2011-06-16 20:38 #0 av: moondancer

Sista varningen till den svenska regeringen från EU-kommissionen – ändra vargpolitiken nu!

Trots vissa insatser har Sverige ännu inte anpassat sin politik för att skydda hotade vargar till EU:s naturskyddsregler. Efter rekommendation från EU:s miljökommissionär Janez Potočnik har kommissionen därför beslutat att skicka ett så kallat motiverat yttrande till Sverige och uppmana landet att ändra sin vargpolitik. Sverige har två månader på sig att rätta sig efter reglerna. Om man inte gör det detta kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Läs mer på naturskyddsföreningen.se