2013-03-05 10:32 #0 av: moondancer

Hushållens aptit på ekologisk mat avtog förra året. För första gången på tio år var ökningen mindre än tvåsiffriga tal. Där­emot ökade offentlig sektor sina ekologiska inköp. Läs mer på dn.se