01. Allmänt om miljön

Riskfyllt att manipulera klimatet

2016-04-01 07:47 #0 av: Magi-cat

Att avsiktligt manipulera klimatet för att stoppa den pågående uppvärmningen av jorden, har debatterats flitigt internationellt under årens lopp. Men geoengineering som termen lyder, har "seglat under radarn" här i Sverige. (Wibeck, biträdande professor LiU)
Och geoengineering  är långt ifrån oproblematiskt, visar en ny rapport. Vi har inte tillräckligt med kunskap om tekniken och vad den kan innebära för miljön. 

Kan vi i värsta fall hamna ur askan i elden?

Geoengineering går i korthet ut på att antingen minska solinstrålningen eller i efterhand minska växthusgaserna i atmosfären.

En metod att minska solinstrålning är att tillföra svaveldioxid i stratosfären, vilket då skulle reducera temperaturen. Det finns en hel del problem med det, t.ex. försurning av haven och påverkan på ozonskiktet.

"– Mer forskning krävs och de sociala och etiska aspekterna måste diskuteras, säger Victoria Wibeck."

citat och källa:

http://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.677459/?l=sv

Mitt personliga tyckande är att lyssna på vad rapporten säger: Det här är alltför riskfyllt!

Hjärta ""Se aldrig ned på någon om det inte är för att hjälpa henne upp." G. Schyman

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-04-02 10:30 #1 av: John G

Tänk, jag blir lite förtvivlad när jag läser sådant här.
Jag upplever nämligen att i stället för att försöka åtgärda vad som är fel, så försöker vi i stället hitta metoder för att maskera problemet.

Grundproblemet är ju att vi släpper ut för mycket koldioxid, eller växthusgaser överlag. Alltså måste ju lösningen vara att sluta släppa ut koldioxid.

Och visst, det innebär att i princip sluta använda förbränningsmotorer. Vilket markant hade reducerat vår bekväma livsstil.

Men då blir ju frågan, vill vi fortsätta leva i ett superbekvämt, överkonsumerande samhälle ett tag till?

Eller vill vi överleva på längre sikt?

Anmäl
2016-05-29 22:28 #2 av: hankans91

Oj det låter som ett galet förslag till att fortsätta med vår nuvarande livsstil. Det finns bara en lösning det är att avveckla fossila bränslen och att vi människor planterar ut skogen/regnskogen samt att vi har mer växtlighet inne i städerna. Så att vi på så sett binder mer koldioxid ner på marken istället för i luften.

Anmäl
2016-05-30 09:24 #3 av: Halvdansken

#1. " Vilket markant hade reducerat vår bekväma livsstil." Mer än så, förmodligen hade det lett till svält, krig, sjukdomar också.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2016-05-30 09:37 #4 av: Magi-cat

#3 Vi har rätt mycket av svält, krig, sjukdomar nu också. Vilar huvudet i handen

Hjärta ""Se aldrig ned på någon om det inte är för att hjälpa henne upp." G. Schyman

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-05-30 10:51 #5 av: Halvdansken

Ja, men det kommer inte att bli mindre om du förbjuder användning av olja. Då blir det katastrof på global nivå.

Skulle kanske skrivit "...mer svält, krig, sjukdomar"

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2016-06-19 13:45 #6 av: JonasDuregard

Måste säga att jag håller med Halvdansken, användningen av förbränningsmotorer handlar inte bara om bekvämlighet, det handlar om överlevnad. 

#4 Så lite mer skulle inte skada? Funderar

#0 "Mitt personliga tyckande är att lyssna på vad rapporten säger: Det här är alltför riskfyllt!"

Det är inte precis vad rapporten säger, den säger att man måste forska mer. Håller du med om det? 

#1 "Grundproblemet är ju att vi släpper ut för mycket koldioxid, eller växthusgaser överlag. Alltså måste ju lösningen vara att sluta släppa ut koldioxid."

Om det fanns ett bra sätt att fånga in koldioxiden som släpps ut, varför skulle det vara problematiskt anser du? 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-06-28 20:26 #7 av: ManU77

#6 Det finns bra sätt att fånga in koldioxid... med hjälp av betesdjur. :-)

Anmäl
2016-06-28 20:40 #8 av: JonasDuregard

#7 Det hade ju varit smidigt, men fungerar knappast. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-06-28 20:57 #9 av: Halvdansken

#8. Varför inte?

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2016-06-28 21:15 #10 av: JonasDuregard

Vi kanske kan börja med varför det skulle fungera? 

Min bild är att det möjligen kan göra en marginell nytta på precis rätt ställe under rätt omständigheter, men att det lika gärna kan göra en avsevärd skada genom metanutsläpp och så vidare. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-06-28 21:35 #11 av: Halvdansken

#10. Du har sett den där TED-föreläsningen skulle jag tro, om hur betesdjur förbättrar klimatet? 
Hur kunde jorden/klimatet klara sig när antalet betesdjur var större än det är nu? Metanutsläpp från djur... helt ärligt.  Vad med rismarker, vulkaner osv?  Gräsätare har funnits här längre än människan.  Hur kunde vi och andra däggdjur utvecklas och överleva i detta klimat som var så annorlunda från dagens? 

Nu utgår jag från att betesdjur (kor, får osv) betar, alltså inte fodras med spannmål.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2016-06-28 21:41 #12 av: JonasDuregard

#11 "Hur kunde jorden/klimatet klara sig när antalet betesdjur var större än det är nu?"

Färre människor? Skämt åsido, det där var kanske inte det bästa argumentet för betesmark som koldioxidsänka, det är knappast det enda som ändrats. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-06-30 01:03 #13 av: ManU77

#10 Det där med metanutsläpp är intressant. Den metan idisslare släpper ut kommer från att de bakterier de har i vommen bryter ner lignin. Det är alltså en biologisk nedbrytning av växtens cellväggar. Detta händer oavsett om nedbrytningen sker i vommen på en ko, eller om det sker en bakteriell nedbrytning av lignin på marken där växten befinner sig.

Gräsmarker dör om de inte betas. Om de dör på marker som utarmats på biologisk aktivitet kommer de oxidera och släppa ut koldioxid. Detta tar dock otroligt lång tid. Samtidigt som detta sker kommer den döda, men ännu stående gräsplantan hindra ny växtlighet att ta fart. Detta är anledningen till varför man bränner stora delar av Afrikas gräsmarker varje år. Detta brännande släpper dock ut enorma mängder koldioxid i atmosfären och är inte hållbart i längden. Särskilt inte då det finns andra bättre sätt, som t ex låta idisslare beta. Om gräset istället dör på marker med rik biologisk aktivitet kommer de brytas ner biologiskt och släppa ut precis lika mycket metan som om de betats av en ko.

Om gräset betas får det däremot en chans att leva vidare. Då den solfångande delen av gräset drastiskt minskat i storlek efter betning, kan gräset inte längre underhålla de rötter som växer under jorden. Först drar den upp lagrad energi från rotsystemet för att skjuta ny fart på de solfångande delarna. Sedan  stöts en del av dessa rötter bort och blir... organiskt material! Genialiskt! Gräset har lagrat kol i marken Tack Vare Betande Djur.

Marker som utsätts för betande djur behåller också i stor utsträckning sitt rika biologiska liv, vilket har till följd att metanotrofer (mikroorganismer som "äter" metan och bryter ner det till koldioxid) får förutsättningar att leva och göra nytta.

Detta var lite kortfattat varför betande djur är så oerhört viktiga om vi ska kunna vända trenden med klimatförändring, och återigen lagra koldioxid i jordarna.

Anmäl
2016-06-30 07:41 #14 av: JonasDuregard

#13 "Detta var lite kortfattat varför betande djur är så oerhört viktiga om vi ska kunna vända trenden med klimatförändring, och återigen lagra koldioxid i jordarna."

Utan en enda siffra dock. Att hålla andan har också en effekt på koldioxidhalten i atmosfären, men det är knappast ett sätt att rädda världen. 

Jag förstår att sådana här teoretiska resonemang är tilltalande, speciellt när de säger att man slipper lägga om sin egen livsstil.

Under tiden i verkligheten så är överbetning troligtvis den främsta orsaken till ökenspridning.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-07-01 00:35 #15 av: ManU77

#14 På vilket sätt är överbetning den främsta orsaken till ökenspridning? De värst ökendrabbade områdena har inte haft betande djur på dem i decennier. Att tro är en sak, att veta en annan. Du verkar tro rätt mycket.

I verkligheten har det aldrig bevisats vetenskapligt att öken skapas av för många djur. Det har heller aldrig bevisats att antalet djur är en viktig faktor i huruvida växtlighet överbetas eller inte. Man kan överbeta växter med få djur på stor yta. Man kan även låta bli överbetande med många djur på mindre yta. Överbetning har inget, eller väldigt lite, med ökenspridning att göra. Antalet djur har inget alls med ökenspridning att göra.

Du kommenterar inte gräsets förmåga att binda koldioxid i markerna med hjälp av fotosyntesen. Du kommenterar heller inte det faktum att gräs behöver betas för sin överlevnads skull. Du kommenterar inte att den metan som produceras i vommen på en ko hade producerats hur som helst om gräset bryts ner biologiskt. Inget av det jag skrev om har du kommenterat. Men på nåt sätt har jag ändå fel? Märkligt...

Anmäl
2016-07-01 07:20 #16 av: JonasDuregard

Här kan man läsa lite om forskningen som enligt #15 inte finns. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196305000054

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196398903925

"Du kommenterar inte gräsets förmåga att binda koldioxid i markerna med hjälp av fotosyntesen."

Jag skrev ju redan från början att det kan ha en viss effekt men det finns inget som tyder på att det är världsfrälsaren du vill få det till. 

Du har inte sagt något om gräsets förmåga att binda koldioxid förutom att det har den förmågan. IKEA-möbler binder också koldioxid, det betyder inte att de kommer rädda världen Glad. Du behöver visa någon slags siffror om du vill övertyga om den saken. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.