2014-02-17 17:26 #0 av: KimE

Samebyn anmäls för att rovdjur har tagit ca1000 renkalvar.
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/02/sameby-anmals-for-rovdjursdodade-djur/