01. Allmänt om miljön

Vindkraftverken

2010-06-27 00:51 #0 av: Coturnix

Jag bodde i en vacker bygd. Nu försöker jag vänja mig. Vänja mig vid att det inte längre finns en enda fri horisont...precis överallt planteras stolpar med vidunderliga propellrar. Hur höga som helst. Så höga så att varje "stolpe" måste äga en röd ständigt blinkande lampa. Det är "miljövänligt" med vindkraft. Vi behöver energi, och ännu mer energi.
Och så märkligt förstår jag att mitt "tyckande" är naivt. Vad betyder en fri horisont? Ingenting givetvis. Vilken utomordentligt omodern och fånig kommentar. Nu kan du aldrig mer se en "mastfri" horisont...spelar roll? Och ingen, absolut ingen reagerar? All natur, all mörk fri himmel, över hela landet, skog som hav, täcks av blinkande röda lampor...och det är helt i sin ordning?
De snurrar så sällan...så ibland undrar jag om det inte vore pedagogiskt riktigt att tillföra energi, så att de åtminstone snurrade...

Anmäl
2010-06-28 04:37 #1 av: [drummer]

Att uppleva naturen är inte bara växter och djur utan också oförstörd natur. Först hade vi vattenkraften som förstörde stora delar av naturen och nu har vi vindkraftverken som kommer att göra det värre.

Åka genom Danmark är ingen naturupplevelse längre. Det se för bedrövligt ut.

Anmäl
2010-06-28 04:47 #2 av: Coturnix

Allt handlar nog om "PENGAR" För aldrig någonsin har något fått byggas utan att man sett till naturvärden, utsikter och miljöpåverkan. Men när det gäller vindkraften är den "klausulen" helt borta. Bygg! Bygg! Bygg! Men varför? Varför blundar landskapsvården? Varför hukar alla instanser? ? Varför?

Anmäl
2010-06-28 04:54 #3 av: [drummer]

För att vindkraftverken är sett som politiskt korrekt. Vi är inne i ett skede där alternativa energikällor är väldigt på modet. Samma sak med klimatteorin. Politiker hoppar naturligtvis på detta eftersom dom vill bli omvalda även om dom inte själva håller med.

Det konstiga är att dom som normalt jobbar för en orörd natur nu är väldigt tysta.

Anmäl
2010-06-29 18:40 #4 av: gdsseli85

Varför?

jag förundras ständigt över att så pass stor andel människor är så trångsynta och är emot vindkraft!. Alla de argument som kommit upp här tycks röra sig om att ni vill ha en fri horisont.. och ja visst kan man tycka att det är tråkigt att landskapsbilden påverkas negativt, det är det inget snack om! Men man måste ju ändå ställa dess fördelar mot dess nackdelar!! och som det ser ut, och som forskingsrapporter styrker från i stort sett alla håll, så överväger fördelarna nackdelarna. Men det är klart... tycker man att det är viktigare att få se en orörd horisont, än vad det är att man får se levande sjöar, vattendrag och hav, levande skogar, myllrande våtmarker, att man har en ren luft att andas och så vidare och så vidare... ja.... Då kanske vi ska fortsätta att elda med kol...!

Känns bakvänt och FÖRVÅNANDE(!!!) att de enda som faktiskt yttrat sig i denna tråd är motståndare till vindkraft (40-talister.......? Tungan ute) TROTS att detta är en sida vars huvudsyfte är att diskutera miljö!!

Hoppas diskussionen kommer igång i och med detta, och att man får höra från flera förespråkare!

Anmäl
2010-06-30 04:37 #5 av: [drummer]

#4 Vindkraften är dyr och oeffektiv. För många så är fördelarna alldeles för dåliga för att dom skall jämna ut nackdelarna. Det här är en sida att diskutera miljö och en orörd natur är del av det.

För mig är det förvånande att människor inte kan se hela bilden och framför allt hur man framhåller energikällor som är så oeffektiva och bara kan bli en marginal del av vårt energibehov.

Anmäl
2010-06-30 13:33 #6 av: Vandraren

# 4 Du skriver:

"Men det är klart... tycker man att det är viktigare att få se en orörd horisont, än vad det är att man får se levande sjöar, vattendrag och hav, levande skogar, myllrande våtmarker, att man har en ren luft att andas och så vidare och så vidare... ja.... Då kanske vi ska fortsätta att elda med kol...!"

Tror du alltså på vindkraftsbolagens argument att vindkraften ersätter de gamla energislagen? Det handlar inte om att ersätta, bara lägga till. och när hela landet ser ut som en stubbåker med vindsnurror överallt och energiförbrukningen ohämmat har fått nå upp till den nivån - vad ska vi göra då?

Vindkraften är som den nu etableras endast ett entrepenörsprojekt med stora vinster p g a subventionering, snabba pengar utan risker för ett fåtal. Det handlar inte om miljö, man försöker bara att få den stora oinitierade massan - uttryckt som väljarkåren inte minst - att tro det.

Undrar när du senast var ute och upplevde "levande skogar och myllrande våtmarker"?  I min hemtrakt är dessa nu endast myllrande av vindkraftverk och entrepenörsmaskiner som drar vägar och ledningsgator genom nämnda skogar och våtmarker. Fast då är dom ju blivna industriområden och omfattas kanske inte längre av miljöhänsyn..

Din gliring om 40-talister förstår jag inte, skulle dom vara mer "romantiska" än betonglandskapsmänniskor som valt att bo i en blinkande bullrande illaluktande stadsmiljö där friheten att förbruka  och konsumera är den enda viktiga "friheten"? Eller menar du kanske att eftersom dom snart skall dö så tar dom inget ansvar för framtida generationer?i vilket fall leder sådana kommentarer knappast till något konstruktivt - om det nu var meningen

 

Anmäl
2010-07-01 13:43 #7 av: Gudris

Vindkraft är bra... OM vindkraftverken står på platser där de verkligen kan utnyttjas till max t ex i kustområden med mycket vind. Men det finns ju även andra miljövänligare alternativ än kol och olja. T ex solpaneler är en smart grej som jag tror skulle kunna användas mer flitigt i Sverige sommartid. Det snackas nu även om vågkraft som för mig låter som en bra sak att testa. Jag tycker att vindkraft är bra, men det är ett problem att de irriterar så många människor. Man ska inte behöva förstöra människors boendemiljö för att resa vindkraftverk (speciellt inte om de inte ens används frekvent).

Men gjort är gjort, jag hoppas du vänjer dig och kan trivas i din hembygd trots allt, vi är ju hemskt små när det gäller den storskaliga planeringen :/

Anmäl
2010-07-02 14:43 #8 av: gdsseli85

Oj vad trevligt! lite debatt väcktes ju åtminstone =P.

#6 - "Tror du alltså på vindkraftsbolagens argument att vindkraften ersätter de gamla energislagen?" Tillsammans med vågkraft och andra förnyelsebara energikällor är jag övertygad om att det går att ställa om Sverige! Men i och med beslutet om att tillåta en ut-/nybyggnad av kärnkraften i Sverige, tror åtminstone jag, att det inte längre kommer finnas samma press på en utveckling av de förnyelsebara energikällorna, och att vi på så vis till stor del kommer att fortsätta i samma gamla hjulspår. Jag funderar lite på hur du vill att vi ska lösa energifrågan? Vad har du för vision?

"Undrar när du senast var ute och upplevde "levande skogar och myllrande våtmarker"?"

Hehe ja du vad kan jag säga..? Jag upplever faktiskt detta varje dag eftersom jag har studerat Biologi och geovetenskap i 4 års tid och för närvarande skriver mitt examensarbete om just en "myllrande våtmark" så kan du ju försöka med något annat... ;) Att jag dessutom är född och uppvuxen på landet, i skärgården kanske är av värde att berätta då jag upplevde det lite som att du eventuellt trodde jag var en stanare..

För övrigt har jag läst en halv termin som gick ut på att arbeta fram en miljökonsekvensbeskrivning för just havsbaserad vindkraft.. Och nej jag har inte ändrat uppfattning angående dess för- och nackdelar trots detta! ;) (Annars hade kanske detta kunnat vara just ett sådant tillfälle.. att byta åsikt menar jag, då man faktiskt har tillfälle att få lite insikt i frågan...)

Angående 40-talister så var den faktiskt i huvudsak ämnad att vara lite på skämt.. MEN (det finns ju alltid ett men, det vet ju alla =P), faktum är att mina erfarenheter, dels ifrån samråd med allmänheten inför byggnation av vindkraftpark, dels från andra människor man pratat med, säger mig att den åldersgrupp som är i särklass mest negativ mot vindkraftverk är just 40-talisterna... därav den lilla gliringen. Det känns som om det är just en generationsfråga. De flesta i min omgivning är positiva till vindkraft, men det kanske har att göra med att jag omger mig till stor del av människor som har samma kunskapsgrund och samma värderingar som jag..Varför just 40-talister visat sig så negativa vet jag dock inte... =P

En intressant sak är också att om man ser till tidigare opinionsundersökningar som gjorts, om vad folk anser om vindkraft visar dessa att lokalbefolkning ute i exempelvis skärgården (som alltså är bofasta), är mer positiva till vindkraftsutbyggnad än vad fritidboende är. Med andra ord är de som, vid en eventuell utbyggnad, skulle "drabbas" året runt - dygnet runt mer accepterande i frågan än vad sommargäster från storstäderna är. Och dessa är ju bara i sina fritidshus under vissa perioder av året...

Hur som helst visade vår egen opinionsundersökning, som vi utförde på de fastboende ute på den skärgårdsö som vid en utbyggnad skulle kunna påverkas, att de boende  var positiva till en etablering, men allting hängde på antalet verk samt placeringen av parken! precis som #7 säger!

Jag kan inte uttala mig om #6 och den vindkraftspark som håller på att byggas just i ditt närområde, må hända är den miljökonsekvensbeskrivning som genomförts undermålig..och kanske är placeringen fel, vad vet jag. Men detta innebär inte att all vindkraft är fel. Fördelen med vindkraftverken är ju dessutom att de kan monteras ned igen om det skulle behövas.

Vill för övrigt bara tillägga att en stor anledning till att vindkraftverken står stilla (förutom då det blåser för mycket/lite)kan bero på att man kan programmera dessa så att de inte snurrar under de tider på dygnet då skugg- och reflexrisken är som störst (strax innan soluppgång och solnedgång) och exempelvis under fågelsträckningen (för att minska risken för fågelkollisioner), eller under vissa tider på dygnet under vissa delar av året för att minska risken för kollision av bl.a fladdermöss... Allt MÅSTE inte vara av ondo! Ofta finns det en rimlig förklaring, som inte alltid måste vara negativ! Flört

Anmäl
2010-07-06 12:40 #9 av: Coturnix

1. Jag uppskattar alternativa; miljövänligare,energikällor.
2. Kärnkraften är inte ett alternativ så länge vi inte löst avfalls och radioaktivitetsfrågan. Det är inte miljövänligare för att det inte syns. Uranet är "ändligt". Avfallet och eventuellt haveri "oändligt"
3. Andra energislag som inte ingår i kretsloppet och som är "ändliga" är inte heller ett alternativ.

Den primära frågan här (För mig) är varför just vindkraftsutbyggnaden har företräde framför tidigare beslut om "skyddade" områden. Avseende naturreservat, tysta områden, landskapsvård... hur det så snabbt fattas beslut om att förvandla orörd natur till industriområden. Det handlar inte om tre eller fyra verk på varje gård eller varje berg utan just om begreppet INDUSTRIOMRÅDE. I varje kommun finns ju annars en plan för vilka områden som är för boende och vilka som är tänkta för industriuppbyggnad. Men när det handlar om skogsbygd och landsbygd är det fritt fram för exploatering av vilket slag det än handlar om?

En annan viktig fråga i sammanhanget är också varför vi människor aldrig blir nöjda. Det är en sak att tala om och försöka ersätta energikällor men också en sak att reflektera över varför energiförbrukningen hela tiden ökar.

Coturnixcv/Autodidakt efter bästa förmåga/

 

Anmäl
2010-08-12 16:30 #10 av: Ijin

#9 Dom nya kärnkraft reaktorerna, kör inte dom på avfallet av dom gamla? Tror jag läste det någonstans. Dessutom är dom nya mer än 3 gånger så effektiva med...

 

Anmäl
2010-08-28 10:48 #11 av: karin46

Jag tycker att vi måste se till alternativen. Jag tror inte att jag överdriver när jag säger att flertalet av oss vill ha el. I dagsläget diskuteras kärnkraft alt vindkraft. Till er som vill slippa vindkraftverk p.g.a. att dom är "fula" skulle jag vilja fråga, vad vill ni ha istället? Kärnkraft kräver uran och var ska den brytas? Brytning och slutförvaring är ett stort problem, vill du ha det där du bor?

Jag är 40-talist och anser att vi: 1) måste bli energieffektiva, 2) tänka långsiktigt - på kommande generationer och vilken miljö ska de ta över.

Själv förespråkar jag vind- och vågkraft. Om det visar sig en dag att vi byggt för mycket så kan dessa nermonteras OCH marken är INTE FÖRGIFTAD.

Anmäl
2010-08-31 10:25 #12 av: gdsseli85

Tummen upp #11!

Anmäl
2010-08-31 11:04 #13 av: Coturnix

Ska vi tänka långsiktigt på kommande generationer ska vi INTE välja att exploatera tysta områden och känsliga biotyper.
Vindkraftsindustriområden i skogen innebär omfattande markberedning, vägbyggen, sprängning av berg för materialåtgång, och  betongfundament plus transportledningar.

 

Anmäl
2010-08-31 21:03 #14 av: gdsseli85

#13 Självklart ska man inte exploatera de områden som är särskilt känsliga! och man måste göra en utredning för varje enskilt fall. Men detta innebär inte att man måste förkasta vindkraften som fenomen!!

Jag funderar lite kring vilken energikälla du tycker vi ska satsa på..? Själv anser jag själklart att solkraft är den ultimata energikällan om vi på ett effektivt sätt lyckas tämja den. Jag anser dock att vi, som det ser ut idag, behöver ta hjälp av flera av de förnyelsebara energikällorna, solkraft, vågkraft och vindkraft för att det ska gå runt.

Jag håller helt och hållet med dig om att vi måste reflektera över vår livsstil och ställa om den, för att minska vår elförbrukning istället för att hela tiden öka beroendet och förbrukningen. Det verkar dessvärre inte vara en realistisk tanke som det ser ut idag...

Du smutskastar vindkraftsindustrin samtidigt som du inte har uttryckt någon vettig lösning på energibehovet...

Anmäl
2010-09-07 15:04 #15 av: ljushuvudet08

#13. Ja, om vi fortsätter att elda med kol ett tag till lär det inte finnas några känsliga biotoper kvar! De känsliga biotopernas känslighet ligger just i att de har svårt att tåla förändringar, och förändringar lär det bli om vi inte minskar utsläppen av fossilt kol illa kvickt. Eftersom inte heller jag ser kärnkraften som ett alternativ, är det nog vindkraft som gäller tills solpaneler och vågkraft blivit lite billigare. Det bästa vore lokalbaserad vindkraft, så att varje område producerade för sin egen förbrukning, och inte känsliga och glesbebyggda områden utnyttjades för att producera el till storstäderna.

Anmäl
2010-09-07 15:43 #16 av: Coturnix

Vertikalvindkraftverk på hustaken i städerna! Skrattande

http://www.ecoprofile.se/thread-1076-Vindkraft-pa-stadernas-hustak.html

http://www.ivl.se/nyheter/startsidenyheter/vindkraftverkmittistaden.5.71afa2f11269da2a40580006627.html

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.