07. Biologisk mångfald

Köttproduktionen och Miljön

2009-03-30 17:28 #0 av: Tom-B

Det har uttalats önskemål om att diskuttera Köttindustrin och Miljön. Jag har bara en viss erfarenhet av produktionen av kött, d v s djuren till slakt.

Jag vill först och främst säga, att jag ämnar inte ge mig in i en debatt om Vegetarian eller inte Vegetarian. För mig är det mer en livsstilsfråga. Men man skall i all produktion och verksamhet ha ett miljöperspektiv.

Drygt hälften av det nötkött vi äter kommer från våra mjölkraser, kor som inte mjölkas längre, tjurar, stutar och kvigor.

Drygt hälften av nötköttet importeras också, mest från Irland, därefter Tyskland, Danmark och Brasilien.

Någonting strax under 10% av nötköttet är ekologiskt producerat, vilket innebär vissa krav på miljötänkande i produktionen.

Försäljningen av svenskt nötkött har ökat något senaste år.

Sedan 1970-80-talet har Sveriges köttkonsumtion nästan fördubblats. På samma gång, eftersom djur genom avel och utfordring blir effektivare, har antalet djurindivider i Sverige minskat och minskar succesivt. Så där är väl de svenska bönderna i någon mån miljövänliga.

Nötkreatur ger ett visst metanutsläpp. Man uppskattar att kött- och animalieproduktionen ger ett utsläpp på ca 19% av växthusgaserna. Man bör dock minnas, att vill vi ha det svenska öppna landskapet kvar, behöver vi ha betande nötkreatur. Redan nu har en stor del av kulturlandskapets ängsmarker växt igen eller beskogats.

Svensk köttproduktion är också omgärdat av betydligt fler föreskrifter och restriktioner än de länder vi importerar ifrån. Nöt från importerade länder produceras på ett för svenska förhållande olagligt sätt. Och har det i dessa länder ett betydligt mindre behagligt liv. Så det är inte undra på att det svenskproducerade köttet är dyrare i butik.

 //Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-03-30 17:51 #1 av: Zenrin

Skogskövlingen innebär fler torrperioder och att översvämningarna ökar, men skövlingen av regnskogen har också en direkt påverkan på växthuseffekten. Ju mer regnskog som skövlas, desto mer utsläpp och desto mindre regnskog som kan ta upp den koldioxid som redan finns. Mellan 10 och 30% av koldioxiden i atmosfären beräknas komma från regnskogsskövlingen.

Om skogarna brinner får det också betydelse för klimatet, bl.a. genom att
vegetationen innehåller stora reserver av bundet kol. Under de anlagda skogsbränder som drabbar Sydostasien och Latinamerika varje år, frigörs det här kolet i form av koldioxid, som därmed ökar i atmosfären, tillsammans med rökens fasta partiklar. Det finns starka skäl att anta att de här skogsbränderna bidrar till växthuseffekten.

Den globala boskapsuppfödningen och animalieproduktionen ger större skador på klimatet än vad bil-, flyg- och båttransporterna gör tillsammans. Animalieproduktionen är också en av de tyngsta orsakerna till en rad andra miljöproblem.

Orsaken är en kraftigt ökad konsumtion av kött i kombination med att en större del av jordens djur föds upp på moderna djurfabriker. Istället för att äta gräs och annan naturlig föda, får djuren till stor del ett ensidigt foder som främst baseras på bl.a. soja och majs. Det fodret slukar mycket fossila bränslen vid odling, förädling och transport. Dessutom bidrar inte minst sojaproduktionen i Brasilien till avverkning av regnskogar vilket frigör ytterligare koldioxid.

Utsläppen av koldioxid står för mer än hälften av människans bidrag till växthuseffekten. Djurproduktionen står för 9 procent av de globala koldioxidutsläppen. Med utsläppen av metan och lustgas inräknat blir växthuseffekten motsvarande 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Lustgas uppges vara 296 gånger skadligare än koldioxid. Metan är 23 gånger kraftigare än koldioxiden. Metanet kommer främst från matsmältningen hos idisslande boskap. Lustgasen - en kväveförening - uppstår till stor del i allt gödsel som efterlämnas.

Räknade per capita är koldioxidutsläppen lägre i Sverige än i många andra industriländer. Jämfört med u-ländernas koldioxidutsläpp är dock utsläppen i såväl Sverige som övriga delar av den industrialiserade världen mycket stora.

Anmäl
2009-03-30 18:10 #2 av: Tom-B

Allt ovanstående, plus om vi vill behålla vårt öppna landskap, talar väl för att produktionen av svenskarnas konsumtion av nötkött bör göras här hemma och av typ ekologiskt. Och i Sverige är vi förhållandevis duktiga på detta, men kan naturligtvis bli ännu bättre.

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-03-30 18:13 #3 av: Zenrin

#2 Vi bör nog minska vår köttkonsumtion en aning också.

Anmäl
2009-03-30 20:11 #4 av: Coturnix

...eller inte. Detta är då en mycket komplex fråga. Vad vi främst vänder oss emot är den industrialiserade djurhållningen och därmed foderfabrikationen och konstgödningen och allt vad det innebär.

Det här är bara enkla tankar som uppkommit i samband med omläggning till lågkolhydratkost;

Med tanke på vilken väldigt liten mängd varor jag hanterar för nu.

I affären; ratar jag samtliga diskar utom kött, fisk ,ägg och mejeri, av mejeridisken endast mjölk, smör, grädde och meze. Med tanke på vilka resurser som krävs för att producera resten av utbudet i affärerna så känns min konsumtion minimalt tärande på jordens resurser i proportion till hur det var innan. (Den flyg/båt-transporterade frukten tillexempel)

En annan liten kurios tanke är den med metangas. En människa som inte vräker i sig kolhydrater borde inte var så belastande i det avseendet heller?! Så frågan är om inte det kompenserar för djurens metanproduktion i längden? Ingen ifrågasätter människans metanproduktion?

 

Anmäl
2009-03-30 22:07 #5 av: Zenrin

#4 fast köttkonsumtionen är ju värre för miljön än vad vegetabilier är. man kan inte bara tänka vad det förstör här i sverige utan man måste se det stort över hela världen. visst om man köper kött från närbelägna gårdar som är ekologiska så kan man dra ner utsläppen en aning.

sen kan man nog inte jämföra människans pruttar med kossor. det är ju något med idislare att dom producerar mycket mer metan i magen med sina fyra magar.

Anmäl
2009-03-30 22:55 #6 av: chik

Någonting strax under 10% av nötköttet är ekologiskt producerat, vilket innebär vissa krav på miljötänkande i produktionen

En fråga från mig som inte fattar dessa olika namn.

Ekologiskt kött!!Vad menas med det?

 visst om man köper kött från närbelägna gårdar som är ekologiska så kan man dra ner utsläppen en aning

-Hur tänker du när du skriver så.?

-Du har ju transporten till slakteriet.

    Lena en som är i lära.

 

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2009-03-30 23:04 #7 av: Sehvrin

#4 Djur ska också ha foder som ibland transporteras långt, tex så ingår sojabönor i visst kraftfoder. (och sojabönor kan användas till människoföda också, så om man ser på det på det sättet så är djuren ett "onödigt" led i matproduktionen om man vill värna om miljön) Sen tär havsfisket en hel del på våra hav (se mer här)

Sen finns det ju fördelar med att äta kött också, som om man äter kött som kommer från svenska naturbeten så hjälper det ju till att hålla landskapen öppna och det bevarar den biologiska mångfalden.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl
2009-03-30 23:47 #8 av: Tom-B

#6. Om Du går upp till listen ovan har Du en knapp som heter Länkar. Klicka där så hittar Du en länk Ekologisk produktion. Klicka där så får Du veta "allt".

I korthet går det ut på att man ställer extra krav på djurvänlig och miljövänlig produktion.

Det mesta vi gör, och det våra husdjur gör, påverkar vår miljö på något sätt. För det mesta är det nog i negativ riktning på miljön. Bara det att det väl sällan är positivt med en för stor population koncentrerad på liten yta. Men i vårt miljöarbete måste vi väl hela tiden väga för och nackdelar för miljön respektive oss själva. Annars skulle vi väl skrota bilen på studs.

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-03-31 00:20 #9 av: Coturnix

Nu väljer jag att göra exemplet i liten, lokal skala för kanske göra det mer begripligt.
Jag har fem hönor och en tupp. För att de ska överleva  vintern så måste jag odla korn och havre till dem. För att det ska bli en bra skörd på det och inte jorden ska bli utarmad och förstörd så måste jag växelodla. Men jag måste ju också göda kornsådden?! Det gör jag genom att ösa ur hönshuset.

Hur odlar man vete utan att tillföra näring?

Det är bara ett litet exempel. Och jag har inte sagt annat än att det hela är synnerligen komplext.

Icke förty så verkar det knasigt för mig att odla sojabönor, grönsaker och frukt och transportera det runt hela jordklotet. Likväl som att odla fisk i Norge och skicka den till Kina för att rensas och förpackas och skickas tillbaka. Importera mjöl och baka bröd som ska transporteras över hela Sverige.

Eller odla spannmål med konstgödning för att tillverka drivmedel.

Jag tänker att det inte är så enkelt att om vi bara slutade helt med djurhållning så vore världens matproblem lösta.

Eller det kanske det vore?

Anmäl
2009-03-31 00:25 #10 av: Sehvrin

#9 Jag tror inte på att sluta äta kött helt och hållet. Däremot tror jag på en minskad köttproduktion och mer lokala kretslopp. Som det ser ut nu är ju kretsloppet i många fall globalt, om man ens kan kalla det kretslopp.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl
2009-03-31 00:36 #11 av: Tom-B

Vi har ett lokalt problem i Skåne.

Några livsmedelskedjor, Coop, Netto och CityGross, har valt att sluta med det mesta av inköp från Skånemejerier. I stället köper man mesta mejerivarorna från Arla. Egentligen Mellansvenskt/Danskt mejeriföretag. Alltså väljer man bort närproducerat, antagligen för snöd vinnings skull. För företaget, inte för bonden.

Arla hävdar visserligen att de har mjölkleverantörer i Skåne. Det är bara det att den mjölken transporteras till Jönköping för att processas, och sedan tillbaka till Skåne.

Samtidigt pressar man avräkningspriset till mjölkproducenterna i mellansverige, tror de har sänkt priset 3 ggr under hösten, och då får de väl pengar över för att slå sig in i Skåne.

Nå, det är väl bra att Arla pressar priset. Men nu är priset till bonden så lågt att varje liter producerad mjölk ger mindre än vad kostnaden att producera är. Därför lägger fler bönderna av med att producera i allt snabbare takt. Och tyvärr är det så att man permiterar inte kor ena dan, och återanställer nästa. Är det slut så är det.

Och jag undrar i mitt stilla sinne vad konsumenten sen får betala när Arla har monopolet från Mälardalen och söderöver till och med Danmark. Jag tror inte det blir billigt.

//Tom

 

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-03-31 01:12 #12 av: Tom-B

Jag vill gärna förtydliga. Det är inte Arlas agerande att försöka konkurera ut en konkurent, och möjliga priser i framtiden, jag ville diskutera här. Det är den onödiga transporten, och kanske främst Coops agerande eftersom man framhåller sin affärsidé att vara miljövänlig. Coops och de andras agerande medför färre kor i närområdet och längre transporter även på köttsidan.

Nu är det nattadax för undertecknad.

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-04-01 10:44 #13 av: rifla

Det är ju det som är lite roligt för jag har många bekanta som är vegetarianer och klagar över att det är dyrt och att de inte kan få ha ett eget land. men jag har massor med mark och erbjöd dessa att odla sina och hjälpa mig med mina. men helt plötsligt så kom det för nära och gick att avhjälpa. Då var ingen intresserad för de bor i stockholm och kan inte komma hit. Är det inte lite konstigt att de som verkligen vill förändra för liv och grödor som har viljan bor i storstäder där de kan sitta och prata i grupper och hjälpa till. Men ite att göra det fysiskt.

Nu klagar jag inte på aktivisterna för de hjälper allt till på sitt vis, men om de får möjligheten att göra det praktiskt varför inte ta chansen. ska prata med dom under veckan igen.

Att sluta äta kött kommer aldrig att hända här i våran fam där vi jagar och äter det. gör våran egen korv och chark.

Men svårare kommer det att bli när moment utifrån ser till att inget vilt finns att jaga snart.

efter helgen ska jag ha tagit reda på vad det kostar i kväve och annat för att odla grönsaker och grödor kontra köttproduktion.

Anmäl
2009-04-01 11:46 #14 av: Zenrin

#11 Vi har samma problem här i jämtland. Arla konkurerar ut Milko och de jämtländska bönderna går omkull. Många företag har börjat sälja Arlas produkter mer och mer samtidigt som bönderna faller en efter en.

#13 Du får det att låta som om alla vegetarianer är stockholmfjollor som trivs bäst i storstan med en Latte i handen på ett trendigt kaffé på söder. Det är väldigt långt ifrån sanningen ska jag säga dig.

Att köttindustrin är skadlig för miljön vet alla nu för tiden och det finns inte allt för mycket mer att göra än att kravmärka produktionen, ändå är den mycket skadlig. Självklar kommer det ett tag till finnas lobbyorganisationer som hjälper företag som Scan att lura folk att kött inte är så farligt och de klassiska argument som "människan har alltid ätit kött, vi måste ha massa kött annars dör vi juh...". Här har ni en bra sida om detta. Informationen på sidan är hämtad från FN.
www.klimathotet.net

 

Anmäl
2009-04-01 11:47 #15 av: Zenrin

Nehepp... den funkade inte. Nu då...

http://www.klimathotet.net/

Anmäl
2009-04-01 12:27 #16 av: Coturnix

"Orsaken är en kraftigt ökad konsumtion av kött i kombination med att en större del av jordens djur föds upp på moderna djurfabriker. Istället för att äta gräs och annan naturlig föda, får djuren till stor del ett ensidigt foder som främst baseras på bl.a. soja och majs. Det fodret slukar mycket fossila bränslen vid odling, förädling och transport. Dessutom bidrar inte minst sojaproduktionen i Brasilien till avverkning av regnskogar vilket frigör ytterligare koldioxid."

Steg ett vore ju då helt uppenbart att alla boende i Sverige omedelbart vägrade att köpa/äta något annat kött än det som producerats i Sverige och endast EKO kött med den innebörden att de äter inhemskt producerat foder det vill säga hö?

Fick vi sedan bort den uppenbara skräpmaten, produkterna och skräp kemikalierna från marknaden tror jag att vi hade mycket att vinna.

Ska jag som enskild konsument ta ett miljöansvar så tror jag inte det ligger i att exempelvis köpa eko honung och frukt och grönt och kött från andra sidan jordklotet?

En lösning på utsläppen från de hemska djurfabrikerna vore ju att åtminstone ta hand om gasen. Ja menar om djuren ändå aldrig får gå utanför dörren borde väl även utsläppen kunda hålla sig inom fabriken.

Anmäl
2009-04-01 12:47 #17 av: rifla

#14 där har du absolut fel att jag tycker och tror. min lillasyster är en av dom tillsammans med sina vänner som jag respekterar mycket.

Anmäl
2009-04-01 13:21 #18 av: Zenrin

#16 Men det finns problem med ekologiskt kött också. Exempelvis så får man inte ge djuren antibiotika och diverse kemikalier som ska förhindra att köttet blir dåligt. Typ som ämnen som förlänger bäst före -datumet. Sen tycker jag inte att vi ska sträva efter att ha djuren inomhus året om. usch och fy. det är levande varelser vi pratar om.

Anmäl
2009-04-01 15:07 #19 av: Tom-B

#18. Men det är just utevistelse som både Ekologiskt och Krav har som en del i sina bestämmelser.

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-04-01 15:19 #20 av: Zenrin

#19 ja. jag har inte sagt något annat.

Anmäl
2009-04-01 15:22 #21 av: Halvdansken

#16, håller fullständigt med dig. Själv äter jag kött från en gård i närheten där jag bor. Gräsbetes kött, ekologiskt.

#18. Vad är problemet med att vi INTE får ge antibiotika? Pag allt onödigt bruk av antibiotika kan vi inte längre bota vissa sjukdomar. 

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2009-04-01 15:29 #22 av: Zenrin

#21 det är bra att man inte ger antibiotika. jag hävdar inget annat. men i stor skala så blir det ett problem eftersom köttet kan bli dåligt. Det kan också hända att te.x en hel ko måste "slängas" för att köttet inte är tillräkligt bra. Men så länge man har småskalig produktion av köttdjur så är inte det något problem vad jag vet iaf :)

Men ni som säger att ni äter kött från de små, ekologiska gårdarna, äter ni bara kött från dessa? Dom som inte har tillgång till de köttet, vad ska dom göra?

Anmäl
2009-04-01 15:54 #23 av: Halvdansken

#22, Jepp, det är du det som är problemet. Vad ska de göra som inte har en sån gård runt hörnet?

Vår slaktare har "allt" ekologiskt kött (gris, nöt, lamm, kyckling) så vi klarar oss. Det enda jag kan tänka mig är att om man handlar hos dem, så kan de utöka, och sälja till tex större kedjor.

I Danmark, där jag bor, finns det fortfarande riktiga slaktarbutiker  där de säljer närproducerat. Tycer att det är lite, lite mindre industri över maten här, även inne i städerna. Fler små matbutiker som just slaktare, fiskaffärer, bagare, grönsaker osv.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2009-04-01 16:07 #24 av: Zenrin

Jag tror inte direkt på att utöka de småskaliga gårdarna. snarare att starta fler småskaliga gårdar. Stora företag har alltid en tendens att tappa sina grundverderingar. Men jag tror på en kombination: ät mindre kött, men när du gör´t så ät ekologiskt och närproducerat..

Anmäl
2009-04-01 17:03 #25 av: rifla

var i tyskland under helgen och besökte ett ekologiskt slakteri med egen chark och korvtillverkning, precis så som jag själv vill göra här hemma. men jag vill inte slakta det kan jag ta från grannen men det andra kan jag och vill göra. har gått en kurs i småskaliglivsmedelstillverkning och jag är mer än nöjd.

En granne till mig startar nu ett ekolokiskt och biodynamiskt glasstillverkning. Det om något ska bli spännande.

vi har flera "gröna gårdar" runt omkring oss här för kor och får. väntar på ett riktigt hönseri också nu.

sen ligger vi i startgroparna för ankor och även vildfasaner. vi försöker att bli självförsörjande i den mån det går med både ägor och skog.

BACK TO BASIC

Anmäl
2009-04-02 12:54 #26 av: Tom-B

Se inlägg #11.

Nu har vi fått svart på vitt. I morse stod chefen för Solidar (ett lokalt Konsumföretag i Malmöregionen) i TV och talade om att Arla säljer sin mjölk 50 öre billigare än Skånemejerier.

Arla har alltså sänkt avräkningspriset till sina leverantörer för att kunna konkurera ut Skånemejerier, och tydligen på andra platser också.

Se´n har vi bara Arla och långa transporter. Miljövänligt?

Vore intressant om någon i Malmö kan kolla om vi konsumenter kan köpa Arlas mjölk drygt 60 öre billigare (inkl momsen). Eller att priset på mjölk sänkts i motsvarande grad.

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-04-02 13:05 #27 av: Zenrin

#26 väck folket. Som jag sa tidigare så har vi samma problem med Arla här också. Detta har startat en ganska massiv bojkottskampanj av Arlas produkter här i jämtland. Många vill helst se milko som mejerileverantör, eller Norrmejerier. Lidl har ju sin tyska mjölk också som har ett väldigt långt utgångsdatum. Jag har aldrig och tänker aldrig köpa dessa produkter.

Anmäl
2009-04-02 13:07 #28 av: Zenrin

http://svt.se/2.22620/1.1505548/at_ekologiskt_-_spara_pengar?lid=puff_1505555&lpos=rubrik

Anmäl
2009-04-02 16:50 #29 av: JAUS

Viltkött är klimatneutralt. Ägg är en bra ersättning för kött.

Anmäl
2009-04-02 17:09 #30 av: Bjornen

I höstas slutade Arla att samdistribuera sina produkter med Milko och redan då var väl detta avtal på gång. Så nu levereras Milkos produkter med en bil och Arlas produkter med en annan bil. Vissa produkter har utvecklats av olika mejerier och vi kan acceptera vissa speciella produkter från långväga mejerier men inte de vanliga produkterna. Det gjorde att mindre butiker fick svårare att få hem Arlas produkter och en ytterligare dags krav på förbeställning.  

Anmäl
2009-04-20 11:58 #31 av: Zenrin

http://stallom.se/2009/04/15/ar-mjolken-en-helig-ko-i-klimatdebatten/

Anmäl
2009-04-20 14:00 #32 av: moondancer

#29 Viltkött är klimatneutralt, men det går inte att mätta hela Sveriges befolkning med viltkött. Sålänge vi har en såpass stor befolkning som vi har måste vi ha en produktion av tamdjurskött

Anmäl
2009-04-22 09:43 #33 av: Bjornen

Om man använder samma beräkningsgrunder för nötkött och viltkött så är inte viltkött klimatneutralt. Hjortkött är vilt oavsett de är i hägn och ges mycket tillskottsfoder. Nötdjur som bara lever på bete är nötkött ändå. Där är viltköttet mera klimatskadligt än nötköttet.  Metanutsläpp är ungefär lika hos nötdjur som andra idisslare men det påverkas av vilken föda de äter.

Därför är det fel att ange nötköttsproduktion som ett mijöhot medan viltkött är klimatsmart mat när det i vissa fall kan vara tvärsom. Felet är att nötkött anses alltid produceras med en massa tillskottsfoder medan viltkött beräknar man bara fördelarna. Produktion av nötkött kan produceras på många olika sätt och i vissa fall kan produktionen vara positivt ur klimatsynpunkt medan i andra fall stor klimatpåverkan. 

Anmäl
2009-04-22 13:37 #34 av: Tom-B

Så kallat NATURBETESKÖTT finns ju att tillgå om än i för små kvantiteter. Det kan ju vara kött av flera olika djur, får, nöt, hjort, ja t o m lösgående grisar efter skogsavverkningar har man hört talas om.

Tyvärr så har handeln lagt en liten lyxstämpel på detta och passar på och ta överbetalt för sådant kött.

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2009-04-29 11:29 #35 av: Tom-B

Ingen skall dömas förr än dom fallit.

Men nu börjar det osa hett för Arla och Coop. Konkurensverket granskar deras uppgörelse, och misstänker att Arla missbrukar sin dominerande ställning på marknaden genom att pressa priset för att konkurera ut andra leverantörer (läs t ex Skånemejerier).

Läs inläggen #11 och #26 i den här tråden. Mina tankar där tycks inte vara helt ogrundade.

Köp lokalproducerat, så spar vi miljön!

//Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.