2012-10-11 21:49 #0 av: Sehvrin

En vetenskaplig studie visar att konsumenter som väljer miljömärkt fisk bidrar till fler fiskar i våra hav. På tio år har fiskbestånd från fisken som följer Marine Stewardship Councils (MSC:s) regler ökat fem gånger mer än andra bestånd under samma period.

Läs mer på sportfiskarnas hemsida:

http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1137/reftab/78/Default.aspx