2009-03-26 12:36 #0 av: Tom-B

KRAV främjar ekologiskt

KRAV arbetar med att på olika sätt främja ekologisk produktion och konsumtion, bland annat genom regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och information.

KRAVs verksamhetsidé innebär att verka för en ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror från ekologiskt jord- och vattenbruk samt fiske.

KRAVs namn och märke är registrerade varumärken.

KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. KRAV drivs i formen av en ekonomisk förening med 27 rikstäckande medlemsorganisationer. Kansliet ligger i Uppsala där 12 anställda arbetar.

KRAV-märket är en del av lösningen

KRAV-märket är Sveriges mest kända symbol för ekologiskt producerad mat. När KRAV-märket sitter på ett livsmedel visar det att produktionen har skett på ett miljövänligt och etiskt vis. Det innebär en växtodling utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. En växtodling som skonar våra vattendrag från onaturliga kemikalier och som befriar bönder i fattiga länder från farliga bekämpningsmedel. Det innebär också en djurhållning som är anpassad efter djurens naturliga behov och en livsmedelsförädling utan konstgjorda tillsatser.

KRAV-märkt mat är naturligt hälsosam. Det är mat som har fått växa och mogna på sina egna villkor. Frukt och grönt som har fått växa i bördig matjord, utan stress. Det är mat som ska vara så ärlig som möjligt, utan syntetiska smakämnen, sötningsmedel eller härdade fetter. Varje KRAV-märkt produkt bär dessa mervärden. Därför ger det en skönare och sundare känsla att laga mat med KRAV-märkta råvaror.

Alla bönder, livsmedelsförädlare, fiskare, butiker och restauranger som arbetar efter KRAVs regler är medlemmar i en global familj. Det är en familj som tillsammans med alla medvetna konsumenter verkar för en ökad produktion och konsumtion av ekologisk mat i hela världen - en familj som är en del av lösningen.

Vill Du läsa mer, gå in på Länkar i lisrten ovan, där hittar Du en direktlänk till KRAVs hemsida.

//Tom