Kina och där är tvåtaktsmotorer förbjudna. De ersätts av elmopeder. Cyklar kan hyras och finns i varje gathörn. Flera bolag slåss om kunderna. Fler elbilar kommer att köras på våra vägar framöver. Jag har själv provat två olika.

Problemet är nog lastbilar. De ska gå långt och att ersätta dieselmotorer i lastbilar är en utmaning som heter duga.

Uppvärmning sker nu mer med fjärrvärme och bergvärme och det innebär att sopor och flis blir till värme. El går åt för bergvärme men om den produceras med vind och vatten så är det inget problem. Inte heller kärnkraftsel påverkar klimatet om vi pratar om koldioxid.

Jag har deltagit i flera energisystemdagar på Linköpings Tekniska Högskola och forskningen går framåt. När man diskuterar detta måste man utgå ifrån de ekonomiska incitamenten för att hitta drivkraften. Både jag och fler med mig funderar på att installera solceller på taket. Hos mig är det perfekta förhållanden. Jag har nog ändrat mig till att bli lite mer optimistisk när jag ser positiva exempel.

Anmäl
2017-08-09 08:44 #7 av: Magi-cat

#6 Vad bra med positiva exempel och att frågan drivs framåt! Tummen upp

Men vad säger du om det som talas mycket om just nu beträffande elbilarnas batterier? T.ex. här.

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2017-08-09 12:13 #8 av: kamera0710

#6 Vad jag menar är att ekonomerna ses som en tung röst i samhällsdebatten och då är det illa att de ofta inte har koll på den fysiska verkligheten utanför de ekonomiska modellerna. Läs t ex Kenneth Hermeles bok Ekonomerna, tillväxten och miljön. Annars finns en talande artikel via länken (tyvärr bakom betalvägg), som en annan läsare kommenterade med:

"Undrar vad vi får läsa nästa gång? Kvantfysiken sågas av tunga idoldeltagare?"

http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer/

Anmäl
2017-08-09 12:47 #9 av: landsbygdsbo

 Utsläpp per kvadratkilometer är det mått vi naturligtvis ska använda.

Eftersom utsläppen sker på jordytan.

Det betyder naturligtvis att utsläppen i städer , per capita räknat tvingas ner till betydligt lägre nivåer än vid samma beräkning i glesbefolkade områden.

Dieseln är ett väl beprövat icke brandfarligt drivmedel som passar utmärkt i glest befolkade områden. Lätt att lagra och driftsäkra motorer. + att de totala utsläppen knappast når kritiska nivåer då man mäter ute i byar och efter skogsvägar

Anmäl
2017-08-09 13:08 #10 av: Hayabusa

#7 Elbilar är säkert bra, men inte lösningen. Enda lösningen med verklig effekt är att helt enkelt "låta bli". 

Ett samhälle utan transporter är inte realistiskt men det här är en intressant synpunkt:

"Till sist är det viktigt att komma ihåg transporten hem från butiken är helt avgörande. Ofta är resan till och från affären, som många gånger görs med bil, det steg i transportkedjan som släpper ut allra mest koldioxid!"

Det här är en annan, välkänd:

"Flyget är en riktig energitjuv, vars globala utsläpp av växthusgaser ökar kraftigt eftersom vi flyger allt mer. En Thailandsresa ger närmare 2,5 ton koldioxidekvivalenter per person vilket är mer än vad varje person får släppa ut per år i framtiden om vi ska nå klimatmålen."

Med tanke på att det görs c:a 3 miljoner charterresor i Sverige varje år, så finns det "något att jobba med", så att säga.

Saxat från www.naturskyddsforeningen.se 

Anmäl
2017-08-11 11:27 #11 av: setfree

#10 Du har rätt i att vi bör ändra vårt beteende. Det är dock inte sannolikt att det kommer att ske.

Antalet människor som har gott om pengar ökar och kostnader för resande har inte ökat speciellt mycket. Det är nog så att antalet Kineser som vill resa kommer att öka kraftigt och det är svårt att hindra. Antalet lyxbilar i kina ökar väldigt snabbt. De fanns överallt.

Ska vi göra något måste det ske på global nivå.

Anmäl
2017-08-15 11:30 #12 av: Hayabusa

#11 Precis. Att ändra ett beteende är bland det svåraste som finns. Människans natur är att sträva framåt, högre & längre - inte nöja sig med det man har. Åtminstone är det min bild jag får. Många vill att vi ska ändra beteende och exempelvis flyga mindre - "ja, förutom jag då...eftersom jag lever så klimatsmart och miljövänligt". Gäller inte bara miljön utan mycket annat som t ex att lämna blod: "Det är väldigt viktigt att andelen blodgivare ökar, fler borde lämna blod - fast just jag kan inte beroende på xyz. Vore det inte för detta, så skulle jag lämna blod. Jag vill, men kan inte...".

Anmäl
2017-08-15 13:22 #13 av: landsbygdsbo

Just därför måste vi få fram internationella regler för utsläpp per capita i de olika länderna.man skulle vi kunna straffa genom att införa miljötullar

Man skulle kunna gå in med internationella medel från dessa strafftullar och exempelvis köpa skog och undanta den från produktion, stödja jordnära och lokal produktion i tredje världen. Ja överallt där ändringar skulle kunna medföra både högre standard och ett bättre miljötänk.

Anmäl
2017-08-15 18:55 #14 av: Hayabusa

I flygbranschens försök att spara dyrt bränsle och ta miljöhänsyn forskas det nu på att driva planen med el medan de är på marken.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6755055

Anmäl
2017-08-24 13:39 #15 av: Hayabusa

"Sverige är ett litet exportberoende land. Bara skogsindustrin exporterar för cirka 120–130 miljarder årligen. Vi exporterar varor med det lägsta koldioxidavtrycket i världen. Ju mer svenska produkter som används i världen desto mindre utsläpp i världen. En miljömässig logik är därför att vi ska exportera mer svenska produkter. Det betyder mer transporter! Ja tack!

Lastbilar körs inte i onödan. Lastbilar körs inte för nöjes skull. Lastbilar är kollektivtrafik för gods. Lastbilar gynnar järnvägen. Lastbilar gynnar sjöfarten. Lastbilar gynnar handel. Lastbilar gynnar välstånd. Lastbilar gör att jag har mat, toapapper, möbler och kläder som jag behöver. Lastbilar har utsläpp.

Jo, det är den enda negativa aspekten med lastbilar. Därför måste vi jobba med att ställa om lastbilarna. Det gör vi genom att energieffektivisera så långt som möjligt, transportera mer vid varje tillfälle, till exempel med tyngre lastbilar på 74 ton. Dessutom ska vi elektrifiera vägtrafik och se till att använda biodrivmedel i så stor utsträckning som möjligt. Då minskar vi utsläppen, inte transporterna, i det fossilfria och exportberoende välfärdslandet Sverige."

http://transportnytt.se/asikten/item/2040-faktaresistens-om-lastbilar

Anmäl
2017-08-24 15:32 #16 av: kamera0710

#15 Det hade varit intressant med en källhänvisning till det där om "lägsta koldioxidavtrycket i världen".

Anmäl
2017-08-24 17:13 #17 av: Hayabusa

#16 Absolut. Dock kan jag inte bistå med en sådan, utan det är ett uttalande som  Karolina Boholm får stå för.

Info:

Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och sitter i styrelsen för Näringslivets Transportråd. Hon är civilingenjör från KTH och har varit teknikkonsult på ÅF. Hon kan följas på: www.twitter.com/skogstransport. Läs mer om lastbilar på 74 ton: www.energieffektivatransporter.se och www.74ton.nu

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.