2015-05-05 10:24 #0 av: Sehvrin

"De flesta av de 16 miljömål som riksdagen har beslutat om kommer inte att uppfyllas. Det visar Naturvårdsverket rapport idag.

Rapporten visar att miljömål som tillexempel begränsad klimatpåverkan, en giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv inte kommer att nås 2020, som det var tänkt.

– Ozonmiljö är uppnått och strålmiljö är nära att uppnås, säger Lena Nerkegård på Naturvårdsverket som har samordnat utvärderingen."  Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6157122 

Det är tråkigt att höra, samtidigt som det är bra att utvecklingen åtminstone går i rätt riktning i de flesta miljömålen (nämns längre ner i artikeln). Man kan ju hoppas att denna rapport ger beslutsfattarna en spark i baken, fast jag tvivlar på att det kommer hända. Snopen