07. Biologisk mångfald

Ekologisk odling

2010-07-10 02:12 #0 av: Taxelina

Läste en tråd om alla gifter som dödar fåglar.

Är alla ni som förespråkar ekologiskt jordbruk medvetna om vad som pågår på våra åkrar under sommaren när det odlas ekologiskt???

Eftersom man inte får spruta gift och döda ogräset innan nästa sådd, så måste det bearbetas på annat sätt.

Vi hade vall på åkrarna som nu bearbetas för 5,te eller 6,te gången på ett par veckor. Har ni tänkt på hur mycket diesel det gått åt? Och hur många fågel ungar och bon som strukit med? Så fort dom lagt nya ägg blir dom förstörda. Tofsviporna springer i dygn och ropar på ungarna som dödats.

Och bearbetningen är inte färdig ännu.

Varför inte ett lagförslag på kant soner. Vet att det fanns förut i alla fall och då kunde fåglarna ta skydd.

Man kan inte stoppa utvecklingen och det är inte det jag menar med inlägget. Men det är inte bara ros med ekologisk jordbruk. Man får till exempel inte heller maska av djuren. Också en sak som man reagerar över.

Anmäl
2010-07-10 13:24 #1 av: moondancer

Jo, självklart är det ekologiska jordbruket inte bara en vacker lantlig idyll där allt är bra för omvärlden. Men jag tror att det är ett bättre alternativ än det vanliga jordbruket där det används stora mängder gift på åkrar (vilket inte är speciellt bra för varken fåglar, insekter eller däggdjur), massvis med konstgödning osv.

Anmäl
2010-07-10 21:30 #2 av: Åsa S

Det där med avmaskningen är en skröna vi fick avmaska på jobbet då det var KRAV-drift såhär skriver KRAV på sin hemsida angåene avmaskning

 

Är det sant att KRAV inte tillåter avmaskning av får, kor, lamm och kalvar?

Nej, det är inte sant. När det gäller avmaskning så måste lantbrukare som har konstaterat parasitangrepp på sina djur avmaska dem. Enligt KRAVs regler ska djur som visar tecken på sjukdom eller skada omgående ges erfoderlig vård. Däremot tillåter KRAV inte att man behandlar djur med mediciner innan en sjukdom är konstaterad.

Skälen till att rutinmässig avmaskning inte är tillåten är bland annat att:

  • Användningen av naturfrämmande ämnen, såsom kemiska bekämpningsmedel, ska undvikas i det ekologiska lantbruket.

 

  • Andra förebyggande åtgärder kan göras som hindrar parasitangrepp, t ex en god beteshygien och bra betesplanering. Det gäller till exempel att ha tillräckligt stora betesarealer i förhållande till antal djur på gården, gärna sam- eller växelbeta med flera djurslag och att se till att unga djur alltid släpps på rena beten.

 

  • Avmaskningsmedel är generellt sett mycket giftiga för alla insekter och utgör ett stort hot speciellt för dyngbaggar som får giftet serverat i sin föda. Den biologiska mångfalden tjänar inte på att betande djur sprider insektsgifter i betesmarken.


• Ett annat skäl till att vara återhållsam med kemiska bekämpningsmedel mot parasiter är den ökande risken för resistensutveckling som har uppmärksammats. Det förekommer redan att preparat inte längre är verksamma mot vissa parasiter.

 

Anmäl
2010-07-16 12:57 #3 av: gdsseli85

Precis som #2 säger är det absolut tillåtet att avmaska, men inte i förebyggande syfte. Vilket ju åtminstone jag tycker är rätt.

Då det gällde så kallade "skyddszoner" är det fortfarande någonting som finns inom det ekologiska jordbruket, men det beror ju på hur omgivningen ser ut. Är det så att det ekologiska jordbruket gränsar till ett konventionellt jordbruk ska det finnas en skyddszon (för att skydda eko-grödorna från bekämpningsmedel osv).

Ligger åkern bredvid en sjö, vattendrag eller våtmark ska det också finnas en skyddszon, för att minska övergödningen till dessa. Sedan finns det ju andra tillfällen då det ska finnas en skyddszon, som exempelvis då jordbruket ligger invid en hårt trafikerad väg, eller industri osv.

Att skydda tofsviporna på just denna åker hade för all del varit en god gärning..(för tofsviporna) Men det funkar kanske inte i det långa loppet.. Hur man än genomför jordbruket så finns det alltid några som får stryka på foten. Denna gången var det tofsvporna. En 3 meters skyddszon hade nog gjort varken till eller från. Dessutom sa du att det var äggen som förstördes, och mig veterligen kan inte ägg springa ;) (Jag menar alltså att skyddszonen inte hade spelat någon roll för de potentiella ungarna), de vuxna viporna sticker dock så fort något farligt visar sig, så dessa är utom fara.

Viporna lägger kanske ett par omgångar med ägg, som misslyckas, men lär sig detta och lägger sedan ägg någon annanstans.

Jag tycker självklart att det är tråkigt för dessa vipor att de inte får ut några ungar på den här platsen. Men man måste ställa fördelarna mot nackdelarna inom eko vs. konventionellt jordbruk. Och du må kanske se med blotta ögat de nackdelar som den ekologiska odlingen på denna plats fört med sig (förstörda tofsvipsägg). Med ett konventionellt däremot är det inte alltid man ser nackdelarna med blotta ögat, men de finns där ändå! Och de är far beyond fler  än en säsongs misslyckad häckning för ett gäng tofsvipor...!

 

Anmäl
2010-07-20 18:23 #4 av: Sarah

ett annat problem med ekologiskt, vilket låter konstigt, är att biologiska näringsämnen som kväve och fosfor är svårare att rena, kemiskt framställt som finns i konvntionellt är lättare och billigare.

Anmäl
2010-07-20 19:49 #5 av: Taxelina

Ni skulle se alla kor nu. Stackarna. Förut fick dom sätta på flugmedel på öronlappar. Det får dom inte nu. Det är helt hopplöst att mjölka korna. Och att överhuvudtaget visstas i lagården. Korna är helt hispigga.

Men överlag tycker jag faktiskt att vi ska gå över till ekologiskt överlag. Men det är inte bara ros utan också ris med det.

Att jag skrivit det här inlägget är väl lite för att skapa en debattFlört

Anmäl
2010-07-25 12:36 #6 av: Magi-cat

sista ordet är inte sagt om det ekologiska, självklart finns det massor att förbättra och mycket diskussion behövs där erfarenheter ska kunna komma fram. Stelbent byråkrati ska inte kunna sätta hinder om man märker att något inte funkar eller kan göras bättre.

Det behövs kanske ett helt annat TÄNK ifråga om odling. Inte bara ta "vanlig" odling mer eller mindre rakt av men ta bort gifterna......Kanske måste man ta in ett mer helhetstänk med typ biodynamik, att tänka på jorden i stort och vår delaktighet i allt liv, att värna livet osv.

Det är ingen läsning alls att gå tillbaka till besprutning och gifter.

Hjärta ""Se aldrig ned på någon om det inte är för att hjälpa henne upp." G. Schyman

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2010-08-12 18:23 #7 av: Ellenfyrkant

Det finns för- och nackdelar med allt. Även ekologiskt jordbruk. en jag tror ändå det är bättre på sikt. För jag vill nog inte veta hur mycket gifter jag stoppar i mig under en dag genom att öta oekologiskt. Men visst blir utsläppet ett problem.

Anmäl
2010-08-13 19:11 #8 av: Gudris

Det ekologiska jordbruket har precis som det vanliga, fel och brister. Jag tycker att vi i Sverige ska satsa på att utveckla mer effektiva och genomtänkta system för att få det ekologiska jordbruket att bli mer miljöanpassat och även vinstdrivande. Att hitta alternativa bränslen istället för diesel är en sån sak. Ser man istället på u-länder där man aldrig lärt sig att på bästa sätt använda bekämningsmedlen och konstgödslet så gör man vinst på att övergå till ekologisk odling eftersom det bygger på ett hållbart kretsloppstänk.

Anmäl
2010-09-13 15:58 #9 av: [ngupa]

kanske demeter är bättre?

Anmäl
2010-09-14 20:08 #10 av: gdsseli85

#9 haha hokus-pokus är det enda jag har att säga om det....

Anmäl
2010-09-17 15:12 #11 av: Tom-B

Kanske Labero också skulle använda kohorn i sina trix.

Kohorn tycks ju ha en magisk kraft. Enligt Demeter! Jag undrar i vilken ända av hornet kraften sitter?

Jag har inga kor längre. Men ett gammalt älghorn liggande. Kan man använda det?

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-09-17 18:35 #12 av: Sehvrin

Jag har varit väldigt emot biodynamisk odling på grund av allt hokuspokus, fast jag börjar ändra mig lite för det de gör bra gör de väldigt bra och det mesta de gör dåligt är egentligen bara konstigt.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.