2014-01-15 22:08 #0 av: Sehvrin

"Allt fler våtmarker har anlagts i jordbrukslandskap de senaste decennierna. Våtmarker som bidragit till att fler grod- och fågelarter kan strykas från rödlistning, visar en studie."

Det skriver ATL
http://www.atl.nu/lantbruk/v-tmarker-r-ddar-hotade-f-glar