2016-09-07 07:46 #0 av: Magi-cat

Två miljoner kissar i Mälaren och två miljoner dricker ur den.

Nu går ju dricksvattnet genom reningsverk, men dessa filtrerar inte bort kemikalier som mediciner.

Det innebär att användarna hela livet dricker små doser av hjärtmedicin och smärtstillande och allt vad det nu kan vara. (Som p-piller, kan jag tänka mig.)

Vissa av kemikalierna kan ge skador på foster.

Nu varnar Stockholms miljöchef för följderna och avråder sina egna söners gravida flickvänner från att dricka vattnet...

Han säger också att det finns tekniker att rena vattnet, men att det skulle bli dyrare.

http://www.metro.se/nyheter/miljochefen-varnar-sina-barn-for-vattnet/Objggz!06_1254-45/

Självklart måste barnen skyddas och att vattnet skulle bli dyrare är inget argument emot. Går det så måste man göra det.

edit: artikel från 2007, ser jag nu. Har det månne blivit bättre sedan dess?