Etikettbiologisk-mångfald
Läst 468 ggr
Magi-cat
2020-03-13, 19:06

"Jakt på ekorrar - när medeltida kultur styr"

Att tillåta jakt på bl.a. ekorrar är fruktansvärt, rått och otidsenligt!

Läs artikeln. Gå ut i naturen och gläd er åt de vilda djuren. Snart har någon skjutit dem, för att de finner nöje i det.

"Vår svenska natur bör inte nyttjas som skjutbana med levande mål. Det skriver Åke Norberg, forskare i zoologi och ekologi."

"Vidare hävdas ofta att när en viltpopulation är livskraftig ska den ”förvaltas” genom jakt, en förskönande omskrivning för exploatering. Och ”jakt ska främjas” – varför då? Småvilt behöver inte ”förvaltas” av jägare. Populationsreglering sker på naturligt sätt om djuren lämnas i fred. I fallet ekorre, hermelin och annat småvilt innebär ”förvaltningen” bara att jägarna ges fler skottillfällen och möjligheter att döda för nöjes skull."

"Jägare framhåller ofta ”naturupplevelsen” som drivkraft bakom jakten³, alltså att gå ut i vår fina natur, möta vackra och intressanta djur – och skjuta dem. För den icke jagande allmänheten störs naturupplevelsen av skott och nöjesdödande av djur, som levande skulle ge starka positiva naturupplevelser. Att döda vilda djur för nöjes skull är etiskt motbjudande för många icke-jagande människor. Det är hänsynslöst och respektlöst mot djuren."

https://www.svd.se/jakt-pa-ekorrar--nar-medeltida-kultur-styr?fbclid=IwAR1h7K-ZrdLIJAY9g3ab-rVwWFuam9cnC0xiUWqJBGFfPS-Aol86csTbuqM


💓

OlleA
2020-03-13, 19:17
#1

Bra rutet! Vi i Naturskyddsföreningen har vår uppfattning klar.

RAotNB
2020-03-13, 19:20
#2

Min vädjan till alla jägare etc: Låt våra ekorrar vara ifred!


"The Greatest thing you'll ever learn is to love and be loved in return"

Medarbetare på Hår.

/ Billy

Magi-cat
2020-03-13, 19:29
#3

Tack för era inlägg! 🌺


💓

LBB
LBB 
2020-03-13, 20:28
#4

Är jakt på mård även den fruktansvärt, rå och otidsenligt! 😎 För mig är det egentligen ingen skillnad. När mårdpopulationen var för hög, jagade vi mård…nu ökar ekorren tack vare att ekorrens ungar överlever utan mårdens jakttryck. Då får man se till att inte ekorrens predatortryck blir för stort på de fåglar man vill se.

Men låt mården vara då.

Ja, jo, men den jagar allt som går att äta, från småfåglar, ekorrar, harungar..så…

Jag har frivilligt lämnat sk. evighetsträd som gynnar insekter, småfåglar och i förlängningen predatorer.  Alltså ser jag till att predatorernas tryck inte blir för högt Och det gäller både vilda och tama predatorer.

Magi-cat
2020-03-13, 21:05
#5

#4 Låt naturen vara!

Och katterna …


💓

RAotNB
2020-03-13, 22:34
#6

#4 Naturen klarade sig rätt så bra innan människan började lägga sig i.


"The Greatest thing you'll ever learn is to love and be loved in return"

Medarbetare på Hår.

/ Billy

LBB
LBB 
2020-03-14, 14:08
#7

#5 och #6  Naturen utan människan existerar inte. vakna upp, den har inte existerat utan människor på mycket länge. Därför måste vi gå in och reglera bestånd. eftersom den verksamhet vi lever på gör att jämvikten är störd..

I övergivna gamla kåkar, ladugårdar trivs mården. Där den inte bejagas försvinner ekorrar, småfåglar med flera. I  närheten av människor där det finns fågelmatsautomater ökar bestånden av ekorre och eftersom den där inte har ngr naturliga fiender att tala om ökar bestånden så kraftigt att det negativt påverkar andra arter. Samma sak med katter. Ett utsökt vackert men tyvärr alltför effektivt rovdjur. Som liksom alla andra måste hållas under kontroll.

Till slut Magi-cat, vad gör du för naturen? Jag har idag ca 100 ekar som står som evighetsträd.  De skulle kunna ge en hyfsad peng vid en avverkning, både i form av sågbart virke som bränsle.

Ngr 100 holkar, + andra boplatser är idag iordningställda.

2 hagar är uppröjda och vi har lämnat hassel till fromma för en hel del arter.

Så nej, min vän jag lämnar inte naturen ifred.

Magi-cat
2020-06-22, 13:57
#9

Är det sant!? Hurraaaaa! 🎈🤗💖


💓

Upp till toppen