02. Livsstil

Förbjud all odling och köttuppfödning

2010-05-07 17:18 #0 av: Coturnix

Med tanke på att vi tydligen inte kan producera tillräckligt med livsmedel utan kemikalier, gift och GMO. Varför förlänga lidandet i en utdragen process. Varför inte använda gifterna och kemikalierna direkt?


Finns det någon enda människa som kan tala om vad exakt människan kan äta och bete sig för att inte vara tärande, förstörande på miljön?

Det finns fortfarande på jorden människor som levt i generation efter generation i ett och samma område UTAN att förändra eller förstöra sitt livsutrymme. Eller hur? Hur har de gjort?

Nej men det är ju just det som är problemet. Alla vi andra, vi har ju UTVECKLATS! Vi har ju blivit "civilicerade" Ofta får ju exempelvis "miljönissar" höra det. "vi kan ju inte gå tillbaka och leva på stenåldern heller"

Som "upplyst" LCHF:are blev ju en av mina första reflektioner att livsmedelsaffären, plötsligt? visade sig innehålla minst nittio procent "skräp"varor. Alltså fanns bara,  i bästa fall, tio procent kvar som var adekvat föda!
Och då undrar jag vad som skulle hända om de nittio procenten som jag härmed klassificerar som rent "skräp" upphörde att produceras?!

Skulle resurserna räcka till då? Skulle vårt samhälle klara av att endast producera rena råvaror?
En av konsekvenserna skulle ju uppenbarligen bli att alla människor skulle bli så friska som de är ämnade att vara. Och det skulle ju innebära att en annan stor industri som byggts upp för att kompensera illamåendet av undermålig föda skulle bli tvingade att dra ner på sin produktion. Klarar vårt samhälle en sådan omställning? 

Vad har vi att förlora på att genomföra en sådan sak? Vad är förlusten och vad är vinsten?

Vad handlar det om nu?
Vem/ vad förespråkar driver köttindustrins ohemula framfart? Människors outgrundliga sug efter kött? Vem/ vad proklamerar för att undvika detta kött och istället förmå människorna att förstå att de måste leva av genmodifierade patenterade grödor?
Hur hamnar "striden" mellan människor som egentligen har samma strävan, att argumentera för eller emot ekologisk mat. Hur fastnar vi i ekvationer i utsläppsberäkningar och söker påvisa med diagram och siffror att matframställning med konstgödning och giftbesprutning och kemikalieutspädning är den enda vägen? Samt att den är helt okej och riktig bara vi slutar äta kött?

Vad, vem säger att ekologiskt är det enda raka? Vad, vem säger i nästa andetag att ekologi är utopi och dessutom förklarar och på något outgrundligt sätt räknar ut att det är miljöfarligare än "konventionell" oljeindustrigödning giftbesprutnings odling.

Det här är lika svårt att begripa, greppa som att en nationalekonomi vinner på ett krig eller en stor naturkatastrof. Att världsekonomi inte på något sätt bygger på, eller handlar om, den förståelse och kunskap som du själv äger när det gäller hushållning med din egen "hushålls"ekonomi. Eller för all del. Din egen  kunskap och känsla för vad som är riktig och levande mat och dryck, när du lyssnar, lyssnar till ditt hjärta.

Eller varför inte fullfölja kemikaliesamhället fullt ut? Upphör genast med all köttproduktion, all typ av odling och blanda ihop alla kemikalier direkt i hygienska fabriker och ge människorna färdiga näringslösningar att dricka? Allt i ett, föda och medicin och några doser vaccin som hjälper mot de ännu existerande levande vilda djuren i den eventuella naturen. Fästingar och mygg och sånt som vi ännu inte lyckats spruta bort.

Anmäl
2010-05-07 23:07 #1 av: Taxelina

Lagom är bästFlört

Anmäl
2010-06-02 02:10 #2 av: Ijin

Gahk? Lite överdrivet inlägg, tycker jag.

Anmäl
2010-06-02 10:20 #3 av: Coturnix

#2 Ja det är det nog! :) Hoppas det! Men "kemikaliedryckerna" finns ju redan. Fyller halva affärsytan.

Tänkte vidare på den här "utopin"
Man kunde ha ett bassortiment på drycker som gav de mest fundamentala behovet av näring. Sen kunde det finnas specialdrycker för olika sorters krämpor. Även modifierade drycker för exempelvis ändrad hårfärg, hudfärg, tjockare läppar, större bröst etcetera.

Drick drycken på måndag och ha blått vackert hår på fredag! :D

HUR SOM HELST SKULLE DET SKONA MILJÖN OM KEMIKALIERNA, MEDICINERNA, GIFTERNA blandades direkt i fabriker istället för att grävas upp och pytsas ut på åkrarna och läcka ut i havet. Så slipper kossorna stå instängda på fabriker och äta majs och soja, med hål i magen för att kontrolleras när de måste avlivas för att de inte kan leva så länge på konstigt foder. Och genmodifierade grisar slipper bo i höghus och äta antibiotika.

Anmäl
2010-06-02 12:44 #4 av: KimE

Ät tillräckligt med morötter så ändrar du hudfärg.

Anmäl
2010-06-02 14:32 #5 av: Ijin

#3 alltså.. Kemikalier används också för att göra så att insekter inte gillar grödorna, vilket i mina ögon är något bra..

Anmäl
2010-06-02 14:54 #6 av: Coturnix

Insektsgifter sprids och de är inte bra för några levande organismer.
Att jordarna är mättade med tungmetaller är inte heller bra.
Det är vad jag kan begripa av tillgänglig information i ämnet.
Anser andra något annat så är det väl så då. Eller rättare det är ju så. Annars skulle vi inte ha så mycket kemikalier, gifter, tungmetaller i jorden, i maten eller i avloppen.
#4 Ja jobba på det Du! Att få människor att äta energikrävande morötter istället för att handla brun utan sol, hårfärgningskemikalier och nervgift.

Anmäl
2010-06-02 15:44 #7 av: Ijin

#6 Jag har faktiskt inte så mycket emot alla kemikalier, för alla är inte dåliga. Och definitivt inte gifta i den mängd som förekommer.

Du har te.x. Arenik i kroppen naturligt. Med andra gifter med. Det är mängden som är giftig.

Koldioxid är ju giftigt det med. Man kvävs av det, men det är helt naturligt förekommande...

Naturen är inte så ren som de flesta verkar tro... Inte heller människokroppen.

Anmäl
2010-06-02 16:41 #8 av: KimE

Koldioxid är inte giftigt.

Tyvärr blir man inte brun utan gul/röd.

Tungmetaller finns naturligt i markkolloider.

Konserveringsmedel är framtagna för att vi ska slippa äta härsken och möglig mat, Det är större risker med att äta gammal mat än mat med tillsatser men man bör sträva efter att ha så få som möjligt..

Anmäl
2010-06-03 01:39 #9 av: [peter54]

#0 Vilken underlig betraktelse av däggdjuret människa. Vi är en del av den ekologiska verkligheten och den påverkan vi utgör på naturen är därmed en del av det ekologiska skeendet.

Vi kan förvisso välja och styra våra val i större utsträckning än andra däggdjur, men vi är en art som, precis som andra arter, kräver livsutrymme.

Det är inte den enskilda människans fel att hon påverkar naturen, det är hennes självklara rättighet, precis som gäller för vilket annat däggdjur som helst.

Att sätta människan på ena sidan "staketet" och resten av världens fauna på den andra sidan, är en utopisk tankegång. Vi människor har från det vi dök upp, alltid varit och kommer alltid att förbli en art bland andra arter här på Jorden, så länge vi som art existerar.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-06-04 13:41 #10 av: Vandraren

#9  "hennes självklara rättighet", inbegriper det i din mening rätten att fördärva sitt och alla andras livsutrymme när vi nu som den  - förmodligen - första arten på jorden är medveten om följderna av vårt handlande? Man kan tolka dig som att allt vi gör och kan göra kan rättfärdigas med att vi är en art bland alla andra och enl evolutionsteorins "den starkes rätt till överlevnad"  ska använda den makten till att förse oss utan omtanke om följderna. Precis som i myten, allegorin om kunskapens frukt så kan vi - efter att ha fått insikt - inte göra oss ovetande igen som djuren och bör som jag ser det - ha ett helt annat moraliskt ansvar än djuren i kraft av vår insiktsförmåga.

Men - annars så kommer vi givetvis att få ta konsekvenserna av det biologiska system vi verkar inom och dess lagar om konsekvens - troligen är det redan för sent att att rädda människan, om det nu ens är önskvärt. Livet kommer dock att överleva, det är jag rätt övertygad om, och det är det enda livet på jorden är egentligen designat för. Livet värnar varken om individ eller art, bara - Liv.

Anmäl
2010-06-05 01:49 #11 av: [peter54]

#10 Jag sa inte det och det är självklart att jag inte utgår ifrån destruktiva aspekter när jag pratar om människan som däggdjursart.

Istället menar jag att det är oerhört vanligt förekommande att man i såna här sammanhang tycks tro att vi människor liksom står utanför den ekologiska verkligeheten.

En annan typisk faktor i sammanhanget är att man sällan tar upp det faktum att Jorden och naturen skiter fullkomligt i vad som finns eller inte finns, vad som lever kvar och vad som fösvinner.

Det som försvinner ersätts med tiden av någon annan existens. Försvinner allt högre liv så börjar naturen bara om på ny kula, det har hon gjort många gånger tidigare innan vi kom hit och började tycka saker.

Varje enskild art gör vad den kan för att överleva, men den gör det för sin egen arts skull, inte för någon annan arts skull eller för naturens skull.

Jag kan tycka att det är oerhört tragiskt att människan tycks fortplanta sig i sådan utsträckning att hon tränger undan andra arter mer och mer, men om detta sker är det ändå naturligt eftersom människan som art är en del av naturen. Vi är inte avskiljda.

Vi här i Sverige och i andra förhållandevis rika och glesbefolkade länder kan ju säga såna saker som att vi har ansvar för flora och fauna i vår värld eftersom vi har råd att ta ett sånt ansvar.

Det är inte lika lätt att vara fattig och försöka överleva dag för dag i ett land där människor bor i plåtskjul, samtidigt som de ser den frodiga naturen på andra sidan viltreservatets stängsel.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-06-05 12:58 #12 av: Vandraren

#11 Då så, syns det mig som vi egentligen är ganska överens då. Gott. Om jag får fortsätta på det mer filosofiska planet:

Och visst - mycket, många(?) i det "moderna samhället" beter sig om inte annat som om vi var separerade från naturen i stället för en fullständigt beroende del. Men - om jag får citera dig:

"Varje enskild art gör vad den kan för att överleva, men den gör det för sin egen arts skull, inte för någon annan arts skull eller för naturens skull."

Visst - men om det ännu finns något hopp om att få behålla denna världens oerhörda skönhet och rikedom så ligger det i det att vi som första art - vad vi vet - inser att vår överlevnad är fullständigt beroende av såväl andra arters som naturens överlevnad.

Men utan en mer rättvis fördelning av de begränsade resurserna - trots ekonomers tro att evig tillväxt är möjlig trots att basen för tillväxten, vårt livsutrymme på planeten förblir det samma, det faller ju på sin egen orimlighet - så är en sådan insikt omöjlig att implementera. Och hur vi ska hinna nå dit innan tiden runnit ut, kanske har den redan det, det förstår jag inte.

Kanske är ursprungsförslaget i all sin ironi en väg. Ta ut minsta möjliga ur naturen och förse människan med de grundläggande näringsämnerna med ett likakvoterat tillskott av ett urval helt naturliga produkter, något för var dag, den som vill ha ett obesprutat äpple kan få det, den som vill kan byta äppelransonen till en färsk strömming. Utopi, ja visst, kräver överstatlighet och Gud vet vad, men, då skulle naturen få läka några generationer tills befolkningen på jorden sakta kommer i balans med ett ökat uttag av det eftertraktade naturliga.

Synd man inte är Gud... en stor del av mänskligheten lever kanske undermedvetet i tron att vi har den befogenheten. men så är det inte.

Anmäl
2010-06-08 19:00 #13 av: ljushuvudet08

Instämmer med #12. #11 Så du tycker att det är OK att utrota allt annat liv, så länge det inte hotar vår överlevnad? Men det är ju det det gör! Du har rätt, arten människa är inte isolerad från den övriga naturen. Vi är, och kommer alltid att vara, en del av ekosystemet. Om det kollapsar dör vi. Ekosystemet skulle naturligtvis återuppbygga sig självt så småningom, men utan arten människa och utan alla de arter vi utrotade. Och ett ekosystem är ett system, allt som händer i någon del av det ger återverkningar på resten. Kolla upp hur många djur- och växtarter som dör ut varje år, och tänk sedan vad som skulle hända om, säg, granen dog ut. Den skulle dra med sig arter som är direkt eller indirekt knutna till den, vilka i sin tur skulle dra med sig fler arter...osv. I en mera komplicerad näringsväv, t.ex. ett korallrev eller en regnskog, skulle följderna kunna bli ännu värre än här. Och man vet aldrig när påfrestningarna blir för stora och systemet kollapsar. Eftersom allting påverkar allt annat, är risken stor för att fler naturtypers ekosystem skulle kollapsa om det hände med en naturtyp. Vet du till exempel vad som händer med havsområden som ligger nära regnskogsområden om man hugger ned skogen?

Anmäl
2010-06-08 19:18 #14 av: Tom-B

En intressant diskussion om människans och jordens överlevnad.

Men är den egentligen relevant? Vi kommer ju inte att överleva här på jorden.

Solen kolapsar om ett antal miljarder år. Och då är iaf allt slut på detta jordklot. Eller ...?

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-06-08 20:06 #15 av: [peter54]

#13 Nej så menar jag inte, Jag har inte sagt ett ord om att jag vill utrota det ena eller det andra, varifrån får du det?

Om jag skulle ha någon sådan aspekt - utrota hit eller dit - så skulle det i så fall vara det direkt omvända, men nu pratar jag inte om det över huvud taget.

Jag pratar om alla arters tillhörighet och försöker förklara att det inte går att avskilja människan och hennes påverkan på det ekologiska systemet, som någon slags motsats till alla övriga existensers påverkan.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-07-14 21:52 #16 av: VeganGeek

Som "upplyst" LCHF:are blev ju en av mina första reflektioner att livsmedelsaffären, plötsligt? visade sig innehålla minst nittio procent "skräp"varor. Alltså fanns bara, i bästa fall, tio procent kvar som var adekvat föda!
Och då undrar jag vad som skulle hända om de nittio procenten som jag härmed klassificerar som rent "skräp" upphörde att produceras?!

Så du menar alltså att man bara skall sälja mat som du godkänner som LCHF:are?

Jag är vegan och därmed faller det mesta i livsmedelsaffären eftersom jag ser animaliska produkter som "mat" inte heller äter jag hasselnötter (nejdå, det är ingen veganspecial, jag är allergisk) men inte tusan tycker jag att man skall sluta sälja allt som inte jag äter.

Naturligtvis finns det en del som ÄR rent skräp som inte gör någon nytta för någon och vars miljökonsekvenser inte kan försvaras.

Dessutom bara någon vågar andas en tanke om att det vore bra att äta kanske en vegetarisk måltid i veckan rycker genast de militanta köttätarna ut (de finns mycket vanligare än militanta veganer) och gråter om hur "de elaka veganerna vill rycka biffen ur munnen på dem"

Jodå kommentaren är helt på ämnet för hur kan man tycka att affärerna bara skall sälja den mat som passar den egna dieten?

Anmäl
2010-07-15 02:32 #17 av: [peter54]

#16 "Militanta köttätare", vilka är det? Jag har aldrig hört talas om såna. Kan du förklara vad det är?

Glad

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-07-15 10:11 #18 av: Tom-B

Jag är köttätare likaväl som fisk. och grösaksätare

Jag är kanske partisk, men nog upplever jag att Veganer/Vegetarianer är aggressivare i sina diskussioner.

Inte vet jag om vi på apstadiet eller strax efter inte åt något kött alls. Men nog har väl människan varit jägare i årtusenden, och därmed köttätare. Och vår kropp har väl anpassat sig därefter.

Jag har inget emot om någon avstår kött, men låt då mig få äta det som jag mår bra av.

Och lika väl som jag kan av miljöskäl minska på köttintaget, kanske man också kan tänka på att en vegetarisk måltid baserad på t ex soja, knappast är så mycket miljövänligare på det sätt som det odlas på.

Tomater i växthus = oljeåtgång. Grönsaker #broilerodlade" under plast. Eller långa transporter.

Och den uppfattning som florerar/har florerat om att en person med enbart vegetarisk kost får kompensera diverse brister med piller. Om detta stämmer idag vet jag inte.

Vi kan nog hålla på länge med att hitta nackdelar med det mesta. Och det är bra att debatten påvisar dessa. Men en viss nyans i debattekniken kan nog vara på sin plats.

Största felet är nog att vi är lite för många på denna jord, så vi måste hitta på sätt att hela tiden öka produktionen. Vara vad det vara må.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-07-15 11:47 #19 av: [peter54]

#18 Det där skriver jag under på direkt Tom, bra talat Glad

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-07-15 12:32 #20 av: Tom-B

Jag skulle tillagt, om inte mitt modem strulade.

Att förmedla vad en trädgårdskändis en gång sa, med tanke på att den ene odlaren kan klara vad den andre inte klarar.
"Enligt min erfarenhet, på just den här platsen kan den här växten bara behandlas på det här sättet".


Och det gäller kanske oss människor också. Det som passar och funkar utmärkt för dig, kanske inte alls passar min konstitution.


Se bara på alla bantningsmetoder som florerar. Det är väl närmast dokumenterat, att en viss metod passar somliga, men funkar inte alls på andra. Så då är det bara att byta metod, och anpassa sig efter vad din kropp tycker är bäst.


Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-07-15 15:01 #21 av: Coturnix

#16 "Så du menar alltså att man bara skall sälja mat som du godkänner som LCHF:are?"
Skrev jag så? Eller vad innebär det enligt mitt sätt att se på saken?
Framgår det på något sätt av texten att jag har något emot vegeterianer, blandkostare eller köttätare? Nå väl, vad jag menar, vill visa på, är att vi har alltför många produkter som är "förädlade" med den innebörden att de innehåller tillsatsämnen, färgämnen och framför allt socker. Att rena  råvaror är svåra att finna.
(Man kan hålla sig till lägre kolhydratintag även som vegeterian, om man behöver det.)

Tack för intressanta och bra kommentarer!:)

 

Anmäl
2010-07-16 15:29 #22 av: gdsseli85

"Som "upplyst" LCHF:are blev ju en av mina första reflektioner att livsmedelsaffären, plötsligt? visade sig innehålla minst nittio procent "skräp"varor. Alltså fanns bara, i bästa fall, tio procent kvar som var adekvat föda!"

Jo alltså jag funderade lite på detta och kom nog i slutändan ändå fram till att jag helst INTE vill äta: stekpannor, schampoo, snus, tantsnusktidningar, leksaker, batterer eller för den delen rakblad...!!!

Det finns förstås en möjlighet att du råkat formulera meningen fel, och egentligen menar att 90% av LIVSMEDLEN var "skräpmat".

ELLER.... så finns också möjligheten att den källa som du använt dig av på ett snyggt och nästan obemärkt sätt lurat folk (att tro att det är värre än vad det egentligen är) genom att säga så.... För nog finns det en STOR del av en livsmedelsaffärs sortiment som varken GÅR eller BÖR ätas!!! Tungan uteFlört

Anmäl
2010-07-16 21:23 #23 av: Vandraren

#22 Jag önskar inte såra om det verkar så men nu blev jag arg! Är du så dum/elak som du ger sken av eller uttrycker du dig med flit så imbecillt av någon för mig outgrundlig anledning?

Endera försöker man väl förstå, och om man INTE gör det ber man om klargöranden, eller så förstår man och inte håller med - och då försöker man seriöst uttrycka åsiktsskillnaden. Självklart åsyftas livsmedelsaffärens livsmedel, C. talar ju om "föda" och till födan räknar inte ens fakirer och illussionister rakblad etc.

En av de viktigaste insikterna med LCHF-kosten är kanske inte kolhydrater versus fett, och absolut inte animaliskt versus vegetariskt (en debatt lika infekterad som vargdebatten) utan att man går in för att införskaffa bra, oprocessade, obesprutade, ej kemikaliefullproppade råvaror. Och bäva månde livsmedelindustrin för man kan inte tjäna stora pengar på att sälja rent smör, fisk, stenmalet ekologiskt mjöl eller obesprutad broccoli medan  lättmargariner med <10 % naturlig råvara och resten vatten som binds samman med billig kemi och arom - under förevändning att det dessutom är nyttigt! - går att tjäna massor på.

Och vad menar du med "den källa du använt dig av"? Tror du att alla sitter och klipper ut vad andra skriver från nätkällor? Är det så du gör? Förvisso är det ju det som lärs ut i skolorna numera men kunskap och fakta är vitt skilda saker.

Ett inlägg i ett så pass seriöst forum som detta försöker vara är givetvis sprunget ur något man reflekterat över själv.

Människan har begåvats med en fantastisk hjärna för att den ska användas. Jag rekommenderar alla att begrunda det. Jag misslyckas nog allt som oftast jag med också men jag försöker ha det som mål i vart fall.

Anmäl
2010-07-17 00:37 #24 av: [peter54]

En lite försynt fråga bara - hur försörjer man jordens mänskliga befolkning på snart 7 miljarder människor utan livsmedelsindustri?

Det är redan nu så att människor världen runt kräver alltmer av den tillgängliga ytan för sin överlevnad, vilket lämnar allt mindre åt övriga existenser.

Det pratas om att de flesta stora rovdjur i den tropiska klimatzonen och alla stora primater, kommer att vara utrotade i det vilda redan under detta sekel.

Om vi ska odla vår mat traditionellt och helt giftfritt, kommer ännu mer yta att gå åt eftersom en av orsakerna bakom exempelvis manipulerat vete är att öka skörden per odlingsyta.

Det moderna veteaxet innehållet cirka 70 korn, medan ursprunget var enkornsvete och emmervete med två korn. Varje strå kräver ungefär samma växtyta, men den ytan kan inte försörja ett strå med ax som har 70 korn utan extra gödning.

Man genmanipulerar alla grödor så att de ska bära mer. En vild morot till exempel, är cirka 10 cm lång och 5-8 mm tjock i den grova änden.

Min fråga är inte avsedd att väcka ilska. Inte heller säger jag att det ska vara som det är nu. Jag bara undrar hur vi ska försörja människorna på jorden på så kallade "ekologiska" grunder?

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-07-17 13:44 #25 av: Vandraren

# 24. Du behöver inte oroa dig för att jag blir arg så lätt bara för att jag tappade tålamodet i  m förra inlägget. Du siktar ju på att leda diskussionen vidare seriöst, som jag tycker man ska.

Det är helt riktigt det du säger men en av trådens ämnen, "subtopics" är just att påvisa orimligheten i vårt beteende. Den befolkning vi har idag går det givetvis inte att försörja ekologiskt, närodlat. Hur i hela friden skulle man kunna försörja säg Mexico City med närodlat? Samtidigt hoppas jag de flest inser att ekologisk, obesprutad ren mat utan mer kemi än det nödvändigaste skulle vara den mat våra kroppar (o därmed själar..) skulle må bäst av. Som världen nu ser ut får vi tillverka billiga utspädda substitut och endast de rikaste kan äta bra mat medan merparten får välja sämre. Men om vi inte ändrar vårt beteende på något sätt är ju inte genmodifiering och dyl någon långsiktig lösning heller.

Så snart vi kan "försörja" fler så ökar vi befolkningen och/eller konsumtionen och då slår vi bara snart i taket igen. Hur det ska gå till är ju omöjligt att säga men om jordens befolkning kom ned till kanske runt 25% av idag skulle alla - i en rättvisare värld - kunna äta just den mat vi var ämnade att äta utan att beröva världen sin övriga outsägliga skönhet och biologiska mångfald.

Där var kärnan - ska vi sikta på substitut och att man "drygar ut" produkterna för att det ska räcka till fler, varför inte satsa på den yttersta konsekvensen på en gång, att all mat syntetframställs som närings/medicinlösningar? Då kan vi bli några miljarder till innan det kollapsar - om vi tycker det är ok..

Anmäl
2010-07-17 14:49 #26 av: gdsseli85

#23 Allvarligt talat så förstår jag inte alls varför du blir så sjukt upprörd? Allt jag ville med mitt inlägg var att försöka väcka folks kritiska tänkande! I dag är det ju tyvärr så att folk läser vad som skrivs på exempelvis forum och wikipedia, och tar detta som sanning. Vilket kan vara riskabelt.

Självklart vet jag att folk inte är så dumma så att de ska äta de saker jag rabblade upp! Det var mest för att förtydliga att den formulering som valts KAN (Observera kan) vara fel formulerad. Och att jag gärna skulle vilja veta vart detta kommer ifrån.. Annars kan ju risken finnas att det är något som någon läst på ett forum någon gång eller rentav är taget ur luften. Men om det nu är så att exempelvis en tidning (eller ja vad vet jag vart det kommer ifrån) faktiskt använt den formuleringen så är det ju en form av vilseledning eller hur man ska uttrycka det. En formulering vars syfte är att väcka stor uppståndelse, när det i själva verket kanske inte är riktigt fullt så illa.

Jag vill bara klargöra att det absolut inte är så att jag tycker att ovanstående uttalande låter helt osannolikt! Det kan mycket väl stämma!, Och nog tycker jag att detta är jävligt tråkigt om så är fallet! (Dessvärre skulle jag tyvörr inte bli förvånad... =( ).

Syftet var inte att på något vis försöka fördumma någon! Bara att försöka få folk att bli lite mer kritiska till allt de läser(!), med en liten skämtsam twist!

Men förlåt #23! Det var tydligen fel av mig att vilja ha en seriös källa på det som Courtnix skrev. Det var nog dumt tänkt och jag ska åtminstone försöka svälja allt jag läser med hull och hår!, men det kan bli svårt att lära om en gammal hund som, på universitetet, lärt sig att seriösa källor är A och O! =P

 

Anmäl
2010-07-17 15:03 #27 av: Coturnix

Jag, Coturnix har ingen källa att ange för mina egna reflektioner och tankar. Det hela var en reflektion av mig själv. När jag började läsa ännu mer ingående på innehållsdeklarationerna på produkterna i livsmedelsaffären så fanns det inte mycket kvar som var rena råvaror. Det var bara så.
Även "seriösa" källor har sin linda i någons tänkande?

Anmäl
2010-07-17 15:25 #28 av: gdsseli85

#27 näe ens tankar är just vad de är - tankar och reflektioner, men det innebär ju inte att bara för att du tänker dem och skriver ner dem så är det sant, eller hur...? För i mina tankar kan jag, om jag vill, framkalla bilder av gröna elefanter, vilket jag även kan skriva ned på ett papper, men det betyder INTE att det är sant, am I right? (Dock kan vi inte veta heeeelt säkert att det INTE finns några gröna elefanter någonstans!) ;)

En seriös källa är för mig exempelvis publicerat material i någon vetenskaplig tidsskrift, någonting som jag kan läsa på en trovärdig hemsida på internet, så som länsstyrelse, naturvårdsverket, jordbruksverket, livsmedelsverket etc etc eller om någon faktiskt gjort en seriös undersökning på området!

Okej #23, men då redde frågetecknet ut sig själv då... ;)

Anmäl
2010-07-17 16:17 #29 av: Coturnix

#28 //länsstyrelsen, naturvårdsverket, jordbruksverket, livsmedelsverket, socialstyrelsen...är inte heller de källor som  levererar enbart sanningar...
Förövrigt var inte "poängen" med mitt inlägg att vi skulle diskutera källkritik. Ej heller påstått att mitt inlägg #0 var en vetenskaplig undersökning//

Anmäl
2010-07-17 17:26 #30 av: gdsseli85

#29 Hehe nej jag förstår att ditt syfte inte var att diskutera källkritik....! Det jag stör mig på är att folk skriver påståenden som de tagit ur luften och har ingan som helst belägg för får de att låta som sanning och som sedan folk som läser tror på..."Ett inlägg i ett så pass seriöst forum som detta". Och vad ännu värre är att när en sån som jag påpekar att man kasnke bör vara lite källkritisk, så får man skit för det...?!

Jag tycker fan det är skrämmande att folk bara suger i sig allt de läser utan att tänka efter själva!!

Jag förespråkar att folk skall ifrågasätta mer!

Anmäl
2010-07-18 15:18 #31 av: Vandraren

Och jag att man ska tänka mer. - så på nå´t udda sätt verkar vi överens då..

En skylt på en arbetsplats jag hade löd - "Var god kontrollera att hjärnan är ansluten innan talorganet aktiveras".

Jag tycker inte heller om  att det så ofta kastas kändiscitat eller YouTubefilmer kors och tvärs i diskussioner ungefär som man i religiöst lärda kretsar förr kunde kasta bibelcitat. Men i denna tråden har jag svårt att finna något i den vägen, egna reflektioner är ju på ett sätt alltid sanna och utom kritik. Sedan vill man ha andras respons på sina tankar, iaktagelser. Så jag tycker visst jag kan benämna forumet "seriöst". Det är i vart fall min förhoppning och jag gör vad jag kan för att min del ska vara det. Jag skriver eller säger inget jag inte finner viktigt.  Det blir kanske inte mer sant i sak för det, men uppsåtet är i vart fall seriöst med hopp om att andra ska förstå det och söka hålla samma stil.

Hoppas snart någon kan kommentera inlägget i stället för forumets pro et contra. Seriöst.

 

Anmäl
2010-07-23 19:28 #32 av: VeganGeek

#17 Militanta köttätare är de som alltid måste starta en diskussion med även den mildaste vegan, som alltid påpeka "Ja, jag tänker då inte bli vegan" nähä tänker man slipp då, jag tänker inte tvinga dig.

Som alltid måste komma med samma tråkiga pikar och halvkassa skämt. Som känner ett starkt behov att försvara sig och påtala hur himla smaskigt det är med kött fastän man själv bara sitter försynt i ett hörn och tuggar sina grönsaker.

De extrema gillar att vifta med kött framför ansiktet framför veg*ner och annat skoj. Jag nämnde i en kommentar i en blogg att jag är vegan och att det fungerar bra för mig genast blev jag påhoppad av två militanta köttätare som påtalade för mig hur korkad jag var som var vegan. När jag stillsamt påpekade att jag sa att det fungerar för mig, vad andra gör lägger jag mig inte i, fick jag svar typ ja,ja lilla vän men hade du bara tänkt lite hade du nog förstått att det inte är bra att vara vegan. Jag har tyvärr ingen länk det var ett tag sedan.

#18 Ät vad du vill det rör mig, OK jag kanske blänger surt på dig om du äter hajfenssoppa eller så.

Nu behöver ju inte en vegetarisk diet vara baserad på soja det finns massor med andra bönor, linser och annat skoj.

Om man äter en vegetarisk kost med in inslag av mjölk och/eller ägg behöver man inte äta något kosttillskott, är man som jag vegan behöver man ta b12 tillskott och det kan jag leva med, det är möjligt att man skulle kunna klara det med dieten men eftersom B12 brist ger så allvarliga symprom är det dumt att chansa.

#21 Jag vet inte, det var därför jag frågade Glad

Men nu när du har förtydligat så håller jag helt med om att det är svårt att hitta rena råvaror, försöker själv köpa mest linser och bönor och så.

Som "upplyst" LCHF:are blev ju en av mina första reflektioner att livsmedelsaffären, plötsligt? visade sig innehålla minst nittio procent "skräp"varor.

Detta tolkade jag som att du hade blivit LCHFare gick till affären och konstaterade att 90% inte var lämplig för den dieten och att du gärna settt att man slutade sälja allt sånt. Men jag var som sagt inte säker så jag frågade.

Hade tänkt svara innan men har varit på semester med urkass uppkoppling och det finns gränser för hur många "sidan kan inte visas" man orkar kolla på.

Anmäl
2010-07-23 19:59 #33 av: [peter54]

#32 Jaha, men jag får nog säga som Tom att om man träffar på aggressivitet i såna diskussioner så kommer de oftast från andra hållet.

Jag har väl haft tur, för jag har inte träffat på någon militant på vare sig vegansidan eller omnivorsidan.

För egen del måste jag äta animalisk föda eftersom jag på grund av min njursjukdom inte kan äta baljväxter utan att riskera hjärtsvikt.

Baljväxter innehåller höga kaliumhalter och kroppen gör sig av med överskottskalium via urinen. Som njursjuk har jag ingen urinproduktion och allt kalium jag får i mig accumuleras i kroppen. Högt kalium orsakar hjärtsvikt och död.

Jag skulle absolut om jag kunde, leva på enbart frukt och grönt, men det är ingen option för mig.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2010-07-23 22:34 #34 av: VeganGeek

#33 jaha, men själv har jag helt andra erfarenheter. Men det är väl olika men militanta köttätare är mycket vanligare än de flesta tror, men det är det ingen som vill låtsas om eftersom de flesta ser omni som normala och oss veganer som underliga kufar och det är inte ovanligt att omnis går i försvarsställning fastän man inte haft några åsikter på deras kost.

Vänta, har du ingen urinproduktion? Hur går det? Det låter väldigt allvarligt, hur löser man det? Dialys renar ju blodet men överflödsvätska tar den ju inte bort.Rynkar på näsan

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.