01. Allmänt om miljön

När skog ska huggas upphör Miljöbalken att gälla,

2012-05-01 20:38 #0 av: Coturnix

http://www.dn.se/kultur-noje/lagen-ar-en-rokrida

"Här går en medborgare på utflykt i skogen. Han ser hyggen som naggar på naturreservat, sönderkörda bäckar, dieselpölar, bortglömda oljefat. Han tar bilder och skickar till Skogsstyrelsen i Blekinge. Och får ett svar. Ett långt och personligt brev för att komma från en myndighet. Förklarande, närmast urskuldande. Den höge tjänstemannen håller med om att det är ”hiskeliga” bilder. Tro inte för guds skull att vi vill tolerera sådant. Men tyvärr … så följer ett resonemang vars andemening lyder: Vi är förhindrade att göra det vi borde.

Anmäl
2012-05-01 21:17 #1 av: Coturnix

Personligen undrade jag också. Skulle inte stenmurar skonas? Bäckarna förses med ridå, för vilt och fåglar? Märkliga träd med stort intresse för fåglar besparas?

Och varför rök hasselbestånden? De som gav mogna nötter och inte alls var till hinder för skogens växande?

Ja inte vet jag. Jag vet bara att det inte alls skedde som det var "sagt" att det skulle ske.

Anmäl
2012-05-03 17:41 #2 av: KimE

Frihet under ansvar var den stora förändringen i svl från1993 det skulle inte finns någon "skogpolis" nå mer.

Avverkningar behöver inget tillstånd bara en anmälan ss kan besluta om samråd eller förbud om det finns skäl.

Miljöbalken är alltid överordnad skogsvårdslagen då de överlappar.

Regeringen ger för lite pengar till lagtillsyn så skogskonsulenterna får göra det man får pengar för eu rådgivning och uppdragsverksamhet.

SVL har så låga krav att man inte vill prata om dem utan om en rådgivningsnivå. Lagen är utformad så att man inte på ett enkelt sätt kan bedöma om den följs så då blir det få åtal också. Det är svårt att bevisa hur träden sett ut och vem som har ansvaret för att de avverkades.

Domstolarna prioriterar inte brott inom skogen så många fall preskriberas innan rättegång.

Anmäl
2012-05-08 19:34 #3 av: Sehvrin

Ytterligare en del i samma artikelserie: http://www.dn.se/kultur-noje/motorsagsmassakern-det-finns-alternativ-men-lagen-kraver-kalhyggen

Den här gången handlar det om den vansinniga svenska modellen där allt uttag förutom kalhygge är olagligt.

Är det inte dags att göra något åt det svenska skogsbruket så att faktiskt produktion och biologiska värden kan gå hand i hand? Borde inte kvalitet gå före kvantitet i många fall? Att visa mycket större naturhänsyn än vad som krävs borde inte vara olagligt. Det är lite som att vi skulle förbjuda industrier att miljöcertifiera sig (för då krävs det åtgärder långt över det lagen kräver) eller att inte tillåta ekologisk odling. I min värld är det helt obegripligt att vi kan behandla skogen så illa. Det är synd att större delen av Sverige inte är täckt med skog: Den är täkt med trädplanteringar.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl
2012-05-21 17:49 #4 av: Magi-cat

Jo det är verkligen dags!

Eftersom "den svenska modellen" inte förmår skydda oersättliga värden måste man göra något åt den!

Om domstolarna inte gör sin medborgerliga plikt måste man ändra något! Väcka beslutsfattarna om de sover! Se till att lagarna ändras så de faktiskt skyddar!

Det är valår i år.....

citerar #3:  I min värld är det helt obegripligt att vi kan behandla skogen så illa.

Peace

Anmäl
2012-05-26 10:30 #5 av: KimE

Skogsvårds lagen är faktiskt ändrad(2010?) så att blädning är tilllåtet om det kan anses främja beståndet.

Men blädning är en avverkningsmodell som inte är till för att främja naturvärden i de flesta fall så sänks tillväxten betydligt och man byter ut tallskog mot gran på längre sikt. Det nybildas mindre död ved och gamla naturvärdesträd än vid ett modernt certifierat trakthyggesbruk.  För mossor och vissa kärlväxter är det en fördel med hyggesfritt skogsbruk.

Blädning och dimentions huggning användes fram till 60talet och gjorde att skogarna var glesa och virkesfattiga.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.