07. Biologisk mångfald

Honung

2012-02-01 22:59 #0 av: Coturnix

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4942649

Honung ett vapen i kamp mot "sjukhussjukan"

"Vi VET, vi har länge "vetat" Bin lever i en farlig värld, i ett icke ekologiskt samhälle. Det vet vi. Bisamhällen drabbas av hemska sjukdomar och riskerar att dö ut. Det vet vi också. Men varför? Kan det vara så hemskt att vi aktivt försöker ta död på bin? Kan det vara så illa? Och varför? Varför skulle "vi" vilja ta död på viktiga resurser? Varför skulle vi aktivt förhindra viktiga pollinerare? Varför? Ingen kan ta patent på honung. Men vi kan utrota möjligheten? Möjligheten till att bin producerar honung....och pollinerar växter..."

Anmäl
2012-02-05 19:38 #1 av: Bjornen

Det är ingen hemlighet att honung innehåller mycket inhibiner, som har stor verkan mot olika sjukdomar. Därutöver kan det finnas propolis också som också har sjukdomshämmande effekter.

Många kemikalier som används i jordbruksproduktion är inte klassad som bifarlig, då de inte dödar dem via direktkontalt. Däremot är många bekämpningsmedel farliga om de får det i sig. Bifarliga bekämpningsmedel får användas nattetid, då bina inte flyger. Däremot kam de finnas i daggdroppar som kan inhämtas av bina för egen förbrukning eller för att tas hem till kupan. Vattenhämtningens risker har inte beaktats. Möjligen kan även spridning av olika konstgjorda göselmedel vara en risk för bina och deras bvattenförsörjning. Normalt föredrar bina lortigt och kväverikt vatten istället för rent vatten.

Man vet också att bina påverkas mycket av olika magnetfält. Kupor som står under större kraftledningar innebär att deras reaktioner förändras starkt och det är vanligt att de begår gemensamt självmord.

Bina dansar för att beskriva var goda nektar eller pollenkällor finns. Deras beteende kan påverkas genom olika mänskliga aktiviteter.

Under senare år har de drabbats av varroakvalster, som är en parasit som sätter ner deras motståndskraft. Detta också genom mänsklig inblanfning. Biarten indiska bin har länge levt med varroakvalster och deras levnadsförhållande har gjort att de kan leva tillsammans. När sedan det europeiska biet odlades i områden med varroa, spred sig kvalstren även till dem. Det europeiska biet har en annan samhällsstuktur och beteende som gör att de dör ut utan mänsklig hjälp. De nödvändiga medicinskas behandlingarna kan också ha påverkat binas levnad och stressar dem ytterligare.

 

Anmäl
2012-02-10 21:33 #2 av: Vandraren

Bara i USA beräknas värdet av pollinering ge skördar till ett värde av 40 miljarder dollar årligen enligt http://www.aibs.org/ American institute of Bioligical Science. GMO-grödor resistenta mot Monsantos Roundup behöver vad jag förstår inte insektspollinering. Tvärtom tycks vildbin undvika GMO-växter. http://www.organicconsumers.org/articles/article_3665.cfm

GMO-förespråkarna kan möjligen förklara det med att man försöker göra växterna ointressanta för bin så genmaterialet inte skall sprida sig till de "vilda" (naturliga) kusinerna men troligare är att man vill förvissa sig om att vara oberoende av bin. Samtidigt som man köper upp eller stämmer fröföretag som försöker sälja ekologiskt frö och stämmer odlare som får in GMO-grödor på sina marker när det naturliga i min rättssyn vore att GMO-företaget ( oftast Forage Genetics, ägt av Monsanto) betalade skadestånd för att ha kontaminerat, förorenat den ekologiska odlarens mark..http://www.cornucopia.org/2011/08/farmers-to-monsanto-save-our-seeds/

Om världens bin dog ut skulle till slut nästan endast patenterade GMO-grödor kunna odlas och föda jordens befolkning. Vore det inte en affärsidé att drömma om? För vissa.

 

Anmäl
2012-02-11 00:48 #3 av: Bjornen

Jag sympatiserar inte på något sätt genmanipularade växter, annat än planerad förädling och urval. Egentligen är det också genmanipulation men på ett snällt och försiktigt sätt.

Begreppet vildbin bör man inte använda eftersom bin förekommer både som samhällsbyggare (huvudsakligen odlade) och solitärbin (endast vilda).

Alla gräs är vildpollinerande och därigenom påverkas våra sädesslag inte alls om det finns pollinerande insekter eller inte. Roundup är ett ogräsmedel som dödar tvåhjärtbladiga arter men påverkar inte gräsen och därmed inte sädesslagen. En del av genmanipulationerna syftar att göra vissa tvåhjärtbladiga växter motståndskraftiga mot rounup. Men genmanipulationer bedrivs också för att minska växternas frostkänslighet. Det borde kunna räknas som en ärligare genmanipulation, som jag ändock är motståndare till.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.