2013-11-22 11:24 #0 av: Magi-cat

...men de är rester av bekämpningsmedel och inte upptagna i innehållsförteckningen!

Karbendazim: Cancerframkallande, hormon- och reproduktionsstörande.

Klormekvat: Reproduktionsstörande

Ditiokarbamater: Cancerframkallande, reproduktionsstörande

"Det här är bara tre exempel på vad som hittas i vår mat. I EU:s senaste tester hittades hundratals rester av olika bekämpningsmedel i maten. Vad säger svenska myndigheter om det här? Jo, att det inte är någon fara eftersom resterna oftast är under de gränsvärden som EU bedömer att en människa klarar av. Det är en förlegad syn på bekämpningsmedel.

Dels för att det inte finns säkra gränsvärden för de ämnen som är hormonstörande. Dels för att gränsvärdena är satta för ett bekämpningsmedel i taget. Ett. I. Taget. Ingen tar alltså hänsyn till att en människa ska klara av hundratals olika kemikalier från olika håll, varje dag, under en lång tid. Det oroar allt fler forskare, särskilt vad gäller effekterna på barn. 

För det handlar inte längre om enskilda larm om giftbananer, farliga meloner och barngröt med bly. Det handlar om att världens jordbruk använder enorma mängder skadliga kemikalier. Och att det är dags att våga se konsekvenserna. "

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/3-ackliga-amnen