Etikettallmänt-om-miljö
Läst 355 ggr
Magi-cat
2020-02-26, 12:20

Våra billiga läkemedel - de betalar

De "billiga" läkemedel vi har förmånen att köpa i Sverige tillverkas ofta i länder som Indien och Kina, utan miljöhänsyn och utan de krav vi har i Europa.

Människors dricksvatten förstörs, det blir luftföroreningar, fiskdöd och markkonflikter som följd.
Inte minst sker enorma utsläpp från fabrikerna med höga halter av antibiotika som letar sig ner till grundvattnet och späder på antibiotikaresistensen.

Så länge upphandlingen styrs av lägsta pris utan hänsyn blir det så här.😕

"

Därför kräver Naturskyddsföreningen och Swedwatch att:

• Sverige och EU måste ställa miljökrav vid läkemedelstillverkning för att skydda global folkhälsa, miljö och mänskliga rättigheter.

• Läkemedelsföretag måste utföra noggranna risk- och konsekvensanalyser för miljö och mänskliga rättigheter (så kallad environmental and human rights due diligence) i enlighet med internationella normer för att säkerställa att principen om att inte lokalsamhällen påverkas negativt.

• Läkemedelstillverkare måste öka transparensen och ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan.  "

https://www.naturskyddsforeningen.se/rapport/lakemedel-i-hyderabad?fbclid=IwAR1JHMPrYPyyxZrEi683mJNbgRwQOCGuw9gHP4aEu1uQmiNyf_QfNrbpqq4


💓

LBB
LBB 
2020-02-27, 13:00
#1

m.m.m.  Och de som sedan inte har råd med de nya "renare" läkemedlen blir utan?

Upp till toppen