01. Allmänt om miljön

Fiske utrotar fisken

2016-09-14 21:43 #0 av: Magi-cat

Det här var då ingen uppmuntrande läsning. Ledsen

Det pågår en massutrotning i världshaven, står det i artikeln, och människan kan jämföras med dinosauriedödarasteroiden.

Många av de största arterna närmar sig nu utrotning. Först försvinner de stora arterna och det påverkar i sin tur näringskedjan.

Vi måste välja att minska fisket!

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/massutrotning-i-varldshaven-nalkas

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2016-10-11 14:02 #1 av: Huygens

Yreksfiskarna i Sverige vill utrota säl. Påståendet är att sälen äter mer torsk än vad yrkesfiskarna tar upp, vilket är direkt lögn.

I Kanada där sälen i stort sett utrotades efter att torsken fiskats ut, återkom inte torsken. Orsaken till att torsken inte återkom, var att säl äter till 90 % sk skräpfisk som i sin tur annars äter torskyngel.

Vi har torsk i våra vatten för att säl och skarv äter skräpfisk som annars äter upp torskynglen vilket hindrar återväxten av stortorsk.

Hur enfaldig är yrkesfiskarnas riksorganisation?


Anmäl
2016-11-15 19:05 #2 av: Halvdansken

All plast i haven är ju ett jätteproblem också. 

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2016-11-21 21:06 #3 av: Huygens

Hållbar fisk kommer från hotade bestånd, pga skurkorganisationen MSC.


Anmäl
2016-11-21 21:36 #4 av: Magi-cat

Är det en skurkorganisation?

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2016-11-26 19:13 #5 av: moondancer

#3 förklara vad du menar med skurkorganisation!

Anmäl
2016-11-26 20:33 #6 av: Huygens

Det är inte säkert att jag kan det om du menar att jag måste visa att någon är en skurk som hamnat bakom lås och bom. Så enkelt går det nog inte.

.

Det är en åsikt jag har, låt oss se på saken.

Jag uppfattar MSC som sk kontrollerad opposition, och det är en organisation som i praktiken fungerar som en lobbyist. Det gör att fasaden utåt är oärlig även om den verkar bra, och jag upplever att det sk hållbara fisket är gynnande för större industrier. Det är även gynnande för fiskeindustrin när förhållandena är oklart utforskade och ibland direkt felaktigt fastslagna. Det innebär vidare att vissa externa parter som tillhandahåller personal eller finansiellt inflytande kan utnyttja MSC på samma sätt som t ex Läkemedelsverket blivit en institution som troligen kontrolleras av läkemedelsindustrin och inte verkar genom oberoende experter, se t ex Kalibers avslöjanden kring Läkemedelsverket.

Samtidigt kan MSC givetvis inte agera 100 % skurkigt, utan måste ju göra saker som ter sej gott också, men den verkliga kontrollen och styrningen tror jag kommer från ovan och jag tror inte att det är toppstyrning som görs av idealism även om enskilda medlemmar som jobbar för MSC kan vara nog så ideella.

MSC är inte skurkaktigt som t ex FIFA, men det beror snarast på att MSC inte själv hanterar stora summor pengar utan istället verkar genom att ge industriellt (storskaligt) fiske olika fördelar beroende på vem som påverkar MSC utifrån.

.

Det finns även en koppling mellan MSC och WWF, vilken inte alltid är tydlig. Jag har ett halvdåligt exempel här, där MSC/WWF båda slår mot trålfiske, en video som sedan drogs tillbaka. Det skulle kunna drabba mindre fiskeindustrier och slå ut viss verksamhet på bekostnad av att större fiskeindustrialister sedan tar över verksamheten, delvis efter påverkan från MSC.

Och pga kopplingen WWF-MSC, kan det vara värt att se på WWF, då jag upplever att en liknande bakgrund finns till WWF som till MSC, även om dokumentationen är mindre klar var gäller MSC.

WWF bildades av nazisten prins Bernhard av Lippe-Biesterfeld och av prins Philip. Den sk "naturvårdaren" och WWF-grundaren prins Philip jagade både tiger och elefant för sitt höga nöjes skull, vilket ställer WWF i ett minst sagt tveksamt sken. Prins Bernhard grundade även Bilderberggruppen, vars syfte är att styra stora delar av västvärlden utan att behöva besväras av demokratiska processer.

Och jag tycker att MSC är en del av maktpyramiden. Syftet är inte riktigt att hjälpa fisken överleva, utan syftet är att kontrollera oppositionen mot fiskeindustrin, genom att vara oppositionen. Vilket också ger en funktion som sk intressegrupp, dvs lobbyverksamhet gentemot regeringar.


Anmäl