2012-01-12 14:31 #0 av: Sehvrin

"Tre miljoner människor blir stadsbor varje vecka. Med snabbt växande befolkning, som kräver mer och mer vatten, och klimatförändringar som förväntas öka frekvensen och intensiteten i extrema väderhändelser, måste företag förbereda sig för de ekonomiska och affärsmässiga riskerna förknippade med vatten. Och regeringar kan inte längre stå bredvid och titta på."

Läs mer på Svenska Dagbladets hemsida

Vad är era tankar om detta? Tror ni att städerna kommer klara av att växa? Kommer man lösa problemet med vattenförsörjningen på ett hållbart sätt?