2015-01-02 17:25 #0 av: Huygens

Volvo och Scania var med och drev antimiljökartell i 14 år.

Syftet var att hindra utvecklingen av ny teknik som skulle minska miljöfarliga utsläpp. Volvo får troligen betala böter på 3,7 miljarder kr till EU, pengar som Volvo redan planerat in i budgeten.