2017-05-27 20:09 #0 av: Magi-cat

Enligt ny forskning, ledd från Umeå Universitet, kan betande renar spela en roll för att bromsa klimatförändringar!

"– Vår teori var att ett högt renbetestryck ökar albedo på sommaren genom att buskarnas höjd, utbredning och bladyteindex (LAI) minskar. Renarnas effekt på albedo och energibalans är tillräckligt stor för att vara kunna vara viktig på en regional nivå och visar att förvaltning av växtätare är ett möjligt redskap för att bekämpa framtida global uppvärmning."

http://www.forskning.se/2016/12/22/kan-rudolf-och-hans-vanner-bromsa-den-globala-uppvarmningen/

Det var ju en trevlig nyhet. (Artikeln från dec 2016)