2014-10-09 08:40 #0 av: Magi-cat

"En miljöskandal av historiska mått"!

Åke Bergman, Sven Ove Hansson och Eva Hellsten och ett antal andra forskare skräder inte orden. Regeringen måste tillsätta en haverikommission angående dricksvattentäkterna som är förorenade av släckskum.

Problemet är PFAS som tillhör kemikaliernas värstingar och långsamt läckt ut till miljön och ansamlats i dricksvattnet och nu finns i varenda människas blod. Ämnet bryts ner väldigt långsamt.

PFAS ger i djurförsök Ledsenskador på reproduktion, hormon- och immunsystem.
Epidemiologiska studier tyder på liknande effekter hos människor.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljoskandal-av-historiska-matt_3992791.svd