2013-02-08 11:20 #0 av: Halvdansken

Ett annat sätt att se på de ökade Co2 nivåerna.

Produktiviteten i den terresta biosfären har sedan 1980t (enligt satellitbaserade studier) ökat med mellan 6 och 13 % och beräkningar visar att den ökade växtligheten har medfört att landmassan globalt sett har gått från att vara en kolkälla till att bli en kolsänka.

Det har funnits många förslag till vad denna produktivitetsökning beror på. En varmare jord, längre växtsäsong, ökad nederbörd, minskad temperaturskillnad under dygnet, ökad halt av kväveföreningar, mera ljus i trädkronorna på grund av mera ljusspridande partiklar i luften och en högre koldioxidhalt är några exempel. Alla faktorer kan här och var ha viss betydelse, men den avgörande och gemensamma faktorn globalt sett är ändå den ökande halten av koldioxid i atmosfären.