2013-01-14 21:53 #0 av: Sehvrin

Företaget Unilever ska sluta använda mikroskopiskt små plastpärlor i sina skönhetsprodukter.

Skälet är att mikroplasterna anses vara skadliga för den marina miljön.

-  Det är en väldigt glädjande nyhet. Mikroplaster är ett problem som uppmärksammas allt mer internationellt. De finns i alla hav och kan tas upp av både fiskar och andra djur, säger Johanna Eriksson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs mer om detta på HaVs hemsida

 

Hejja Unilever för ett så bra iniatitiv!

Vad tycker ni om det här? Har ni tänkt på att det kan finnas mikroplaster i skönhetskrämer? Det har i alla fall inte jag, fast jag köper ändå inga, men det har berott på lathet och snålhet och inte med tanke på miljön.