2011-05-22 20:04 #0 av: Halvdansken

Från Sydsvenskan:

"En analys av kostnaderna för och nyttan av planen som klimatekonomen Richard Tol gjorde 2010, visade att den årliga prislappen skulle hamna på runt 210 miljarder euro. Genom att köra planen i en klimatekonomisk modell (Rice) avslöjas att åtgärderna skulle minska temperaturökningen med bara 0,05 grader mot slutet av århundradet."

Bjørn har skrivit en del intressanta böcker om just förhållandet kostnader och effekt.