2011-06-29 21:43 #0 av: moondancer

Region Skåne tar täten i Sverige med bred satsning på lustgasrening

Idag presenterades ett nytt system för lustgasrening på förlossningen vid CSK Kristianstad. Anläggningen renar den utgående gasen upp till 99 procent och anläggningen är den energisnålaste i sitt slag i världen. Region Skåne är först med att ha beställt reningsanläggningar till samtliga sjukhus där förlossningar förekommer. Reningsanläggningen vid förlossningen på CSK har kostat omkring tre miljoner kronor, vilket till största delen bekostats av Region Skånes centrala medel. Lustgasen skadar miljön
Lustgas är det vanligaste bedövningsmedlet vid förlossningar i Sverige, och används även vid narkos vid operationer. När gasen andas ut lämnar den kroppen oförändrad. Flera landsting har nu, som ett led i klimatarbetet, börjat arbeta för att minska utsläppen och användning av lustgas. Lustgas är en kväveförening som hör till de mer aggressiva växthusgaserna. Lustgasen är en liten utsläppskälla jämfört med koldioxiden, men den har 300 gånger större klimatpåverkan.Läs mer av den intressanta artikeln på www.skane.se