07. Biologisk mångfald

Gödsling av skog

2011-11-01 15:06 #0 av: Sehvrin

"Användningen av konstgödsel inom det svenska skogsbruket har ökat med över 200 procent på tio år. För att träden ska växa bättre spreds kvävegödsel på 80 000 hektar skog förra året. Detta trots att både blåbär, lingon och andra arter i skogen skadas." Detta rapporterar Ekot idag.

Läs mer på Sveriges radios hemsida

 

Vad tycker ni? Bör vi fokusera mer på produktion i våra produktionsskogar eller ska vi även i dem ta hänsyn till den biologiska mångfalden?

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl
2011-11-03 01:20 #1 av: Fridaybrew

Har man ingen skördning av de övriga tillgångarna i skogen så ser jag inte problemet som så stort med gödning för att få ut mer av sin produkt.

Anmäl
2011-11-06 07:37 #2 av: KimE

Självklart så ska man ta hänsyn till mångfalden skogen som gödslas är produktions skogar hänsynsområden gödsas inte. Blåbär och lingon är främst drabbade av att träden står tätare, bärriset var gynnat av dimensionhuggningar i äldre skogsbruk. På 10års sikt har gödslingen ökad men på 60t gödsade man 3 gånger så mycket som idag.

Anmäl
2011-12-03 17:14 #3 av: Sarah

Jag ser ett jättestort problem med att använda konstgödsel och på så sätt tillföra ännu med näringsämnen i mark och vatten. Kvävet är ett enormt miljöproblem som orsakar övergödning, försurning och växthusgasutsläpp. Gödningen tas inte bara upp av skogens träd, utan läcker ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Östersjön äv övergödd med död botten på många ställen, en stor del av våra insjöar är övergödda, det går inte att bada pga algblomning och det påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Anmäl
2011-12-03 23:42 #4 av: KimE

Ja kväve kan orsaka övergödning, försurning och växthusgas utsläpp men gödsling i skogsmark gör att det finns större tillgång av förnyelsebar energi och råvaror. Växande skog förbrukar koldioxid och fungerar som en kolsänka. För att motverka försurning kan man plantera lövträd. Gödsling gör dessutom att man kan öka produktionen i skogar med låga naturvärden och samtidigt bevara områden med höga naturvärden utan att stänga industrierna.

Anmäl
2011-12-04 07:34 #5 av: Bjornen

All kvävegödsling både i skog och åkermark påverkar olika större eller mindre organismer. Lättlösliga kvävegödselmedel skadar många av de naturliga kvävefixerande processerna. Det är i första hand olika kvävefixerande bakterier som skadas eller dödas.

När det gäller skog så är trädens symbios med olika svampar som skadas. I vissa fall finns även frilevande kvävefixerande bakterier i dessa symbioser. Dessa olika samband är mycket dåligt kända.

Anmäl
2011-12-04 12:53 #6 av: Sarah

Skog som kolsänka gäller ju om den får stå. Växande träd tar upp kol, men desto fortare de växer, desto fortare är det kolet ute igen. Så på det stora hela spelar det ju ingen roll. Konstgödsel + hållbarhet är helt enkelt en ekvation som rimmar illa.

Anmäl